Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 16.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler snø.

Høyeste faregrad per dag:

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre nysnøflak stabiliseres med gunstige temperaturer, men kraftig vind fra SV-S og mye nysnø fornyer skredproblemet i terreng som ligger i le over mildværsgrensa. Skredfaren er høyest først på dagen når været står på. Naturlig utløste skred kan forekomme i utsatte heng, og høyt til fjells i indre strøk kan skred som løsner bli svært store.
Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over skoggrensa, stedvis også i skogen. Vindutsatt terreng er bart eller avblåst til gammel skare. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa. Mest snø og best skiføre i terreng som har ligget i le og samlet snø.
Vedvarende svake lag av kantkorn er ligger under bærende lag også på de høyeste toppene, og er derfor ikke et skredproblem.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørvest om formiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2020 kl. 11:38

934 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Vestvendt. Topp om lag 1250. Lite snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Regn og surt nede i dalen. Mykje nysnø frå siste to døgn, men den var veldig blaut. Frå om lag 700 meter gjekk nedbør over til snø, men overflata var fortsatt blaut. Har nok regna høgt i natt/dag tidleg. Snøfokk observert frå om lag 1000 meter. Er truleg snøen som har kome i løpet av dagen, då overflata er fuktig på snødekket frå før. Skredproblem knytt til nysnø/fokksnø. Lbt avslørte lag med nedføyka nysnø, q1 ved moderat belastning. Eller sjiktovergonger, men ikkje vurdert som kritisk. God binding til gamalt snødekke som har vore gjennom mange rundar med smelt/frys. Det verker vanskeleg å påverke svakt lag, og fuktig snø kombinert med mildver gjer at det vil stabilisere seg etterkvart. Fersk fokksnø kan vere problematisk, men den verker foreløpig å binde seg godt til fuktig overflate. Ikkje observert over 1000 m grunna dårleg ver/sikt Mildver og fuktig snø vil stabilisere på sikt Varslet faregrad er for høy Fg 3 verker å vere for høg i dette området.

Vær

Snø 0,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skiftande vind. Kraftig i periodar, men roligare i periodar. Snøgrense på om lag 700 meter. Snøfokk frå om lag 1000 meter

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt Snøfokk frå om lag 1000 meter

Notater

Sjå også Marianne sin obs for meir info

ObsID: 207246

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2020 kl. 10:37

870 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Brudd ved moderat belastning på LBT i nedføyka nysnølag ca 30 cm ned i snøprofilet
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Nedføyka nysnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 800 moh Nedføyka nysnø som ikkje var så lett å løyse ut ved LBT.

Tester

LBT@30cmQ1 Brudd med moderat belastning

Vær

Sludd 0,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Regna på parkeringa ved ca 500 moh. Frå rundt 700 moh endra seg til sludd, og såg fokksnø i lufta på ca 1000 moh. Til tider kraftige vindkast.

Snødekke

Snøprofil

6 cm 1F MF 2 mm M, 31 cm 4F RG 1 mm M, 34 cm 1F RGlr 1 mm M, 1 cm MFcr V, 50 cm P MF 3 mm V 0 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, 0 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207247

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

16.01.2020 kl. 08:54

448 moh

Jens@SVV (*****)

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Regn og 3 pluss ved parkeringa.

ObsID: 207191

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

15.01.2020 kl. 12:23

226 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot ø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot s

Vær

Bygeveir i ytre delar, ser tettare ut innover. Vind frå v. Sludd/snø ned til 2-300moh.

ObsID: 207050

Indre Fjordane / Stryn

Snø

15.01.2020 kl. 10:52

1103 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø over 1500 moh Mener at det allerede har gått noen av disse ned på kantkorn. Selv om skredutløsning er ekstremt vanskelig, synes jeg det kan stå som skredproblem med den værtypen vi har. Særlig heng under skavler med store høytliggende henteområder bak.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 800 moh

Tester

CTM12@15cmQ2 Middels 1100 m NV. 3 skikt nedføyket løssnø på 60 cm fokksnø. Progressivt mer stabile.

CTE5@10cmQ2 Dårlig 1050 m N

Vær

Snø -3 °C 13 m/s fra V → 100% skyer Kraftig snøvær og null sikt

Snøprofil

15 cm 4F/4F-1F RG D, 10 cm 1F RG D, 5 cm I MFcr, 15 cm P MF, 10 cm K MFcr, 25 cm P MF D, 5 cm K MFcr, 1 cm 4F FCxr, 5 cm K MFcr, 10 cm 4F MF/FCxr -3 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 100 cm 1100 N

Skredfarevurdering

3 Betydelig Værtype gir stadig ny fokksnø, selv om temperaturen er gunstig for stabilisering. Ved kraftig snøtransport: obs for få men svært store skred i kantkornlag helt øverst. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Snødybdene er økende, særlig over 600 m. Den milde værtypen gir mye kramsnø, som stabiliserer fort i leheng, og er mindre flyttbar enn ved lavere temperatur. Siste nysnøen lå hovedsaklig ubundet og lett vindfordelt under 900 m. Flakdannelse høyere med middels stabbilitet (fant opptil 3 skikt Q2 med nedføyket løssnsø i siste dagers snø). Rygger er relativt avblåst. Over 1100 m er det svært harde smeltfryslag under fokksnøen fra siste halvannen uke. Aller øverst vil snøen være mer flyttbar. Periodevis kraftig vind på toppene siste dager har lastet østlige og nordlige heng, som har inntakte kantkornlag iallfall fra 1500 M (riktignok dypt under harde lag.)

