Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 20.04.2019

1
Liten
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperaturar i fjellet og solinnstråling vil svekke bindingar i snødekket. Ein kan forvente mindre våte laussnøskred i alle himmelretningar, spesielt i sørvendte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratt og glatt terreng. Hald avstand om det er glidesprekkar. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Det har vore fråvær av nattefrost til omlag 700 moh og snødekket er vått opp til denne høgda. Over 700 meter varierar snødekket mellom fuktig skare og felt av bærande fokksnø. Frå omlag 1000 moh. vekslar snøoverflata med avblesen skare, bærande fokksnø og lausare lett vindpåvirka snø. I nordvendte hellingar kan ein framleis finne tørr snø.
Det har lokalt vore observert kantkornutvikling høgt i snødekket grunna låga nattetemperaturar, men påvirkar skredfaren i liten grad. Det finst òg kantkorn djupare i snødekket høgt til fjells.
Snøgrensa er på omlag 450-500 moh, og lågast i vestlege delar av regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyande frå føremiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

20.04.2019 kl. 12:48

1488 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest

Snødekke

Annet Fuktig Fast og fint, bærande snødekke

Vær

5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Skya til på morgonen. Litt vind på toppen

ObsID: 191995

Indre Fjordane / Stryn

Snø

19.04.2019 kl. 15:45

1241 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Enkelte sigesprekker i solutsatt terreng.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Øverste 40cm er våt, smelteomvandla snø. Et par islag med vått kantkorn i mellom.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett stabile forhold, men en må forvente solutløste våte løssnøskred i bratte solvendte sider. Det er flere lag av kantkorn mellom skare nær overflaten, men dette er stortsett påvirket av fukt og varme og er i ferd med å bli smelteomvandlet. Det fins et lag med tørre kantkorn på ca 40cm dyp og disse vil kunne utgjøre et svakt lag når de overliggende islagene svekkes. Enkelte sigesprekker er observert i bratte S,SV-sider. Fravær av nattefrost fremover vil antageligvis øke hyppigheten av våte løssnøskred og fukten vil trenge lengre ned i snødekket. Antar likevel ikke at faregraden vil stige nevneverdig. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 12 °C 4 m/s fra S ↑ 10% skyer Lettskyet pent og varmt vær.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm M, 4 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm K IF 0 mm/0 mm M, 3 cm F FCxr 0 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm M, 4 cm F FC 0 mm/0 mm M, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 8 cm 4F MF 0 mm/0 mm M, 3 cm I IF 0 mm/0 mm M

ObsID: 191891

Indre Fjordane / Volda

Snø

19.04.2019 kl. 13:57

1375 moh

Vidar@obskorps (****)

Snødekke

220 cm totalt Snøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket ser ut til å ha absorbert temperaturøkning med begrenset skredaktivitet (nedstryn). Komprimering har skjedd sakte over lang tid, så gjennomsynket er ikke så stort selv om nattefrosten forsvant. På 1400 m går oppfuktning/omvandling ned en halvmeter der det var tørr base for to dager siden.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV

Tester

CTN God 1400 V

Skredfarevurdering

1 Liten Mest omvandling/midlertidig svekkelse i nordhellinger, men tviler på reaksjon i gamle kantkornlag. Forutsigbar risiko for våte løssnøskred. Obs skavlbrudd og svaskred. Stabilisering i nordhellinger. Noen dager uten nattefrost vil nok gi noen få større vårskred som kan være vanskelig å forutse. Ikke så mange glippesprekker foreløpig. Temperaturøkning tilsier at fg2 er riktig. Fg1 avspeiler det jeg så i dag.

Vær

2 °C 3 m/s fra S ↑ 10% skyer Ikke nattefrost på 1400.

ObsID: 191889

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.04.2019 kl. 13:33

1318 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1320 moh mot nordaust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Tortnegrøegga. Storaksla i venstre kant, og Jølstravatnet bak til høgre
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande våt snø og våt bærande fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Bjørgja og Storaksla
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Våtedalen, lite snø i svært bratt sørvendt terreng

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Vått snødekke austvendt når sola har stått på i formiddag, vekslande våt laus snø, og fastare våt fokksnø. Frå 1200 moh mot nordaust fuktig snødekke. I sørleg sektor er snødekket smelteomvandla og mjuknar fort når sola kjem på.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte naturleg utløyste våte skred i svært bratt terreng. Skiløparar kan også løyse ut små våte skred i brattheng.

Tester

CTE8Q2 Middels

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke. Men høge temperaturar og soloppvarming kan gi enkelte våte skred i bratt terreng. Vær obs i områder med sigesprekker der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag, der kan det gå glideskred Ingen store endringar. Dersom nedbør av betydning natt til søndag kan det auke skredfaren noko. Varslet faregrad er for høy

Vær

4 m/s fra SØ ↖ 60% skyer Svak vind på toppen. Tynt slør av høge skyer, men sola varmar godt.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 191884

Indre Fjordane / Stryn

Snø

19.04.2019 kl. 12:56

397 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

0 cm totalt

Vær

Ikke nedbør 12 °C 2 m/s 25% skyer Lettskyet pent med tynt slør foran sola.

