Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 27.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lite snø igjen i regionen og det gjenværende snødekket tåler både regn og varme godt. Det er smelteomvandlet og har ingen ugunstig lagdeling. Små våte løssnøskred kan løsne i enkelte bratte fjellsider dersom det er tilstrekkelig varmt eller ved solinnstråling. Sannsynligheten er imidlertid liten og utbredelsen av skredproblemet er begrenset. Vær oppmerksom på glideskred og hold avstand til sigesprekker og store skavler.
Det er lite snø igjen i regionen og gjenværende snø er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. Snøoverflaten er stort sett fuktig, våt og myk. I øst- og nordvendt terreng i indre strøk er det sammenhengende snødekke fra ca. 1000 moh. I sør- og vestvendt terreng er det lite eller ingen snø.
23.05 ble det observert et middels stort glideskred i Stryn på ca 1000 moh i østvendt terreng.
Natt til søndag 26.05 ble det målt -1,5 grader på Kvamsfjellet (980 moh) i Jølster.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org