Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 01.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Bygevær fører til lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder hvor det samler seg mye snø. Tynt snødekke og stein kan gi alvorlige konsekvenser.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor variasjon på skredproblem i regionen og skredfaren er høyest i Nordfjord. Økende bygeaktivitet søndag gjør at flere områder kan få ustabile nysnøflak. I tillegg ligger det nå mer snø i fjellet slik at skredene kan bli større. Det vil være krevende som skiløper å gjøre trygge rutevalg. Observasjoner fra Sunnmøre forteller at vedvarende svake lag av rim er svært lett å påvirke. Både rim/overflatekant høyt i snødekket og kantkorn ved bakken kan derfor ikke utelukkes som skredproblem i regionen. Vær oppmerksom på faretegn som drønn og skytende sprekker.
Snøoverflata er preget av nysnø de siste dagene, men generelt er det svært lite snø i regionen. Før nysnøen kom var det sammenhengende snødekke over ca 900 moh. Dette snødekket er tykkest i heng mot Ø og er preget av en kald og tørr november. Det ligger kantkorn mot bakken over store områder.
Det ligger kantkorn i det gamle snødekket, men det er stor usikkerhet knyttet til hvor potent lagene blir ved pålagring.
Nord i regionen, ved Stryn, har det kommet opptil 35 cm snø siste døgn som ligger ubunden litt over tregrensa. Sør i regionen ubetydelige nysnømengder.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

01.12.2019 kl. 09:01

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

33 cm totalt 4 cm nysnø

ObsID: 200063

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.11.2019 kl. 13:48

822 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Gammel rim
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Rim
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Frå toppen F. 4F rett før skarelag som har ein glatt overflate men der skjedde ingenting på lille blokk test. To skarelag raud markering. Mellom skarelaga er snøen meir kvit, nysnølag. Nedre skarelag er svært tynt og smuldre lett opp. Under der fann eg eit rimlag, sjå rimkrystaller i bilder. Og ned til bunn er kantkorn.

Vær

Snø 3 m/s fra V → Skiftande vær, opphold med solgløtt til snøbyger

Tester

LBT@45cmQ2 Gjekk første gang når eg saga i bakkant av blokken. Ny test, da gjekk den på samme sted etter to svake slag.

Snødekke

55 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 200185

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.11.2019 kl. 08:12

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 33 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 199932

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.11.2019 kl. 08:09

899 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  50 cm totalt. 35cm nysnø uten lagdeling
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  15 cm ned mot bakken med homogent 1F blandingsnø med små kantkorn og noe finere kornet. Ingen drønn i dette laget, men lokalt skaredannelse over løsere kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra N ↓ 80% skyer Lett snødrev

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Nysnøen er moderat vindfordelt fra nordvest, men stort sett ubundet opp mot 900 m. Ingen lagdeling i nysnø observert, men tar det for gitt at det finnes flakdannelse mest utsatte steder høyere oppe. Gammelt snødekke går stedvis under 800 m, men minimal tykkelse gjør at det generelt har mindre betydning for skredfarevurdering under 900-1000 m. Homogene gammelsnøflater under 1000 m krever slett underlag som gressflater og sva. Utfra observasjoner (drønn) fra Strynefjellet antar jeg at kantkornutvikling er langt mer fremtredene der. Vært bortreist og ikke fått observert høyere oppe.

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 600 moh Høyest oppe er det antagelig både lagdelt nysnø og skredproblem knyttet til gammelt snødekke, men har ikke observert dette.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblematikk i Nordfjord er nok foreløpig proporsjonalt knyttet til høyde, både når det gjelder nysnø og gammelt snødekke. Ser ut til å være noenlunde trygg ferdsel under 1000 m. Høyere oppe vil terrengkjennskap om underlag være nyttig, ettersom grovt terreng gir få homogene gammelsnøflater, antagelig opp mot 1200 m. Der hvor større homogene flater finnes må kantkorn vurderes som mulig svakt lag under nysnøflak. Svært mye tilgjengelig løssnø for vindtransport. Vurdering av fargegrad blir vanskelig, siden områder med skredproblematikk har begrenset utbredelse.

