Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 07.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren er høyest i nordlige og indre deler av regionen. Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren ventes å avta noe. I sørlige og ytre deler av regionen som har fått minst snø siste tiden, vil skredfaren være på faregrad 1-liten. Skredproblemet er knyttet til fokksnøflak fra siste dager i nordlige og indre deler av regionen og løssnøskred i solutsatte bratte sider. Det forventes nå at det vil være vanskeligere å løsne skred i fokksnøen, men vær oppmerksom der sola tar i bratt terreng. Her vil det være lettere å løse ut skred.
Det har den siste tiden vært en kaldere værtype med bygevær. Det har kommet 8-16 mm nedbør siste 3 døgn, som snøbyger over ca 300-600 moh. Mest i nordlige og indre deler av regionen. Nedbør og vind siden torsdag har lagt opp ferske, myke flak i fortrinnsvis sør- og østvendte leområder. Det eldre snødekket som ligger under de siste snøfallene er for det meste smelteomvandlet og stabilt, og nysnøen som har kommet siden torsdag virker å binde godt mot det eldre snødekket.
Svake lag av kantkorn er antatt nøytralisert av varme og smelting.
Noen str. 2 naturlig utløste våte løssnøskred ble mandag observert i Grasdalen S-V under 1200 moh.
Det kom søndag mellom 3-6 mm nedbør i regionen. Nedbøren kom som snø over ca 300 moh. Observasjoner fra Sætreskarsfjellet i Grasdalen mandag, viser til et fuktig snødekke under 1200 moh i solvendte sider og noen myke flak av vindtransportert snø i øvre del av siste snøfall mot S-V. Stabiliteten virker å være middels til god i disse ferske flakene. Ellers god stabilitet ned mot gammel smeltepakke.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.05.2019 kl. 22:53

209 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

Solide snøfiller og det legg seg på bøane og vegen rundt jølstravatnet. 3-5 cm. Tung blaut snø. Bygeveir. Ikkje sumardekkføre!

ObsID: 194003

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

06.05.2019 kl. 17:55

1256 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nokon små laussnøskred ca midt i bildet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Laussnøskred pga soloppvarming i sørvendt terreng, løsneområde under framstikkande stein
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Små flak løsna under skavl /bratt kant. Sørvendt, på ca 1200 moh
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Skiftande skydekke og ein del sol
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest. Forbigåande meir skydekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt nysnø frå siste dagars snøfall frå ca 500 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå ca 800 moh grunnlag av gammal snø under nysnøen. Lite snø under skoggrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirka snøoverflate, men laus og fin snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirka snøoverflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Rygg mot nord/nordvest avblåst ned på gammal skare i øvre del av ryggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ved Jølstravatnet, mot Sanddal. Snøgrense på ca 800 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1260 moh mot aust.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Tidvis lett snøfokk langs bakken over utsatte kantar, og snøfokk frå toppane

Vær

Ikke nedbør 6 °C 5 m/s fra N ↓ 60% skyer På morgonen klart og fint vêr. Utover dagen tilskyande. Skiftande skydekke, periodevis sol. 6 grader i Befringsdalen på 350 moh ved turstart

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vore noko vindtransport av nysnøen frå dei siste dagane, men det ser ut som den har stabilisert seg raskt. Mest utsatt bak/under markerte ryggar og kantar i terrenget. I bratt solvendt terreng vil det bli noko skredaktivitet i nysnøen, spesielt i områder under framstikkande stein. Mot nord og aust er det laussnø tilgjengeleg for vindtransport, som kan gi ny pålagring og danne ustabile nysnøflak i leområder. Ny nedbør i kombinasjon med vind kan også gi same effekten. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer godt, og gir ein god beskrivelse av snødekket og skredfaren, samt variasjonen i regionen.

Tester

CTH21@30cmQ2 God

CTM14@17cmQ3 God Tortnegrøegga 1260 moh mot aust

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh Soloppvarming kan gi nokon laussnøskred i nysnøen i bratt terreng. Enkelte stader kan det gå som flakskred, der det ligg fokksnø frå siste dagars snøfall under/bak bratte kantar og ryggar

Snødekke

Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 800 moh Vindpakket myk Tørr I skyggesider har det lagt seg litt nysnø siste dagane frå ca 500 moh. Men det er først på ca 800 moh der er grunnlag av gammal snø og greit skiføre mot nord og aust. Høgare snøgrense sørvendt og i ytre delar av regionen. Det har vore noko vindtransport av nysnøen frå dei siste dagane, så frå ca 800 moh varierande snømengde frå 10-40 cm oppå det gamle smelteomvandla snødekket. Men laus og fin snø sjølv om den er vindpåvirka, med lite tydelege flakdannelsar. Litt fastare fokksnø over toppryggen. Den mest markante ryggen mot nord/nordvest frå Tortnegrøegga mot Storaksla var avblåst i øvre del ned på gammal skare.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1200 moh Små flak av fersk vindtransportert snø løsna under liten skavlkant. Kan være pga soloppvarming sidan sørvendt.

6. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1000 moh Såg små solutløyste laussnøskred i fleire bratte sider mot sør og søraust. Eit av dei litt større, opp mot str 2.

ObsID: 193918

Indre Fjordane / Stryn

Snø

06.05.2019 kl. 14:43

745 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Nysnø og binding mot gamal snøpakke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Binding mellom lag
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Sørvendt side. Lite snø i høgda, men nok til å føre til mange laussnøskred som stoppar om lag midt på flanka ned mot vegen

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykje aktivitet av laussnøskred i sørlege sidar

Vær

Snø 1 °C 3 m/s fra N ↓ 80% skyer Litt nysnø i natt. Vekslande sol og opphald og lette snøbygar

Skredfarevurdering

2 Moderat Om lag 30 cm nysnø over den gamle snøpakka nedi dalen. Snøen er fuktig på glata og i sørvendte sidar på 800 moh, men der sola ikkje har fått tak er øvste 15-30 cm tørre, sjølv heil ned til 800moh. Observert lett snøfokk i vindkast. Nysnø har bunde seg godt til den gamle snøpakka, men det er observert eit lag med nedføyka nysnø under siste døgns snøfall. Fekk ECTN10@15 på dette laget. Ikkje sett det med fokksnø over, men der det er fokksnø bør ein vere. Ikkje observert glidesprekkar, noko som normalt er i dette området. Mindre snø enn vanleg på denne tida. Hovudskredsproblem er blaute laussnøskred, men laus og fuktig snø som er godt bunde til underlaget gjer at skreda stoppar fort ut når det blir slakt. Situasjonen vil halde seg lik i dagane framover Varslet faregrad er riktig Lokalt er det nok 2 grunna mykje aktivitet i fersk snø i bratthenga

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Meget sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 900 moh Sett mange skred i løpet av dagen. Str 1 og nokon i 2

ObsID: 193897

Indre Fjordane / Stryn

Snø

06.05.2019 kl. 12:50

1606 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Vestside grasdalen. Løst ut i tolvtida.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra NØ ↙ 60% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Solvendte brattheng vil være utsatt første dagene, da snøen under 1200 er ganske fuktig under. Når snåoverflaten blir fuktig vil nattefrosten hjelpe. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN13@20cmQ3 Middels 1600S. Topplag kvalifiserer knapt som flak (4F) men viser et lite skikt mot 1 m homogent underlag (1F) finkorna over gammelt snødekke.

CTN God 1400Ø

ECTX God 1250 Ø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV, V under 1300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng S, SV, V over 0 moh

Snødekke

240 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt vanskelig å anslå total nysnømengde pga vindfordeling, men ca 30-40. Under 1200 er den overraskende fuktig nederst og gammelt snødekke har ikke frosset. (Konveksjon nedenfra?) Antydning til myke flak men hovedsakelig tung ubundet vindfordelt fra NØ. Over 1200 er snøen tørr og lett, underlag hardt. Mer vindfordelt med høyden, avblåste/vindskavlete rygger, men ubundet i leheng (fant lite fokksnø å teste).

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV, V. Under 1200 moh

ObsID: 193894

Indre Fjordane / Storesætra

Snø

06.05.2019 kl. 10:00

409 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Frosen bakke/tele under profilet

Vær

Snø 3 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Snøbyer, skiftande med varm sol, varierande vindstyrke

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 16 cm 1F MF/RG 0 mm/0 mm M, 15 cm 4F MF 0 mm/0 mm M-W, 10 cm P MF 0 mm/0 mm M, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm M, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm P MF 0 mm/0 mm, 2 cm I MF 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm Frosen bakke/tele under profilet

ObsID: 193945

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.05.2019 kl. 17:42

192 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ronny@NVE

Snødekke

Nysnø ned til ca 300 moh på jølster. Mykje bygeveir, tidvis tørr asfalt.

ObsID: 193800

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

04.05.2019 kl. 15:58

703 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ved Steinkorsen. Litt nysnø nordvendt frå ca 600 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På toppen av Steinkorsen på 762 moh. Litt nysnø nordvendt, men legg seg ikkje sørvendt på denne høgda når det ikkje ligg att gammal snø.

Snødekke

Nysnøgrense på 600 moh Tørr Lagt seg litt nysnø mot nord frå ca 600 moh.

ObsID: 193720

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org