Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 10.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det kan finnes områder med svake lag av rim og nysnø under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller i snødekket og hva som er skredproblemet kan variere lokalt, men er i all hovedsak knyttet opp mot nysnøen og fokksnøen fra den siste uken. Kraftig vind på torsdag har flyttet rundt på flyttbar snø. Det vil være lett å løse ut skred i fersk fokksnø og i nysnøen fra torsdag. Ustabile fokksnøflak vil finnes i flere himmelretninger. Merk at det kan hende at den nyeste fokksnøen har lagt seg over et svakt lag av overflaterim. Mot kvelden ventes nysnø sammen med lite vind, men det kan dannes myke nysnøflak.
I fjellet er vinteren i tilbake og det er store lokale variasjoner i snødekket over korte avstander. Bygevær og vind har gitt fokksnø i mange leområder, mens solen har påvirket snødekket i solvendte fjellsider. I tillegg er det observert velutviklete rimkrystaller på overflaten og løs nysnø som er tilgjengelig for transport. Nysnøen som har kommet de siste dagene har stort sett bundet seg godt til det gamle snødekket. Nysnøgrensen har gått ned mot 400 moh i nordvendt terreng, høyere i sørvendt.
Det finnes noe lagdelinger i den øvre delen av nysnøen, og det er lag av begynnende kantkorn noen steder i snødekket i skyggefulle steder høyt til fjells. I nordvendt terreng høyt til fjells kan det også finnes det eldre lagdelinger i det gamle snødekket.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-7 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.
Noe stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

10.05.2019 kl. 15:42

633 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sludd med snø som legger seg over ca 800moh

Vær

Sludd 2 °C 0 m/s 100% skyer Sludd på utvikfjellet

ObsID: 194310

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.05.2019 kl. 22:53

209 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

Solide snøfiller og det legg seg på bøane og vegen rundt jølstravatnet. 3-5 cm. Tung blaut snø. Bygeveir. Ikkje sumardekkføre!

ObsID: 194003

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org