Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 15.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk, våt snø. I høgfjellet kan rim ha føyka ned og gje ustabile fokksnøflak i isolerte heng

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter kvart som temperaturen stig og sola bløyter opp snøen lengre ned i snødekket, vert større områder på fjellet utsett for våte lausnøskred i alle himmelretningar. Område som får nattefrost og utstråling vil få stabilisering av snødekket tidleg på dagen. Fokksnøflaka er i ferd med å bli fuktige til fjelltopphøgde, og dei vil vere vanskelege å påverke for skikøyrarar. Men hugs at det er observert rim under fokksnøen i isolerte soner som gjer at ein skikøyrar lettare kan løyse ut skred her.
I helga kom det snø som la seg ned til 600 moh, men det er lite gammal snø i terrenget, og ein må over 800 moh for å finne skiføre. I fjellet har det stadvis kome mykje nysnø i løpet av mai, men snødekket er stort sett fuktig etter solpåverknad. Fokksnøflak finst berre i skjerma formasjonar i høgfjellet.
På Strynefjellet er det observert rim som nokre få stader ligg under tynn fokksnø.
I helga vart det observert str. 1 våte laussnøskred der sola har påverka snøoverflata.
På Kvitenova (1400 moh) på Strynefjellet er det tirsdag ca. 0 °C tirsdag.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-4 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.05.2019 kl. 08:38

1329 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1330 moh mot nordaust
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Små laussnøskred i brattheng under framstikkande stein, under fjellryggen midt i biletet. Trollebotseggane
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På 600 moh, enkelte snøflekkar, meir samanhengane snødekke frå ca 800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Striper av snø ned mot 700 moh. Befringsstølane og Strupen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande snødekke med eit dryss av nysnø frå ca 1000 moh mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tørrare og lausare snø frå 1200 moh, der det vender meir nordaust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Bjørgja
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nordvest. Lite snø under 1000 moh i bratt sørvendt terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Flekkvis snødekke frå ca 700 moh, meir samanhengane frå 800 moh og oppover mot aust og nord. Sørvendt og i ytre delar av regionen høgare snøgrense. Nysnøen frå helga er våt og smelteomvandla opp til ca 1000 moh, på morgonen gjenfryst med skarelag i overflata. Vidare oppover fuktig nysnø frå helga med bærande skare i overflata, og eit par cm nysnø frå i natt. Frå 1200 moh mot nordaust og nord tørrare snødekke, lett vindpåvirka.

Tester

CTH22@25cmQ2 God

CTM11@12cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 1200 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Ved soloppvarming utover dagen vil det gå våte laussnøskred i nysnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt greie forhold. Det vil først og fremst være i bratt solvendt terreng det kan gå skred og spesielt når snødekket blir oppvarma når sola står på. I skyggesider i høgfjellet er der lagdelingar i nysnøen, som kan gi små flakskred, men generelt lite spenningar i snødekket. Fint vêr og stigande temperatur vil fortsatt kunne gi laussnøskred pga soloppvarming. Men det vil etterkvart gå færre og mindre skred. Synkande faregrad. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV. Over 800 moh Små laussnøskred i brattheng

ObsID: 194611

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.05.2019 kl. 07:14

916 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Helgheim mot Kjøsnesfjorden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Veiteberg i nord
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Strupen og Kvannebakknova i sør. Skydekket begynner å sprekke opp

Vær

Ikke nedbør 1 °C 70% skyer Overskya oppholdsvær. Skydekket begynner å sprekke opp

ObsID: 194589

Indre Fjordane / Stryn

Snø

12.05.2019 kl. 14:30

1605 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Grasdalen V. Noen få i dag, ellers ingen siden mandag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh Tror det skal godt gjøres å finne store fokksnøflak over dette laget.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 1 - Små Få bratte heng S, SV, V Har gått noen få sør og vestvendte i dag og litt flere vestvendte i går, men ingen generelt små.

Vær

-4 °C 2 m/s fra N ↓ 80% skyer

Snødekke

260 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overaskende fuktig nedover i snødekket, (mye høyere enn det eventuelt kan ha regnet siste dager). Halvtørr kramsnø øverste 10 under 1000 mens alt under er å regne som fuktig på vei mot grovkorna (det gamle snødekket har vært isolert av maisnøen og aldri frosset under 12-1300 m. Høyere er det rester av smelt/fryslag i aprilsnø og maisnø (må ha vært kortvarig mildvær ganske høyt). Stor veksling i lagdelinger oppover med brytende skarelag enkelte plasser, men pga fuktighet er det ingen dype lag som binder dårlig. Vindfordeling er moderat for den aller siste snøen og tørr, ubundet (5-10 cm) ligger i leheng til 1500 m. Finner knapt ordentlige fokksnøflak. Noe mer snø på ryggene enn mandag. Fra 1450 er det stedvis et rimlag dekket av 2-5 cm toppflak som bryter på liten tilleggsbelastning men som ser ut til å være i ferd med å sette seg. Det kan være samme lag som jeg finner på 1600 m SØ CTM11@10cmQ3 men her er overflaten halvfuktig, myk4F og lagdeling delvis omvandlet.

Tester

CTM11@10cmQ3 Middels 1600SØ. Kan ha vært rimlag, men er snart omvandlet av halvfuktig snø.

CTE4@3cmQ2 Dårlig 1450NØ. Rimlag, men ingen potensial i dette der jeg har observert.

CTN God 1200Ø

CTN God 1000Ø

Skredfarevurdering

1 Liten Relativ trygge forhold med dagens temperatur og skyet vær. Hovedproblem er våte løssnøskred om sola får tak. Lagdeling i tørrsnøen er et begrenset problem som trolig bare gjelder ytterst få heng. Forventer økt størrelse på våte løssnøskred utover uka. Fuktig snødekke. Problematikk med rimlag vil snart være omvandlet. Obs de høyeste skyggehengene. Tror 2 er riktig faregrad når temperaturen stiger.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng

ObsID: 194460

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org