Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 02.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold i Nordfjord. Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket vurderes fortsatt å være komplekst mandag med ustabile nysnøflak flere steder, særlig i Nordfjord. Det er usikkerheter knyttet til ustabiliteten til vedvarende svake lag og derfor bør rutevalgene vær konservative. Ta faretegn som drønn og skytende sprekker på alvor. Vær oppmerksom på stigende temperatur og vinddreining mot kvelden.
Snøoverflata er preget av nysnø de siste dagene i Nordfjord, men generelt er det svært lite snø i regionen. Før nysnøen kom var det sammenhengende snødekke over ca 900 moh. Dette snødekket er tykkest i heng mot Ø og er preget av en kald og tørr november. Det ligger kantkorn mot bakken over store områder.
Det ligger kantkorn i det gamle snødekket, men det er usikkerhet knyttet til hvor potent lagene blir ved pålagring.
Det har kommet ca 40 cm snø nord i regionen de siste dagene, feks i Hornindal. Sør i regionen ubetydelige nysnømengder.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

02.12.2019 kl. 17:41

1040 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Frå ca 1000 moh litt varierande nysnømengde fordi det har vore noko vindtransport frå vestleg retning. Men såg lite flakdannelsar så høgt som eg var. (snudde på 1050 moh, pga mykje steinur som ikkje er dekka av snøen.)

Tester

CTE1@30cmQ1 Dårlig

LBT@30cmQ1 Løyser ut ved lett klapping

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø i denne delen av regionen. Noko vindpåvirka over 1000 moh, men såg lite tegn til ustabile lagdelingar og spenningar i snødekket. Overgang til mildvêr med regn høgt til fjells, vil auke skredfaren noko, og det vil kunne gå nokon naturleg utløyste laussnøskred i brattheng. Enkelte stader i svært bratt terreng der snødekket ligg på glatt underlag vil det kunne gå skred som løsnar ved bakken. Men generelt lite snø i denne delen av regionen, så det meste av snøen vil nok berre regne vekk. Varslet faregrad er riktig Faregrad er truleg riktig i nordlege delar av regionen, som har fått meir snø enn her i Sunnfjord.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Lite bindingar og spenning i overliggande lag utifrå det eg kunne sjå. Men løyser lett ut ved test

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Gjevnt over lite snø i denne delen av regionen, med mykje steinur som stikk opp. Lite vindpåvirka snø på dagens tur. Vil kunne være enkelte leformasjonar i høgfjellet der det har samla seg mest snø som kan være utsatte, gjerne bak ryggar og kantar i terrenget

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 2 cm 4F FCxr 2 mm D, 25 cm 1F FCxr 1 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm

ObsID: 200319

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

02.12.2019 kl. 15:50

620 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vestover mot Vassenden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen på ca 500 moh. Litt nysnø frå siste dagars snøfall.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Svært tynt snødekke. Lite eller ingen snø under nysnøen i skogen på 5-600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 100% skyer Søndag ettermiddag og kveld bygevêr med snøbyger. Mandag varierande skydekke og opphaldsvêr, meir tilskyande utover ettermiddagen

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt nysnø heilt til fjorden i løpet av helga. I Førde ligg det 5-10 cm nysnø. I Dvergsdalsdalen i Jølster på 450 moh 15 cm nysnø i løpet av helga. Oppover skogen lite eller ingen snø under nysnøen opptil 6-700 moh. Stadvis ein tynn såle av gammal snø dekka av eit porøst skarelag. Mest i søkk og formasjonar vendt mot nord og aust.

ObsID: 200303

Indre Fjordane / Stryn

Snø

02.12.2019 kl. 06:53

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

-2,6 °C 1 m/s

Snødekke

45 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 200178

Indre Fjordane / Stryn

Snø

01.12.2019 kl. 09:01

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

33 cm totalt 4 cm nysnø

ObsID: 200063

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.11.2019 kl. 13:48

822 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Gammel rim
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Rim
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Frå toppen F. 4F rett før skarelag som har ein glatt overflate men der skjedde ingenting på lille blokk test. To skarelag raud markering. Mellom skarelaga er snøen meir kvit, nysnølag. Nedre skarelag er svært tynt og smuldre lett opp. Under der fann eg eit rimlag, sjå rimkrystaller i bilder. Og ned til bunn er kantkorn.

Tester

LBT@45cmQ2 Gjekk første gang når eg saga i bakkant av blokken. Ny test, da gjekk den på samme sted etter to svake slag.

Vær

Snø 3 m/s fra V → Skiftande vær, opphold med solgløtt til snøbyger

Snødekke

55 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 200185

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.11.2019 kl. 08:12

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 33 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 199932

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.11.2019 kl. 08:09

899 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  50 cm totalt. 35cm nysnø uten lagdeling
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  15 cm ned mot bakken med homogent 1F blandingsnø med små kantkorn og noe finere kornet. Ingen drønn i dette laget, men lokalt skaredannelse over løsere kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblematikk i Nordfjord er nok foreløpig proporsjonalt knyttet til høyde, både når det gjelder nysnø og gammelt snødekke. Ser ut til å være noenlunde trygg ferdsel under 1000 m. Høyere oppe vil terrengkjennskap om underlag være nyttig, ettersom grovt terreng gir få homogene gammelsnøflater, antagelig opp mot 1200 m. Der hvor større homogene flater finnes må kantkorn vurderes som mulig svakt lag under nysnøflak. Svært mye tilgjengelig løssnø for vindtransport. Vurdering av fargegrad blir vanskelig, siden områder med skredproblematikk har begrenset utbredelse.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 600 moh Høyest oppe er det antagelig både lagdelt nysnø og skredproblem knyttet til gammelt snødekke, men har ikke observert dette.

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra N ↓ 80% skyer Lett snødrev

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Nysnøen er moderat vindfordelt fra nordvest, men stort sett ubundet opp mot 900 m. Ingen lagdeling i nysnø observert, men tar det for gitt at det finnes flakdannelse mest utsatte steder høyere oppe. Gammelt snødekke går stedvis under 800 m, men minimal tykkelse gjør at det generelt har mindre betydning for skredfarevurdering under 900-1000 m. Homogene gammelsnøflater under 1000 m krever slett underlag som gressflater og sva. Utfra observasjoner (drønn) fra Strynefjellet antar jeg at kantkornutvikling er langt mer fremtredene der. Vært bortreist og ikke fått observert høyere oppe.

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 1F FCxr 1 mm D, 35 cm F DF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 199956

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

29.11.2019 kl. 10:09

10 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Sludd 1,5 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

ObsID: 199848

Indre Fjordane / Stryn

Snø

29.11.2019 kl. 06:32

396 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Snø -2,9 °C 0 m/s fra N ↓

Snødekke

6 cm totalt 6 cm nysnø

ObsID: 199797

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org