ObsID: 191869

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

19.04.2019 kl. 10:54

596 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga i Stardalen

Snødekke

Snøgrense på 450 moh Skare Fuktig Delvis snødekke frå ca 450 moh mot nord og aust. Høgare snøgrense sørvendt og i ytre delar av regionen. Fryst på til skare i overflata frå 600 moh. Blir raskt mjukare når sola kjem til.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 40% skyer Fint vêr, delvis eit tynt slør av høge skyer.

ObsID: 191855

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2019 kl. 14:57

1181 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1180 moh mot nord. Begynnande fasettering i det lause laget i den gamle fokksnøen, men ingen brudd. Fokksnøen frå siste snøfall i begynnelsen av månaden heng godt i saman, og festar godt mot den gamle gjenfryste snøpakka

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt terreng

Tester

CTN God Ingen brudd.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke. Høgare temperatur og ingen nattefrost gir eit mjukare snødekke, og det blir lettare å løyse ut små våte skred i bratt terreng. Der ein ser sprekker i snødekket må ein være obs på glideskred der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag Liten endring Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 191760

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2019 kl. 13:50

953 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt vått snødekke i skogen nordvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snødekke frå ca 700 moh, snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sandfjellet på ca 1050 moh, tørr vindpåvirka snø i skjerma formasjonar

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig Tynt snødekke nordvendt frå ca 450-500 moh. Høgare snøgrense i sørvendt terreng og i ytre delar av regionen. Pga høgare temperatur i natt var det ikkje fryst på nordvendt på formiddagen i dag, slik det har vore tidlegare i veka. Vått snødekke opp til 700 moh. Frå 700 moh varierande snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø. Frå 1000-1100 moh og oppover fortsatt tørr snø nordvendt. Vekslande snøoverflate med avblåst skare, bærande fokksnø og lausare lett vindpåvirka snø i skjerma formasjonar.

Tester

CTN God 25 cm fokksnø som er blyantfast til fingerfast oppå gammalt gjenfryst snødekke. Fokksnøen er fuktig etter høgare temperatur siste døgn, begynnande fasettering ned mot gammalt gjenfryst snødekke, men gir ikkje utslag.

Vær

5 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Tynt slør av høge skyer. Periodevis vind frå søraust.

ObsID: 191753

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

18.04.2019 kl. 13:00

1367 moh

halvor_d@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind Kommentar:  Fra Daurmål i Gloppen mot nord, Mykelbustbreen til høyre i bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind Kommentar:  Fra Daurmål i Gloppen mot NV. Breimsvatnet i front med Botnafjellet i front.

Snødekke

Snøgrense på 700 moh Våt Fra

ObsID: 192523

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

18.04.2019 kl. 11:29

414 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest, tynt slør av høge skyer
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Sandfjellet

Vær

Ikke nedbør 10 °C 40% skyer Lettskya fint vêr, høge skyer

ObsID: 191679

Indre Fjordane / Stryn

Snø

17.04.2019 kl. 14:50

1379 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Temmelig grov skareoverflate. Når den først smelter gir det ganske mye løssnø på hardt underlag, som lett gir utglidning i bratt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Eldre østvendt bruddkant 1380.

Snødekke

210 cm totalt Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Snøoverflate i høyden er varianter av solskare, tildels temmelig grov og luftig. Kjølige netter og tørr luft bidrar til lite oppfuktning i dybden annet enn nederst og rett solvendt. Tørrsnø under skare i skyggesider har stort sett satt seg godt (P og K, innimellom 1F). Laget som har vært kandidat for noe oppbyggende omvandling i høye nordhellinger er mellom skarelag på 10-20 cm, men får ingen respons på 12-1400m og ikke tydelige kantkorn, selv om det er et løst lag. Observerte lignende lagdeling med mer kantkorn på 16-1700 m N Strynefjellet, men dette kvalifiserer ikke som skredproblem utfra hva jeg har sett. Grensen for ren vårsnø har vel foreløpig steget til ca 800. Observert få glippesprekker.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng SØ, S, SV

Tester

CTN God 1350NØ

ECTX God 1200NV

ECTX God 1380 N

Skredfarevurdering

1 Liten Ganske oversiktlige forhold med stabil base, så oppfuktning bør være lett å vurdere. Obs der skaren er grovest, ettersom den frigjør en større mengde snø når den «plutselig» smelter på hardt underlag. Temperaturøkning kompenseres muligens av mindre sol, men høyere nullisoterm øker forventet skredstørrelse på våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

Vær

-1 °C 4 m/s fra S ↑ 5% skyer Fortsatt kjølig i høyden. Oppsmelting kun på innstråling.

ObsID: 191605

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

17.04.2019 kl. 13:23

1242 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 191576

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org