ObsID: 207067

Indre Fjordane / Stryn

Snø

15.01.2020 kl. 10:34

1140 moh

Vidar@obskorps (****)

Vær

Ccc

ObsID: 207025

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.01.2020 kl. 19:20

816 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Varierande vêr, vekslande mellom oppholdsvær og god sikt ned mot bygda, og tette snøbyger med vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snøoverflate pga vind og snøfokk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV Den ferske fokksnøen er lett å løyse ut. Den eldre fokksnøen stabiliserar seg raskt og vil være vanskelegare å løyse ut.

Tester

LBT@27cmQ3 Harde slag.

LBT@15cmQ1 Lett klapping øverst

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vindtransport frå sørleg retning over 700 moh.

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Varierande bygevêr, periodevis tett snøvêr, vind og tåke. Periodar med opphold og lite vind. Nedbør som snø frå ca 250-300 moh i ettermiddag/kveld.

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm, 1 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm M, 15 cm 1F MF 1 mm W, 1 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm P MF 2 mm W, 20 cm K MFcr 2 mm W, 50 cm 1F MF 2 mm W -1,4 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er i den vindpåvirka nysnøen ein finn skredproblemet. Det har vore mykje vind i kombinasjon med nedbøren dei siste dagane, som har gitt stor forflytting og pålagring i leområder. Det kan difor bli store skred. Gunstige temperaturar gjer at den eldre fokksnøen stabiliserar seg raskt. Men fortsatt nedbør og vind, gjer at over nysnøgrensa vil det danne seg nye ustabile lagdelingar, som opprettheld skredproblemet med ustabile nysnøflak. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Legg seg litt nysnø frå ca 300 moh. Skiføre med ein tynn såle av gammal smelteomvandla, våt snø frå ca 400 moh. Tynt snødekke med framstikkande tuer, stein og og lyng oppover mot skoggrensa. Men samanhengande snødekke i forsenkingar og leformasjonar som har samla mest snø. Over skoggrensa er ryggar og utsatte parti avblåste ned på gammal skare eller barmark. Mens leformasjonar kan ha 1-2 meter snø. Vinden dei siste dagane har flytta mykje snø inn i leområder i mot aust og nordaust, dreiande vind i dag har gitt større pålagring også mot nordleg sektor.

ObsID: 206948

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

14.01.2020 kl. 11:48

875 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 700 moh

Tester

LBT@18cm Bryter på første runde med lett klapp.

Faretegn

Ferske sprekker Den ferske fokksnøen sprekker opp i mange leheng.

Fersk vindtransportert snø Snøfokk ned til ca 600 moh.

Vær

Snø -0,5 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Kraftig vind fra S. Mye nedbør tidlig på dagen, avtagende til bygeaktivitet utover dagen. Synkende temp og nysnøgrense.

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 25 cm P MF 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 3 cm F FCxr/MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 2 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 112 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utfordringene er i hovedsak å finne i høyfjellet, fra nysnøgrensa og oppover. Det er mye vær og leheng bygger seg ut fort pga både nedbør og vind. Selv om temperaturene i seg selv tilsier rask stabilisering av fokksnøen, antas det at den ferske snøen vil ha problemer med å stabiliseres så lenge det stadig kommer påfyll. Skredproblemet fins i alle retninger og terrengformasjoner som samler snø, er lette å kjenne igjen og utgjør også det beste skiføret for tida. Under nysnøgrensa er snødekket i hovedsak gjennomfuktet. Gunstige temperaturer i den ferske nysnøen tilsier rask stabilisering, så litt roligere vær i morgen vil nok kortvarig senke skredfaren noe. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ. Over 800 moh

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Fuktig nysnø som har gått over til tørr nysnø ved tempfall utover dagen. Svært ujevnt snødekke, med helst avblåste kuler/rygger og leheng med 1,5-2 m snø.

Notater

Telefonen døde, så har dårlig med bilder idag.

ObsID: 206901

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.01.2020 kl. 09:58

318 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Nysnø på taket
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Bålrøyk på bilete går rett opp, rolege periodar avbrote av kraftige vindkast.. Mot jølster

Vær

Pissregnar no i låglandet, kjem som hagl og sluss på 300moh.. Litt nysnø i natt i denne høgda. Lyn og torden. Kraftige vindkuler av og tll, ellers roleg i låglamdet. Bra fart på skyene i høgda!

ObsID: 206852

Indre Fjordane / Stryn

Snø

13.01.2020 kl. 13:50

205 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Kraftig snøfokk på toppene.

Notater

ObsID: 206769

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.01.2020 kl. 09:51

307 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot aust og Jølster
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  350 moh mot aust og fjellet Blåane.

Vær

Vind frå SV, bra fart i skyene. Snøfokk på toppane, ingen nedbør. Har snødd ned til 300moh, men ligg berre flekkvis i denne moh.

ObsID: 206716

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org