Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 21.04.2019

1
Liten
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som regn, men synkande temperatur gjer at faregraden held seg uendra. Ein kan forvente mindre våte laussnøskred i alle himmelretningar under 1200 moh. Over 1100 kan det legge seg opp mindre ferske fokksnøflak i nordeaustlege leområder. Glideskred kan førekomme på bratt og glatt terreng. Hald avstand om det er glidesprekkar. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Det har vore høge temperaturar i fjellet og snødekket i låglandet er for det meste grovkorna og stabilt. I sørvendte fjellsider er snøoverflata i stor grad smelteomvandla til topps, og fastheita varierar med dagtemperaturen. I nord- og skuggesider i høgda kan ein framleis finne tørr vindpakka snø eller hard skare.
Det har lokalt vore observert kantkornutvikling høgt i snødekket grunna låga nattetemperaturar, men det påvirkar skredfaren i liten grad. Det finst òg kantkorn djupare i snødekket høgt til fjells.
Det er laurdag meldt inn eit mindre vått skred på Gaularfjellet som stengte vegen ved Utsikta.
Snøgrensa er på omlag 450-500 moh, og lågast i vestlege delar av regionen.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyande frå føremiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mildere i fjellet til kvelden igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

21.04.2019 kl. 19:50

1121 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mykje bare ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøgrense på ca 450-500 moh mot nord og aust. Sørvendt lite eller ingen snø under skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Nyken, Grovabreen og Søthaugfjellet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lettare skydekke og gløtt av sol mot kvelden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 7 °C 8 m/s fra S ↑ 90% skyer Regn i natt og på formiddagen. Utover ettermiddagen lettare skydekke og oppholdsvær. Periodevis gløtt av sol. Vind på toppen.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skredaktivitet, små skred i svært bratt terreng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt solvendt terreng. Høge temperaturar gir og dårlege bindingar i øvre del av snødekket der det ligg laussnø og fokksnø frå siste snøfall

Skredfarevurdering

1 Liten Det gamle snødekket er generelt stabilisert, men høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt solvendt terreng, og glideskred der snødekket ligg på sva eller glatt underlag. Regnvêret og mangel på nattefrost har og gitt svekka bindingar i øvre del av snødekket der det ligg att laussnø og fokksnø frå siste snøfall, som har gitt noko skredaktivitet også i nordvendt bratt terreng i dag. Små endringar Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 900 moh Lite flakskred med løsneområde under skavl i svært bratt terreng.

21. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV. Over 900 moh Små "sklier" av laussnø med løsneområde i svært bratt terreng

Tester

CTH24@10cmQ3 God Mot nord. 1120 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 450 moh Våt løssnø Våt Delvis snødekke frå ca 450 moh mot nord og aust, sørvendt og i ytre delar av regionen høgare snøgrense. Lite snø under skoggrensa i bratt sørvendt terreng. Sørvendt er snødekket smelteomvandla etter mykje fint vêr siste vekene, med soloppvarming og gjenfrysing om nettene. Nordvendt har det vore fokksnø og lausare snø frå siste snøfall i månadsskiftet oppå det gamle smelteomvandla snødekket. Mildvêr og regn i natt og i dag har gitt vått snødekke også nordvendt til topps på 1200 moh som eg var i dag.

Snøprofil

2 cm 4F RG 0 mm/0 mm W, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm W, 7 cm P RG 1 mm/0 mm W, 2 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 38 cm P/1F RG 1 mm/0 mm M-W, 50 cm P/K MF 2 mm/0 mm M CTH24@10cmQ3

ObsID: 192170

Indre Fjordane / Grasdalen

Snø

21.04.2019 kl. 16:15

881 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  - Snødekket er isotermt. Feil på temperaturplott i RegObs.

Snøprofil

12 cm 1F- MF 0 mm/0 mm V, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm W, 14 cm P- MF 0 mm/0 mm W, 4 cm I IF 0 mm/0 mm, 4 cm P- MF 0 mm/0 mm W, 22 cm P MF 0 mm/0 mm W, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 8 cm P+ MF 0 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 9 cm K- MF 0 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm M, 4 cm I IF 0 mm/0 mm, 35 cm P MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 155 cm, 0 °C @ 150 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 130 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 60 cm - Snødekket er isotermt. Feil på temperaturplott i RegObs.

ObsID: 192151

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

20.04.2019 kl. 12:48

1488 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest

Vær

5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Skya til på morgonen. Litt vind på toppen

Snødekke

Annet Fuktig Fast og fint, bærande snødekke

ObsID: 191995

Indre Fjordane / Stryn

Snø

19.04.2019 kl. 15:45

1241 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 12 °C 4 m/s fra S ↑ 10% skyer Lettskyet pent og varmt vær.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Faretegn

Ferske sprekker Enkelte sigesprekker i solutsatt terreng.

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett stabile forhold, men en må forvente solutløste våte løssnøskred i bratte solvendte sider. Det er flere lag av kantkorn mellom skare nær overflaten, men dette er stortsett påvirket av fukt og varme og er i ferd med å bli smelteomvandlet. Det fins et lag med tørre kantkorn på ca 40cm dyp og disse vil kunne utgjøre et svakt lag når de overliggende islagene svekkes. Enkelte sigesprekker er observert i bratte S,SV-sider. Fravær av nattefrost fremover vil antageligvis øke hyppigheten av våte løssnøskred og fukten vil trenge lengre ned i snødekket. Antar likevel ikke at faregraden vil stige nevneverdig. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Øverste 40cm er våt, smelteomvandla snø. Et par islag med vått kantkorn i mellom.

