Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 23.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og fravær av nattefrost ventes å gi dypere oppvarming i snødekket enn tidligere. Vann i snøen vil kunne hope seg opp over skarelag eller i lag med finkornet snø og gi økende fare for våte skred utover dagen. Disse kan løsne både som flakskred og løssnøskred alt etter om snøen er bunden eller ikke. Vær spesielt oppmerksom på at varmen kan påvirke gamle, svake lag av kantkorn, spesielt i N over 1000 moh. Dyp varme i snødekket vil også øke faren for skavlbrudd og glideskred der snøen ligger mot glatt underlag. Vær også oppmerksom på faren for skavlbrudd fra rygger, egger og topper.
Det har vært høye temperaturer i fjellet og snødekket i lavlandet er for det meste smelteomvandlet og stabilt. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten i stor grad smelteomvandlet til topps og hardheten varierer med dagtemperaturen. I nord og skyggesider kan man fortsatt finne tørr vindpakket snø eller hard skare. Det er delvis snødekke fra 450 moh i Ø og N, minst snø i bratt S og V. Høyere snøgrense i ytre del av regionen.
Høyt til fjells kan det fremdeles finnes svakt lag av kantkorn dypt i snødekket noen få steder ( fortrinnsvis i N over 1000 moh). Vær oppmerksom på dette når temperaturen stiger og snødekket blir gjennomvarmt i høyden.
Det ble lørdag meldt om et mindre, vått skred på Gaularfjellet som stengte veien ved Utsikta. Søndag ble det meldt om noen mindre skred i bratt terreng i Jølster.
Søndag meldte observatør fra Jølster at regn og mildvær har gitt et vått snødekke i alle himmelretninger opp til ca 1200 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 10 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

21.04.2019 kl. 19:50

1121 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje bare ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøgrense på ca 450-500 moh mot nord og aust. Sørvendt lite eller ingen snø under skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Nyken, Grovabreen og Søthaugfjellet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettare skydekke og gløtt av sol mot kvelden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 900 moh Lite flakskred med løsneområde under skavl i svært bratt terreng.

21. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV. Over 900 moh Små "sklier" av laussnø med løsneområde i svært bratt terreng

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 450 moh Våt løssnø Våt Delvis snødekke frå ca 450 moh mot nord og aust, sørvendt og i ytre delar av regionen høgare snøgrense. Lite snø under skoggrensa i bratt sørvendt terreng. Sørvendt er snødekket smelteomvandla etter mykje fint vêr siste vekene, med soloppvarming og gjenfrysing om nettene. Nordvendt har det vore fokksnø og lausare snø frå siste snøfall i månadsskiftet oppå det gamle smelteomvandla snødekket. Mildvêr og regn i natt og i dag har gitt vått snødekke også nordvendt til topps på 1200 moh som eg var i dag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt solvendt terreng. Høge temperaturar gir og dårlege bindingar i øvre del av snødekket der det ligg laussnø og fokksnø frå siste snøfall

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skredaktivitet, små skred i svært bratt terreng

Vær

Ikke nedbør 7 °C 8 m/s fra S ↑ 90% skyer Regn i natt og på formiddagen. Utover ettermiddagen lettare skydekke og oppholdsvær. Periodevis gløtt av sol. Vind på toppen.

Skredfarevurdering

1 Liten Det gamle snødekket er generelt stabilisert, men høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt solvendt terreng, og glideskred der snødekket ligg på sva eller glatt underlag. Regnvêret og mangel på nattefrost har og gitt svekka bindingar i øvre del av snødekket der det ligg att laussnø og fokksnø frå siste snøfall, som har gitt noko skredaktivitet også i nordvendt bratt terreng i dag. Små endringar Varslet faregrad er riktig

Tester

CTH24@10cmQ3 God Mot nord. 1120 moh

Snøprofil

2 cm 4F RG 0 mm/0 mm W, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm W, 7 cm P RG 1 mm/0 mm W, 2 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 38 cm P/1F RG 1 mm/0 mm M-W, 50 cm P/K MF 2 mm/0 mm M CTH24@10cmQ3

ObsID: 192170

Indre Fjordane / Grasdalen

Snø

21.04.2019 kl. 16:15

881 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  - Snødekket er isotermt. Feil på temperaturplott i RegObs.

Snøprofil

12 cm 1F- MF 0 mm/0 mm V, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm W, 14 cm P- MF 0 mm/0 mm W, 4 cm I IF 0 mm/0 mm, 4 cm P- MF 0 mm/0 mm W, 22 cm P MF 0 mm/0 mm W, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 8 cm P+ MF 0 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 9 cm K- MF 0 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm M, 4 cm I IF 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 155 cm, 0 °C @ 150 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 130 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 60 cm - Snødekket er isotermt. Feil på temperaturplott i RegObs.

ObsID: 192151

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

20.04.2019 kl. 12:48

1488 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest

Snødekke

Annet Fuktig Fast og fint, bærande snødekke

Vær

5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Skya til på morgonen. Litt vind på toppen

ObsID: 191995

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org