Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 28.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

28.11.2019 kl. 13:48

635 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot øst, 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Myklebust breen i sørøst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -0,5 °C 5 m/s fra N ↓ 50% skyer Varierende skydekke i regionen, lettest mot vest og sør. Lett bygeaktivitet i indre strøk. 2-3 plussgrader i lavere strøk. Lett snødryss fra ca 500moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt skal man være ganske ivrig for å finne skiføre i regionen for øyeblikket. I det høyestliggende områdene antar jeg at det fins tørr snø, som kan utgjøre et skredproblem, men det har jeg ikke fått undersøkt. Det flekkvise snødekket lenger nede har kantkorn i seg, men snømengdene er totalt sett så små at jeg ikke anser det som et reelt skredproblem pr nå. Helga ser ut til å by på nordvest med snø ned til havnivå. Antar at det blir bygenedbør og at noen steder kan få tildels mye snø, så en må forvente utfordringer mtp både løssnøskred og nysnøflak.

Snødekke

5 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig Flekkvis mildværspreget snødekke i lavlandet. Fra ca 600 moh er det mer snø enn barmark, mest snø i nord- og østvendte heng, og mest lengst nord i regionen. For å finne noe i nærheten av sammenhengende snødekke må en over ca 900-1000moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm

ObsID: 199770

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.11.2019 kl. 09:23

872 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Dvergsdalsdalen og vestover mot Vassenden. Frå ca 400 moh, tynt dryss av nysnø frå i natt. Lettskya fint vêr
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Dvergsdalsdalen og nordover mot Skei. Vekslande skydekke og truleg lokale byger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø. Tynt snødekke her på ca 600 moh i Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 800 moh kan det finnast skiføre dei stadane som har samla mest snø i nordleg og austleg sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Årdal i Jølster. Generelt tynt snødekke. Lite snø under skoggrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen mot Nyken, Trollebotnen og Søthaugfjellet. Tynt snødekke med lyng og stein som stikk fram.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Jølstravatnet som ligg 200 moh. Snødekte toppar på Nonsnipa og Tindefjellet. Lite snø under skoggrensa.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små ferske nysnøflak. Lite tilgjengeleg nysnø for vindtransport her, men i områda som har fått meir nysnø er det nok endå meir aktuelt.

Tester

LBT@15cmQ3 Tynt snødekke. Brudd i kantkornlaget mot bakken.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra N ↓ 70% skyer Stor variasjon i skydekket frå Førde og oppover til Jølster. Lettskya fint vêr i Førde. Overskya og truleg lokale byger frå Skei og nordover.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø. Nokon små ferske nysnøflak, men små tynne flak, og generelt liten skredfare. Meir nedbør dei neste dagane i kombinasjon med vind, vil danne nye ferske flakdannelsar som treng tid til å stabilisere seg. Om skredfaren aukar vil være avhengig av mengde nysnø og vind.

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt lite snø etter ein fin haust med lite nedbør. Delvis snødekke frå ca 500-800 moh. Meir samanhengane frå ca 800 moh, men fortsatt veldig tynt med lyng og stein som stikk fram. Mest snø i nordleg og austleg sektor. Siste nedbør før dei lokale bygene i natt var mandag og tirsdag for halvanna veke sidan. Nysnøen som kom då har vore påverka av mildare temperaturar, og er gjenfryst til eit porøst, delvis bærande skarelag på 5 cm. Under dette eit laust lag fasetterte krystallar mot bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 800 moh

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F MFcr 2 mm D, 10 cm 4F RGxf/MFcl 2 mm/2 mm D

ObsID: 199755

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org