Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 03.05.2019

1
Liten
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng der vinden har lagt frå seg ferske fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt ny nedbør, men lite vind gir liten endring i skredfaresituasjonen. Det ligg eldre fokksnøflak i hovedsakleg søraustlege leområder som vil trenge tid på å stabilisere seg. Skredproblemet er knytt til dei høgareliggande områda. I låglandet og der ein finn eldre og smelteomvandla snø, er snødekket rekna for å vere stabilt grunna låg temperatur.
Det har kome rundt 10 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV i høgfjellet, og det har lagt seg opp ferske flak i søraustlege leområder. Snøgrensa har vore synkande og litt inn i regionen har det snødd til havnivå. Det eldre snødekket er for det meste smelteomvandla og stabilt, men lengst NØ i regionen over 1000 moh finst det framleis områder med tørr og kald snø nede i snødekket der det er tjukt.
Svake lag kantkorn er antatt nøytralisert av varme og smelting.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Perioder med nordvest liten kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

03.05.2019 kl. 18:29

1034 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1030 moh mot aust. Vanskeleg å finne plassar med tilstrekkeleg fokksnø for å grave.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyger på vei
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Oppklarning, vind og snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøoverflate av ruglete skare med små felt av fokksnø. Lite eller ingen snø under 1000 moh i bratt terreng mot sør og vest, på andre sida av Jølstravatnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Flekkvis snødekke. Mykje oppstikkande stein og bare ryggar høgt til fjells. Kvitefjell til høgre, også mykje bare parti nordvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nonsnipa, mykje bare parti. Snøoverflate av ruglete skare, med litt nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot toppen, avblåst skare med små felt av fokksnø i kanten mot steinura.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøfokk frå nordleg retning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vind og snøfokk frå nordleg retning

Snødekke

Moderat snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 700 moh Skare Tørr Det har vore snøbyger heilt ned til fjorden, men nysnøen som legg seg på bakken i låglandet smeltar raskt vekk igjen. Mot sør og vest lite eller ingen snø under 1000 moh i bratt terreng. Det er flekkvis snødekke frå ca 700 moh i nordleg og austleg sektor med overflate av gjenfryst ruglete skare, litt nysnø oppå, men den dekker ikkje over den ugjevne overflata på det gamle snødekket. Vidare oppover vekslande snøoverflate med avblåst ruglete skare, og små tynne felt med fokksnø.

Tester

CTE2@3cmQ2 Dårlig 1030 moh mot aust. Vanskeleg å finne plassar med fersk fokksnø av betydning for å grave.

Vær

Snø 2 °C 10 m/s fra N ↓ 50% skyer Vekslande vêr. For det meste skiftande skydekke og noko sol. Periodevis lokale snøbyger. Vind og snøfokk frå nordleg retning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Det har kome litt nysnø i kombinasjon med vind og snøfokk, som gir ustabile nysnøflak i leområder. Størst sjanse for å løyse ut skred i denne nysnøen i områda som har fått mest nysnø. Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig varme, og gjenfryst i overflata etter kjøligare vêr siste dagane. Noko ny nedbør som snø, vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og opprettheld skredproblemet med ustabile nysnøflak, og truleg aukande faregrad til 2 moderat i områda som får mest nedbør. Varslet faregrad er riktig Utifrå dagens obstur vurderer eg varsla faregrad som riktig. Men kan ikkje sjå at det er grunnlag for å ha med skredproblemet med våte laussnøskred

ObsID: 193647

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.04.2019 kl. 20:00

296 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

30. apr. 18-24 Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV. Over 800 moh

ObsID: 193363

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.04.2019 kl. 14:40

642 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra skisenteret på Utvikfjellet og vestover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra Utvik mot Blåfjellet. Viser vestside med lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra Loen mot Skåla.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra Vereide mot Berdalsegga. Begynner å bli glissent også i NØ.

Snødekke

Snøgrense på 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 14 °C 0 m/s 30% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Rundtur i regionen for å få oversikt over snøgrense og skiforhold. Det er nå stortsett bare indre og høyereliggende strøk som har skiføre, og her ligger snøen fra 5-800moh. I midtre og ytre strøk er skisesongen kraftig på hell (eller pause).

ObsID: 193308

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org