Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 17.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Sola og høge temperaturar vil mjukne opp snøoverflata utover dagen og aukar sjansen for middels store våte skred i bratt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Våte laussnøskred er skredproblemet, men etter fleire dagar med høge temperaturar blir snødekket omdanna og mindre ustabilt. Det er framleis mogleg med skred (str. 1) som blir løyst ut naturleg eller av skikøyrarar. Nokre få skred kan også verte middels store (str. 2). Faregraden går ned til 1-liten.
Nysnøen som kom tidlegare i mai er i ferd med å verte smelteomdanna. Under maisnøen ligg den eldre omdanna vintersnøen utan lagdeling og med god evne til å drenere smeltevatn. Under tregrensa forsvinn nysnøen fort og det er berre sporadisk skiføre. Det er minst snø og vanskelegast å finne skiføre vest i regionen.
Natt til torsdag har det ikkje vore nattefrost på Kvitenova (1400 moh) ved Strynefjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
0 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Noe mer skyet utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 13 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Klarvær.
Mer skyet natt til fredag. Klarvær på dagtid. Tilskyende igjen til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

17.05.2019 kl. 16:44

1589 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Viser ca. skredbane. Heltrukken strek viser der vi så skredmassene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Viser skredet da det var i ferd med å gi seg. Skredmasser kom i flere omganger. Dette var på slutten av siste omgang.

Skredaktivitet

17. mai. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1600 moh Observert skred i skyggeside på lang avstand fra Glomnes (Hjelle). Kunne ikke se løsneområdet herifra, men så at skredet startet høyt oppe og gikk så langt ned vi kunne se (nesten ned i dalen). Antar størrelse 3, vått løssnøskred og naturlig utløst. Skredet gikk i svært bratt terreng og over sva. Betydelig økning i temperatur i dag. Ser det er varslet faregrad 1. Burde det kanksje vært fg. 2?

ObsID: 194906

Indre Fjordane / Stryn

Snø

16.05.2019 kl. 12:25

1661 moh

Sjur Mork (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sjur Mork

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Vær

Snødekke

Våt løssnø Våt

Faretegn

Ingen faretegn observert Mye små våte skred naturlig utløst

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst Mange bratte heng

ObsID: 194811

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.05.2019 kl. 08:38

1329 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1330 moh mot nordaust
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Små laussnøskred i brattheng under framstikkande stein, under fjellryggen midt i biletet. Trollebotseggane
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På 600 moh, enkelte snøflekkar, meir samanhengane snødekke frå ca 800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Striper av snø ned mot 700 moh. Befringsstølane og Strupen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande snødekke med eit dryss av nysnø frå ca 1000 moh mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tørrare og lausare snø frå 1200 moh, der det vender meir nordaust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Bjørgja
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nordvest. Lite snø under 1000 moh i bratt sørvendt terreng

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1200 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Ved soloppvarming utover dagen vil det gå våte laussnøskred i nysnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt greie forhold. Det vil først og fremst være i bratt solvendt terreng det kan gå skred og spesielt når snødekket blir oppvarma når sola står på. I skyggesider i høgfjellet er der lagdelingar i nysnøen, som kan gi små flakskred, men generelt lite spenningar i snødekket. Fint vêr og stigande temperatur vil fortsatt kunne gi laussnøskred pga soloppvarming. Men det vil etterkvart gå færre og mindre skred. Synkande faregrad. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Flekkvis snødekke frå ca 700 moh, meir samanhengane frå 800 moh og oppover mot aust og nord. Sørvendt og i ytre delar av regionen høgare snøgrense. Nysnøen frå helga er våt og smelteomvandla opp til ca 1000 moh, på morgonen gjenfryst med skarelag i overflata. Vidare oppover fuktig nysnø frå helga med bærande skare i overflata, og eit par cm nysnø frå i natt. Frå 1200 moh mot nordaust og nord tørrare snødekke, lett vindpåvirka.

Tester

CTH22@25cmQ2 God

CTM11@12cmQ2 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Over 800 moh Små laussnøskred i brattheng

ObsID: 194611

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.05.2019 kl. 07:14

916 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Helgheim mot Kjøsnesfjorden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Veiteberg i nord
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Strupen og Kvannebakknova i sør. Skydekket begynner å sprekke opp

Vær

Ikke nedbør 1 °C 70% skyer Overskya oppholdsvær. Skydekket begynner å sprekke opp

ObsID: 194589

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org