Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 03.12.2019

4
Stor
Publisert:

Økende snøskredfare grunnet rask temperaturstigning og mye nedbør som regn til fjelltopphøyde. Naturlig utløste snøskred sannsynlig i områdene rundt Nordfjord

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig temperaturstigning og regn til fjelltopphøyde øker sannsynligheten for mange naturlig utløste skred. De fleste str. 3 store, men str. 4 svært store kan ikke utelukkes. Problemet ventes å flytte seg innover i landet og opp i høyden utover dagen etterhvert som snødekket blir vått . Skredene kan løsne både som flakskred eller løsnøskred avhengig av snøoverflaten og om det finnes vedvarende svake lag i snødekket eller ved bakken. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor god evne disse lagene har til bruddforplantning. Noen vegstrekninger vil være utsatt. I Sunnfjord er det mindre snø og skredfaren vurderes til 3-betydelig.
Snøoverflata er preget av nysnø de siste dagene i Nordfjord, men generelt er det svært lite snø i regionen. Før nysnøen kom var det sammenhengende snødekke over ca 900 moh. Dette snødekket er tykkest i heng mot Ø og er preget av en kald og tørr november. Det ligger kantkorn mot bakken over store områder.
Det ligger kantkorn i det gamle snødekket, men det er usikkerhet knyttet til hvor potent lagene blir ved pålagring.
Hornindal nord i regionen har fått 25 mm nedbør siste døgn til mandag mens stasjoner i Sunnfjord har rundt 5 mm.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
40 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sætreskarsfjellet

Snø

03.12.2019 kl. 14:00

1274 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Data fra Sm4-sensor, se lenke under notater

Vær

0 °C Lufttemperaturen på 1260 moh ved løsneområdene ser ut til å ha nådd 0 grader kl. 14.00 tirsdag. Måleren (se lenke under notater) ser ellers ut til å stå eksponert for luft i hele lengden. Den fungerer derfor dårlig til å se temperaturen nedover i snødekket.

ObsID: 200484

Indre Fjordane / STRYN

Snø

03.12.2019 kl. 07:57

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Regn 2 °C 2 m/s

ObsID: 200342

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

03.12.2019 kl. 07:30

33 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Regn 2,9 °C 100% skyer

Snødekke

Våt løssnø Meget våt

ObsID: 200348

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

02.12.2019 kl. 17:41

1040 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE1@30cmQ1 Dårlig

LBT@30cmQ1 Løyser ut ved lett klapping

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø i denne delen av regionen. Noko vindpåvirka over 1000 moh, men såg lite tegn til ustabile lagdelingar og spenningar i snødekket. Overgang til mildvêr med regn høgt til fjells, vil auke skredfaren noko, og det vil kunne gå nokon naturleg utløyste laussnøskred i brattheng. Enkelte stader i svært bratt terreng der snødekket ligg på glatt underlag vil det kunne gå skred som løsnar ved bakken. Men generelt lite snø i denne delen av regionen, så det meste av snøen vil nok berre regne vekk. Varslet faregrad er riktig Faregrad er truleg riktig i nordlege delar av regionen, som har fått meir snø enn her i Sunnfjord.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Lite bindingar og spenning i overliggande lag utifrå det eg kunne sjå. Men løyser lett ut ved test

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Gjevnt over lite snø i denne delen av regionen, med mykje steinur som stikk opp. Lite vindpåvirka snø på dagens tur. Vil kunne være enkelte leformasjonar i høgfjellet der det har samla seg mest snø som kan være utsatte, gjerne bak ryggar og kantar i terrenget

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Frå ca 1000 moh litt varierande nysnømengde fordi det har vore noko vindtransport frå vestleg retning. Men såg lite flakdannelsar så høgt som eg var. (snudde på 1050 moh, pga mykje steinur som ikkje er dekka av snøen.)

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 2 cm 4F FCxr 2 mm D, 25 cm 1F FCxr 1 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm

ObsID: 200319

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

02.12.2019 kl. 15:50

620 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vestover mot Vassenden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen på ca 500 moh. Litt nysnø frå siste dagars snøfall.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Svært tynt snødekke. Lite eller ingen snø under nysnøen i skogen på 5-600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 100% skyer Søndag ettermiddag og kveld bygevêr med snøbyger. Mandag varierande skydekke og opphaldsvêr, meir tilskyande utover ettermiddagen

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt nysnø heilt til fjorden i løpet av helga. I Førde ligg det 5-10 cm nysnø. I Dvergsdalsdalen i Jølster på 450 moh 15 cm nysnø i løpet av helga. Oppover skogen lite eller ingen snø under nysnøen opptil 6-700 moh. Stadvis ein tynn såle av gammal snø dekka av eit porøst skarelag. Mest i søkk og formasjonar vendt mot nord og aust.

ObsID: 200303

Indre Fjordane / STRYN

Snø

02.12.2019 kl. 06:53

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

-2,6 °C 1 m/s

Snødekke

45 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 200178

Indre Fjordane / STRYN

Snø

01.12.2019 kl. 09:01

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

33 cm totalt 4 cm nysnø

ObsID: 200063

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org