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 1F FCxr 1 mm D, 35 cm F DF D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 199956

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

29.11.2019 kl. 10:09

10 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Sludd 1,5 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

ObsID: 199848

Indre Fjordane / Stryn

Snø

29.11.2019 kl. 06:32

396 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Snø -2,9 °C 0 m/s fra N ↓

Snødekke

6 cm totalt 6 cm nysnø

ObsID: 199797

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

28.11.2019 kl. 13:48

635 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot øst, 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Myklebust breen i sørøst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -0,5 °C 5 m/s fra N ↓ 50% skyer Varierende skydekke i regionen, lettest mot vest og sør. Lett bygeaktivitet i indre strøk. 2-3 plussgrader i lavere strøk. Lett snødryss fra ca 500moh.

Snødekke

5 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig Flekkvis mildværspreget snødekke i lavlandet. Fra ca 600 moh er det mer snø enn barmark, mest snø i nord- og østvendte heng, og mest lengst nord i regionen. For å finne noe i nærheten av sammenhengende snødekke må en over ca 900-1000moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt skal man være ganske ivrig for å finne skiføre i regionen for øyeblikket. I det høyestliggende områdene antar jeg at det fins tørr snø, som kan utgjøre et skredproblem, men det har jeg ikke fått undersøkt. Det flekkvise snødekket lenger nede har kantkorn i seg, men snømengdene er totalt sett så små at jeg ikke anser det som et reelt skredproblem pr nå. Helga ser ut til å by på nordvest med snø ned til havnivå. Antar at det blir bygenedbør og at noen steder kan få tildels mye snø, så en må forvente utfordringer mtp både løssnøskred og nysnøflak.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm

ObsID: 199770

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.11.2019 kl. 09:23

872 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Dvergsdalsdalen og vestover mot Vassenden. Frå ca 400 moh, tynt dryss av nysnø frå i natt. Lettskya fint vêr
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Dvergsdalsdalen og nordover mot Skei. Vekslande skydekke og truleg lokale byger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø. Tynt snødekke her på ca 600 moh i Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 800 moh kan det finnast skiføre dei stadane som har samla mest snø i nordleg og austleg sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Årdal i Jølster. Generelt tynt snødekke. Lite snø under skoggrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen mot Nyken, Trollebotnen og Søthaugfjellet. Tynt snødekke med lyng og stein som stikk fram.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Jølstravatnet som ligg 200 moh. Snødekte toppar på Nonsnipa og Tindefjellet. Lite snø under skoggrensa.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra N ↓ 70% skyer Stor variasjon i skydekket frå Førde og oppover til Jølster. Lettskya fint vêr i Førde. Overskya og truleg lokale byger frå Skei og nordover.

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt lite snø etter ein fin haust med lite nedbør. Delvis snødekke frå ca 500-800 moh. Meir samanhengane frå ca 800 moh, men fortsatt veldig tynt med lyng og stein som stikk fram. Mest snø i nordleg og austleg sektor. Siste nedbør før dei lokale bygene i natt var mandag og tirsdag for halvanna veke sidan. Nysnøen som kom då har vore påverka av mildare temperaturar, og er gjenfryst til eit porøst, delvis bærande skarelag på 5 cm. Under dette eit laust lag fasetterte krystallar mot bakken.

Tester

LBT@15cmQ3 Tynt snødekke. Brudd i kantkornlaget mot bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 800 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små ferske nysnøflak. Lite tilgjengeleg nysnø for vindtransport her, men i områda som har fått meir nysnø er det nok endå meir aktuelt.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø. Nokon små ferske nysnøflak, men små tynne flak, og generelt liten skredfare. Meir nedbør dei neste dagane i kombinasjon med vind, vil danne nye ferske flakdannelsar som treng tid til å stabilisere seg. Om skredfaren aukar vil være avhengig av mengde nysnø og vind.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F MFcr 2 mm D, 10 cm 4F RGxf/MFcl 2 mm/2 mm D

ObsID: 199755

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org