Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 16.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren aukar utover dagen der snødekket blir vått og mjukt. Eventuell nattefrost vil stabilisere snødekket, der overflata er hard er skredfaren 1-liten.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader til fjelltopphøgde fører til at det er våte laussnøskred som er skredproblemet. Om det våte snødekket vert ustabilt kjem an på om sola tek og om snøen er smelteomdanna frå før. Problema er venta å vere størst høgt til fjells der snøen vert våt for første gong. Der snøen allereie er omdanna er faregraden lågare. Eventuell nattefrost er stabiliserande.
Sist helg kom det snø som la seg ned til 600 moh, men det er lite gammal snø i terrenget frå før, og ein må over 800 moh for å finne skiføre. I fjellet har det stadvis kome mykje nysnø i løpet av mai, men snødekket er stort sett fuktig etter fleire dagar med høge temperaturar. Det minst snø og vanskelegat å finne skiføre vest i regionen.
På Strynefjellet er det observert rim som nokre få stader ligg under tynn fokksnø.
På Kvitenova (1400 moh) på Strynefjellet har temperaturen auka til +2 °C onsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
0 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Noe mer skyet utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / STRYN

Snø

16.05.2019 kl. 12:25

1661 moh

Sjur Mork (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sjur Mork

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst Mange bratte heng

Vær

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Mye små våte skred naturlig utløst

Snødekke

Våt løssnø Våt

ObsID: 194811

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

14.05.2019 kl. 08:38

1329 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1330 moh mot nordaust
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Små laussnøskred i brattheng under framstikkande stein, under fjellryggen midt i biletet. Trollebotseggane
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På 600 moh, enkelte snøflekkar, meir samanhengane snødekke frå ca 800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Striper av snø ned mot 700 moh. Befringsstølane og Strupen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande snødekke med eit dryss av nysnø frå ca 1000 moh mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tørrare og lausare snø frå 1200 moh, der det vender meir nordaust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Bjørgja
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nordvest. Lite snø under 1000 moh i bratt sørvendt terreng

Tester

CTH22@25cmQ2 God

CTM11@12cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1200 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Ved soloppvarming utover dagen vil det gå våte laussnøskred i nysnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt greie forhold. Det vil først og fremst være i bratt solvendt terreng det kan gå skred og spesielt når snødekket blir oppvarma når sola står på. I skyggesider i høgfjellet er der lagdelingar i nysnøen, som kan gi små flakskred, men generelt lite spenningar i snødekket. Fint vêr og stigande temperatur vil fortsatt kunne gi laussnøskred pga soloppvarming. Men det vil etterkvart gå færre og mindre skred. Synkande faregrad. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Flekkvis snødekke frå ca 700 moh, meir samanhengane frå 800 moh og oppover mot aust og nord. Sørvendt og i ytre delar av regionen høgare snøgrense. Nysnøen frå helga er våt og smelteomvandla opp til ca 1000 moh, på morgonen gjenfryst med skarelag i overflata. Vidare oppover fuktig nysnø frå helga med bærande skare i overflata, og eit par cm nysnø frå i natt. Frå 1200 moh mot nordaust og nord tørrare snødekke, lett vindpåvirka.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Over 800 moh Små laussnøskred i brattheng

ObsID: 194611

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

14.05.2019 kl. 07:14

916 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Helgheim mot Kjøsnesfjorden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Veiteberg i nord
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Strupen og Kvannebakknova i sør. Skydekket begynner å sprekke opp

Vær

Ikke nedbør 1 °C 70% skyer Overskya oppholdsvær. Skydekket begynner å sprekke opp

ObsID: 194589
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.