Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 15.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vind og nysnø i fjellet. Skred kan løses ut både naturlig og av skiløper. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og mye nedbør gir skredproblem med fokksnøflak i leområder. Unngå ferdsel i leformasjoner hvor det legger seg opp ferske fokksnøflak, mest utsatt er leområder NV til NØ. Fare for store naturlig utløste skred.
Kraftig vind fra sørlig retning og mye nedbør den siste tiden har ført til betydelige mengder vindtransportert snø i Ø og NØ vendte leområder. Rygger og utsatt terreng er blåst ned til gammelt snødekke. Det gamle snødekke er stort sett smeltformer av ulik hardhet.
Vedvarende svake lag av kantkorn er ligger under bærende lag også på de høyeste toppene, derfor er de lite aktuelle som skredproblem.
Værstasjonen ved Trolledalsegga (1020 moh) viser tirsdag kuling.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Storm fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørvest om formiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

15.01.2020 kl. 12:23

226 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot ø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot s

Vær

Bygeveir i ytre delar, ser tettare ut innover. Vind frå v. Sludd/snø ned til 2-300moh.

ObsID: 207050

Indre Fjordane / STRYN

Snø

15.01.2020 kl. 10:52

1103 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Snødybdene er økende, særlig over 600 m. Den milde værtypen gir mye kramsnø, som stabiliserer fort i leheng, og er mindre flyttbar enn ved lavere temperatur. Siste nysnøen lå hovedsaklig ubundet og lett vindfordelt under 900 m. Flakdannelse høyere med middels stabbilitet (fant opptil 3 skikt Q2 med nedføyket løssnsø i siste dagers snø). Rygger er relativt avblåst. Over 1100 m er det svært harde smeltfryslag under fokksnøen fra siste halvannen uke. Aller øverst vil snøen være mer flyttbar. Periodevis kraftig vind på toppene siste dager har lastet østlige og nordlige heng, som har inntakte kantkornlag iallfall fra 1500 M (riktignok dypt under harde lag.)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Værtype gir stadig ny fokksnø, selv om temperaturen er gunstig for stabilisering. Ved kraftig snøtransport: obs for få men svært store skred i kantkornlag helt øverst. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø over 1500 moh Mener at det allerede har gått noen av disse ned på kantkorn. Selv om skredutløsning er ekstremt vanskelig, synes jeg det kan stå som skredproblem med den værtypen vi har. Særlig heng under skavler med store høytliggende henteområder bak.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 800 moh

Vær

Snø -3 °C 13 m/s fra V → 100% skyer Kraftig snøvær og null sikt

Tester

CTM12@15cmQ2 Middels 1100 m NV. 3 skikt nedføyket løssnø på 60 cm fokksnø. Progressivt mer stabile.

CTE5@10cmQ2 Dårlig 1050 m N

Snøprofil

15 cm 4F/4F-1F RG D, 10 cm 1F RG D, 5 cm I MFcr, 15 cm P MF, 10 cm K MFcr, 25 cm P MF D, 5 cm K MFcr, 1 cm 4F FCxr, 5 cm K MFcr, 10 cm 4F MF/FCxr -3 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 100 cm 1100 N

ObsID: 207067

Indre Fjordane / STRYN

Snø

15.01.2020 kl. 10:34

1140 moh

Vidar@obskorps (****)

