Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 05.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med ferske nysnøflak. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for naturlig utløste våte løssnøskred i nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren er størst i nordlige deler av regionen som har fått mest snø siste dager. Lavere i sørlige deler. Det ligger ferske fokksnøflak, hovedsaklig i sørøstlige leområder som trenger tid på å stabilisere seg. En må også forvente en del våte løssnøskred i alle himmelretninger når dagen er på det varmeste.
Det har kommet rundt 10- 25 cm snø siste døgnet. Mest nord i regionen og langt mindre i sørlige deler. De siste dagene har nedbør og mye vind lagt opp ferske flak i sørøstvendte leområder. Snøgrensa har vært synkende og litt inn i regionen har det snødd til havnivå. Det eldre snødekket er for det meste smelteomvandlet og stabilt, men lengst NØ i regionen over 1000 moh finnes det fremdeles områder med tørr og kald snø nede i snødekket der det er tykt.
Svake lag av kantkorn er antatt nøytralisert av varme og smelting.
Observasjoner fra Jølster 3. mai viser til ferske små flak av vindtransportert snø over en stabil eldre smeltepakke. Det har kommet mer snø og skredfaren vil derfor være høyest i nordlige deler av regionen.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Av og til nordvest liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.05.2019 kl. 17:42

192 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ronny@NVE

Snødekke

Nysnø ned til ca 300 moh på jølster. Mykje bygeveir, tidvis tørr asfalt.

ObsID: 193800

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

04.05.2019 kl. 15:58

703 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ved Steinkorsen. Litt nysnø nordvendt frå ca 600 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På toppen av Steinkorsen på 762 moh. Litt nysnø nordvendt, men legg seg ikkje sørvendt på denne høgda når det ikkje ligg att gammal snø.

Snødekke

Nysnøgrense på 600 moh Tørr Lagt seg litt nysnø mot nord frå ca 600 moh.

ObsID: 193720

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.05.2019 kl. 18:29

1034 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1030 moh mot aust. Vanskeleg å finne plassar med tilstrekkeleg fokksnø for å grave.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyger på vei
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Oppklarning, vind og snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøoverflate av ruglete skare med små felt av fokksnø. Lite eller ingen snø under 1000 moh i bratt terreng mot sør og vest, på andre sida av Jølstravatnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Flekkvis snødekke. Mykje oppstikkande stein og bare ryggar høgt til fjells. Kvitefjell til høgre, også mykje bare parti nordvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nonsnipa, mykje bare parti. Snøoverflate av ruglete skare, med litt nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot toppen, avblåst skare med små felt av fokksnø i kanten mot steinura.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøfokk frå nordleg retning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vind og snøfokk frå nordleg retning

Snødekke

Moderat snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 700 moh Skare Tørr Det har vore snøbyger heilt ned til fjorden, men nysnøen som legg seg på bakken i låglandet smeltar raskt vekk igjen. Mot sør og vest lite eller ingen snø under 1000 moh i bratt terreng. Det er flekkvis snødekke frå ca 700 moh i nordleg og austleg sektor med overflate av gjenfryst ruglete skare, litt nysnø oppå, men den dekker ikkje over den ugjevne overflata på det gamle snødekket. Vidare oppover vekslande snøoverflate med avblåst ruglete skare, og små tynne felt med fokksnø.

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra N ↓ 50% skyer Vekslande vêr. For det meste skiftande skydekke og noko sol. Periodevis lokale snøbyger. Vind og snøfokk frå nordleg retning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh

Tester

CTE2@3cmQ2 Dårlig 1030 moh mot aust. Vanskeleg å finne plassar med fersk fokksnø av betydning for å grave.

Skredfarevurdering

1 Liten Det har kome litt nysnø i kombinasjon med vind og snøfokk, som gir ustabile nysnøflak i leområder. Størst sjanse for å løyse ut skred i denne nysnøen i områda som har fått mest nysnø. Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig varme, og gjenfryst i overflata etter kjøligare vêr siste dagane. Noko ny nedbør som snø, vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og opprettheld skredproblemet med ustabile nysnøflak, og truleg aukande faregrad til 2 moderat i områda som får mest nedbør. Varslet faregrad er riktig Utifrå dagens obstur vurderer eg varsla faregrad som riktig. Men kan ikkje sjå at det er grunnlag for å ha med skredproblemet med våte laussnøskred

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 193647

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org