Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 02.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø i høyden. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande vind frå NV og lokalt mykje nedbør som snø over 500 moh vil gje snøtransport inn i søraustlege leområde. Her vil ein få auka pålagring på eldre fokksnø og ferske fokksnøflak. Skredproblemet og skredfaren er hovedsakleg knytt til dei høgreliggande områda der nysnøen legg seg på eldre snø. I låglandet og der ein finn eldre og smelteomvandla snø, er snødekket rekna for å vere stabilt grunna synkande temperatur. Hald avstand til skavlar på ryggar, eggar og toppar.
Det har kome 10-20 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV i høgfjellet, og det har lagt seg opp ferske flak i søraustlege leområder. I lågareliggande område har nedbøren kome som regn. Det eldre snødekket er for det meste smelteomvandla og stabilt, men lengst NØ i regionen over 1000 moh finst det framleis områder med tørr og kald snø nede i snødekket der det er tjukt. Med unntak av Indre Nordfjord og dalstrøk mot breane i indre strok er det no lite snø under 1000 moh.
Svake lag kantkorn er antatt nøytralisert av varme og smelting.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-2 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til onsdag.
Skyet.
Nedbør fra sent om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Perioder med nordvest liten kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.04.2019 kl. 20:00

296 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

30. apr. 18-24 Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NV. Over 800 moh

ObsID: 193363

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.04.2019 kl. 14:40

642 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra skisenteret på Utvikfjellet og vestover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra Utvik mot Blåfjellet. Viser vestside med lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra Loen mot Skåla.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Fra Vereide mot Berdalsegga. Begynner å bli glissent også i NØ.

Skredfarevurdering

1 Liten Rundtur i regionen for å få oversikt over snøgrense og skiforhold. Det er nå stortsett bare indre og høyereliggende strøk som har skiføre, og her ligger snøen fra 5-800moh. I midtre og ytre strøk er skisesongen kraftig på hell (eller pause).

Snødekke

Snøgrense på 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 14 °C 0 m/s 30% skyer

ObsID: 193308

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.04.2019 kl. 20:04

1182 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøprofil frå obs 29.04.19. Nonsnipa 1170 moh mot nord. Hadde problem med å få henta den inn i observasjonen. Smelteomvandla snødekke med nokon skarelag
ObsID: 193249

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.04.2019 kl. 20:03

1170 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest. Disig
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Delvis snødekke frå ca 700 moh. I bratt sørvendt terreng på andre sida av Jølstravatnet lite eller ingen snø under 1000 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Bærande snødekke av smelteomvandla våt snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Nonsnipa frå 800 moh. Flekkvis snødekke med store snøfrie områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust, Isvassnipa og Kvitefjell. Delvis snødekke frå ca 700 moh i nordleg sektor. Mykje bare ryggar og framstikkande stein

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke, men mulig å utløyse små våte skred i bratt terreng. Lettast å utløyse der sola har stått på og øvre del av snødekket er ekstra oppbløytt. Vær også merksam på fare for skavlbrudd. Skredfaren vil variere litt i løpet av døgnet, men ikkje store endringar. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Annet Våt Delvis snødekke frå ca 700 moh mot nord og aust. Mot sør og vest lite eller ingen snø i bratt terreng under 1000 moh. Generelt mykje bare ryggar og framstikkande stein.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 4 m/s fra Ø ← 30% skyer Fint og varmt vêr. Litt høge skyer og dis

Tester

CTN God Nonsnipa 1170 moh mot nord

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 193221

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org