Snøprofil

7 cm F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm M, 4 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm K IF 0 mm/0 mm M, 3 cm F FCxr 0 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm M, 4 cm F FC 0 mm/0 mm M, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 8 cm 4F MF 0 mm/0 mm M, 3 cm I IF 0 mm/0 mm M

ObsID: 191891

Indre Fjordane / Volda

Snø

19.04.2019 kl. 13:57

1375 moh

Vidar@obskorps (****)

Vær

2 °C 3 m/s fra S ↑ 10% skyer Ikke nattefrost på 1400.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV

Skredfarevurdering

1 Liten Mest omvandling/midlertidig svekkelse i nordhellinger, men tviler på reaksjon i gamle kantkornlag. Forutsigbar risiko for våte løssnøskred. Obs skavlbrudd og svaskred. Stabilisering i nordhellinger. Noen dager uten nattefrost vil nok gi noen få større vårskred som kan være vanskelig å forutse. Ikke så mange glippesprekker foreløpig. Temperaturøkning tilsier at fg2 er riktig. Fg1 avspeiler det jeg så i dag.

Tester

CTN God 1400 V

Snødekke

220 cm totalt Snøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket ser ut til å ha absorbert temperaturøkning med begrenset skredaktivitet (nedstryn). Komprimering har skjedd sakte over lang tid, så gjennomsynket er ikke så stort selv om nattefrosten forsvant. På 1400 m går oppfuktning/omvandling ned en halvmeter der det var tørr base for to dager siden.

ObsID: 191889

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.04.2019 kl. 13:33

1318 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1320 moh mot nordaust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Tortnegrøegga. Storaksla i venstre kant, og Jølstravatnet bak til høgre
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande våt snø og våt bærande fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Bjørgja og Storaksla
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Våtedalen, lite snø i svært bratt sørvendt terreng

Vær

4 m/s fra SØ ↖ 60% skyer Svak vind på toppen. Tynt slør av høge skyer, men sola varmar godt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte naturleg utløyste våte skred i svært bratt terreng. Skiløparar kan også løyse ut små våte skred i brattheng.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke. Men høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte våte skred i bratt terreng. Vær obs i områder med sigesprekker der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag, der kan det gå glideskred Ingen store endringar. Dersom nedbør av betydning natt til søndag kan det auke skredfaren noko. Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Tester

CTE8Q2 Middels

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Vått snødekke austvendt når sola har stått på i formiddag, vekslande våt laus snø, og fastare våt fokksnø. Frå 1200 moh mot nordaust fuktig snødekke. I sørleg sektor er snødekket smelteomvandla og mjuknar fort når sola kjem på.

ObsID: 191884

Indre Fjordane / Stryn

Snø

19.04.2019 kl. 12:56

397 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør 12 °C 2 m/s 25% skyer Lettskyet pent med tynt slør foran sola.

Snødekke

0 cm totalt

ObsID: 191869

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.04.2019 kl. 10:54

596 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga i Stardalen

Vær

Ikke nedbør 7 °C 40% skyer Fint vêr, delvis eit tynt slør av høge skyer.

Snødekke

Snøgrense på 450 moh Skare Fuktig Delvis snødekke frå ca 450 moh mot nord og aust. Høgare snøgrense sørvendt og i ytre delar av regionen. Fryst på til skare i overflata frå 600 moh. Blir raskt mjukare når sola kjem til.

ObsID: 191855

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2019 kl. 14:57

1181 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1180 moh mot nord. Begynnande fasettering i det lause laget i den gamle fokksnøen, men ingen brudd. Fokksnøen frå siste snøfall i begynnelsen av månaden heng godt i saman, og festar godt mot den gamle gjenfryste snøpakka

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke. Høgare temperatur og ingen nattefrost gir eit mjukare snødekke, og det blir lettare å løyse ut små våte skred i bratt terreng. Der ein ser sprekker i snødekket må ein være obs på glideskred der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag Liten endring Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Tester

CTN God Ingen brudd.

ObsID: 191760

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2019 kl. 13:50

953 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt vått snødekke i skogen nordvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snødekke frå ca 700 moh, snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sandfjellet på ca 1050 moh, tørr vindpåvirka snø i skjerma formasjonar

Vær

5 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Tynt slør av høge skyer. Periodevis vind frå søraust.

Tester

CTN God 25 cm fokksnø som er blyantfast til fingerfast oppå gammalt gjenfryst snødekke. Fokksnøen er fuktig etter høgare temperatur siste døgn, begynnande fasettering ned mot gammalt gjenfryst snødekke, men gir ikkje utslag.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig Tynt snødekke nordvendt frå ca 450-500 moh. Høgare snøgrense i sørvendt terreng og i ytre delar av regionen. Pga høgare temperatur i natt var det ikkje fryst på nordvendt på formiddagen i dag, slik det har vore tidlegare i veka. Vått snødekke opp til 700 moh. Frå 700 moh varierande snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø. Frå 1000-1100 moh og oppover fortsatt tørr snø nordvendt. Vekslande snøoverflate med avblåst skare, bærande fokksnø og lausare lett vindpåvirka snø i skjerma formasjonar.

ObsID: 191753

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

18.04.2019 kl. 13:00

1367 moh

halvor_d@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind Kommentar:  Fra Daurmål i Gloppen mot nord, Mykelbustbreen til høyre i bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind Kommentar:  Fra Daurmål i Gloppen mot NV. Breimsvatnet i front med Botnafjellet i front.

Snødekke

Snøgrense på 700 moh Våt Fra

ObsID: 192523

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2019 kl. 11:29

414 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest, tynt slør av høge skyer
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Sandfjellet

Vær

Ikke nedbør 10 °C 40% skyer Lettskya fint vêr, høge skyer

ObsID: 191679

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org