Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 18.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for naturlig utløste våte skred i bratte solutsatte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold med varme og lite skyar gir snøsmelting og vått snødekke. I enkelte bratte heng er det forhold for våte laussnøskred, men det meste har rasa frå seg så skreda vil truleg være små. Delvis klårvær gir nedkjøling av snødekke om natta, og skiftinga mellom varme dagar og kalde netter gir forholdsvis rask omdanning av maisnøen til grovkorna snø og godt vårskiføre.
Nysnøen som kom tidlegare i mai er i ferd med å verte smelteomdanna. Under maisnøen ligg den eldre omdanna vintersnøen utan lagdeling og med god evne til å drenere smeltevatn. Under tregrensa forsvinn nysnøen fort og det er berre sporadisk skiføre. Det er minst snø og vanskelegast å finne skiføre vest i regionen.
Natt til fredag har det ikkje vore nattefrost på Kvitenova (1400 moh) ved Strynefjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 13 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Klarvær.
Mer skyet natt til fredag. Klarvær på dagtid. Tilskyende igjen til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 12 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

17.05.2019 kl. 16:44

1589 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Viser ca. skredbane. Heltrukken strek viser der vi så skredmassene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Viser skredet da det var i ferd med å gi seg. Skredmasser kom i flere omganger. Dette var på slutten av siste omgang.

Skredaktivitet

17. mai. 12-18 Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1600 moh Observert skred i skyggeside på lang avstand fra Glomnes (Hjelle). Kunne ikke se løsneområdet herifra, men så at skredet startet høyt oppe og gikk så langt ned vi kunne se (nesten ned i dalen). Antar størrelse 3, vått løssnøskred og naturlig utløst. Skredet gikk i svært bratt terreng og over sva. Betydelig økning i temperatur i dag. Ser det er varslet faregrad 1. Burde det kanksje vært fg. 2?

ObsID: 194906

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.05.2019 kl. 12:25

1661 moh

Sjur Mork (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sjur Mork

Faretegn

Ingen faretegn observert Mye små våte skred naturlig utløst

Vær

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst Mange bratte heng

Snødekke

Våt løssnø Våt

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

ObsID: 194811

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org