Vær

Ccc

ObsID: 207025

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

14.01.2020 kl. 19:20

816 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Varierande vêr, vekslande mellom oppholdsvær og god sikt ned mot bygda, og tette snøbyger med vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snøoverflate pga vind og snøfokk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Legg seg litt nysnø frå ca 300 moh. Skiføre med ein tynn såle av gammal smelteomvandla, våt snø frå ca 400 moh. Tynt snødekke med framstikkande tuer, stein og og lyng oppover mot skoggrensa. Men samanhengande snødekke i forsenkingar og leformasjonar som har samla mest snø. Over skoggrensa er ryggar og utsatte parti avblåste ned på gammal skare eller barmark. Mens leformasjonar kan ha 1-2 meter snø. Vinden dei siste dagane har flytta mykje snø inn i leområder i mot aust og nordaust, dreiande vind i dag har gitt større pålagring også mot nordleg sektor.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er i den vindpåvirka nysnøen ein finn skredproblemet. Det har vore mykje vind i kombinasjon med nedbøren dei siste dagane, som har gitt stor forflytting og pålagring i leområder. Det kan difor bli store skred. Gunstige temperaturar gjer at den eldre fokksnøen stabiliserar seg raskt. Men fortsatt nedbør og vind, gjer at over nysnøgrensa vil det danne seg nye ustabile lagdelingar, som opprettheld skredproblemet med ustabile nysnøflak. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV Den ferske fokksnøen er lett å løyse ut. Den eldre fokksnøen stabiliserar seg raskt og vil være vanskelegare å løyse ut.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vindtransport frå sørleg retning over 700 moh.

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Varierande bygevêr, periodevis tett snøvêr, vind og tåke. Periodar med opphold og lite vind. Nedbør som snø frå ca 250-300 moh i ettermiddag/kveld.

Tester

LBT@27cmQ3 Harde slag.

LBT@15cmQ1 Lett klapping øverst

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm, 1 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm M, 15 cm 1F MF 1 mm W, 1 cm K MFcr 2 mm W, 10 cm P MF 2 mm W, 20 cm K MFcr 2 mm W, 50 cm 1F MF 2 mm W -1,4 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206948

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

14.01.2020 kl. 11:48

875 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Telefonen døde, så har dårlig med bilder idag.

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Fuktig nysnø som har gått over til tørr nysnø ved tempfall utover dagen. Svært ujevnt snødekke, med helst avblåste kuler/rygger og leheng med 1,5-2 m snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utfordringene er i hovedsak å finne i høyfjellet, fra nysnøgrensa og oppover. Det er mye vær og leheng bygger seg ut fort pga både nedbør og vind. Selv om temperaturene i seg selv tilsier rask stabilisering av fokksnøen, antas det at den ferske snøen vil ha problemer med å stabiliseres så lenge det stadig kommer påfyll. Skredproblemet fins i alle retninger og terrengformasjoner som samler snø, er lette å kjenne igjen og utgjør også det beste skiføret for tida. Under nysnøgrensa er snødekket i hovedsak gjennomfuktet. Gunstige temperaturer i den ferske nysnøen tilsier rask stabilisering, så litt roligere vær i morgen vil nok kortvarig senke skredfaren noe. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ. Over 800 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 700 moh

Faretegn

Ferske sprekker Den ferske fokksnøen sprekker opp i mange leheng.

Fersk vindtransportert snø Snøfokk ned til ca 600 moh.

Vær

Snø -0,5 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Kraftig vind fra S. Mye nedbør tidlig på dagen, avtagende til bygeaktivitet utover dagen. Synkende temp og nysnøgrense.

Tester

LBT@18cm Bryter på første runde med lett klapp.

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 25 cm P MF 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 3 cm F FCxr/MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 2 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 112 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206901

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

14.01.2020 kl. 09:58

318 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Nysnø på taket
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Bålrøyk på bilete går rett opp, rolege periodar avbrote av kraftige vindkast.. Mot jølster

Vær

Pissregnar no i låglandet, kjem som hagl og sluss på 300moh.. Litt nysnø i natt i denne høgda. Lyn og torden. Kraftige vindkuler av og tll, ellers roleg i låglamdet. Bra fart på skyene i høgda!

ObsID: 206852

Indre Fjordane / STRYN

Snø

13.01.2020 kl. 13:50

205 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Kraftig snøfokk på toppene.

Notater

ObsID: 206769

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

13.01.2020 kl. 09:51

307 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot aust og Jølster
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  350 moh mot aust og fjellet Blåane.

Vær

Vind frå SV, bra fart i skyene. Snøfokk på toppane, ingen nedbør. Har snødd ned til 300moh, men ligg berre flekkvis i denne moh.

ObsID: 206716

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org