Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigande temperatur vil svekke bindingar i snødekket og tilskying vil dempe utstråling og nattefrost høgt i fjellet. Ein kan forvente fleire våte laussnøskred i alle himmelretningar, spesielt i sørvendte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratt og glatt terreng. Hald avstand om det er glidesprekkar. I høgda kan det vere mindre fokksnøflak som stadvis ligg på svakt lag kantkorn. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Snøoverflata består i hovudsak av skare etter tidlegare mildvêr og påfølgjande tilfrysning, nokre stadar i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærande, men enkelte stadar bryt ein igjenom. I solvendte sider tiner den utover dagen og vert mjukare. I skyggeområder finst det noko tørr laussnø. Over 1100 moh er det framleis mogleg å finne tørr fokksnø, då i mindre tynne ujamne flak.
Det har lokalt vore observert kantkornutvikling høgt i snødekket grunna låga nattetemperaturar. Det finst blant anna under spreidde fokksnøflak, men påvirkar skredfaren i liten grad. Det finst òg kantkorn djupare i snødekket høgt til fjells.
Det er onsdag observert fersk vindtransportert snø ved Tortnegrøegga i Jølster.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-4 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost. Skyet fra om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / NAUSTDAL

Snø

18.04.2019 kl. 14:57

1181 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1180 moh mot nord. Begynnande fasettering i det lause laget i den gamle fokksnøen, men ingen brudd. Fokksnøen frå siste snøfall i begynnelsen av månaden heng godt i saman, og festar godt mot den gamle gjenfryste snøpakka

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt snødekke. Høgare temperatur og ingen nattefrost gir eit mjukare snødekke, og det blir lettare å løyse ut små våte skred i bratt terreng. Der ein ser sprekker i snødekket må ein være obs på glideskred der snødekket ligg på bratte sva og glatt underlag Liten endring Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Soloppvarming kan gi enkelte små skred i bratt terreng

Tester

CTN God Ingen brudd.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191760

Indre Fjordane / NAUSTDAL

Snø

18.04.2019 kl. 13:50

953 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt vått snødekke i skogen nordvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snødekke frå ca 700 moh, snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sandfjellet på ca 1050 moh, tørr vindpåvirka snø i skjerma formasjonar

Tester

CTN God 25 cm fokksnø som er blyantfast til fingerfast oppå gammalt gjenfryst snødekke. Fokksnøen er fuktig etter høgare temperatur siste døgn, begynnande fasettering ned mot gammalt gjenfryst snødekke, men gir ikkje utslag.

Vær

5 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Tynt slør av høge skyer. Periodevis vind frå søraust.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh Skare Fuktig Tynt snødekke nordvendt frå ca 450-500 moh. Høgare snøgrense i sørvendt terreng og i ytre delar av regionen. Pga høgare temperatur i natt var det ikkje fryst på nordvendt på formiddagen i dag, slik det har vore tidlegare i veka. Vått snødekke opp til 700 moh. Frå 700 moh varierande snøoverflate av fuktig skare og felt av bærande fuktig fokksnø. Frå 1000-1100 moh og oppover fortsatt tørr snø nordvendt. Vekslande snøoverflate med avblåst skare, bærande fokksnø og lausare lett vindpåvirka snø i skjerma formasjonar.

ObsID: 191753

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

18.04.2019 kl. 13:00

1367 moh

halvor_d@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind Kommentar:  Fra Daurmål i Gloppen mot nord, Mykelbustbreen til høyre i bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind Kommentar:  Fra Daurmål i Gloppen mot NV. Breimsvatnet i front med Botnafjellet i front.

Snødekke

Snøgrense på 700 moh Våt Fra

ObsID: 192523

Indre Fjordane / NAUSTDAL

Snø

18.04.2019 kl. 11:29

414 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest, tynt slør av høge skyer
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust. Sandfjellet

Vær

Ikke nedbør 10 °C 40% skyer Lettskya fint vêr, høge skyer

ObsID: 191679

Indre Fjordane / STRYN

Snø

17.04.2019 kl. 14:50

1379 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Temmelig grov skareoverflate. Når den først smelter gir det ganske mye løssnø på hardt underlag, som lett gir utglidning i bratt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Eldre østvendt bruddkant 1380.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng SØ, S, SV

Tester

CTN God 1350NØ

ECTX God 1200NV

ECTX God 1380 N

Skredfarevurdering

1 Liten Ganske oversiktlige forhold med stabil base, så oppfuktning bør være lett å vurdere. Obs der skaren er grovest, ettersom den frigjør en større mengde snø når den «plutselig» smelter på hardt underlag. Temperaturøkning kompenseres muligens av mindre sol, men høyere nullisoterm øker forventet skredstørrelse på våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

Vær

-1 °C 4 m/s fra S ↑ 5% skyer Fortsatt kjølig i høyden. Oppsmelting kun på innstråling.

Snødekke

210 cm totalt Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Snøoverflate i høyden er varianter av solskare, tildels temmelig grov og luftig. Kjølige netter og tørr luft bidrar til lite oppfuktning i dybden annet enn nederst og rett solvendt. Tørrsnø under skare i skyggesider har stort sett satt seg godt (P og K, innimellom 1F). Laget som har vært kandidat for noe oppbyggende omvandling i høye nordhellinger er mellom skarelag på 10-20 cm, men får ingen respons på 12-1400m og ikke tydelige kantkorn, selv om det er et løst lag. Observerte lignende lagdeling med mer kantkorn på 16-1700 m N Strynefjellet, men dette kvalifiserer ikke som skredproblem utfra hva jeg har sett. Grensen for ren vårsnø har vel foreløpig steget til ca 800. Observert få glippesprekker.

ObsID: 191605

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

17.04.2019 kl. 13:23

1242 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 191576

Indre Fjordane / STRYN

Snø

16.04.2019 kl. 23:12

887 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunnivsk

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). Naturlig utløst S Usikker på om det har gått i dag, men såg relativt ferskt ut. Sjå bilete. Vanskeleg å sjå om det er vått flak eller laussnø.

ObsID: 191470

Indre Fjordane / Hjortedalen

Snø

16.04.2019 kl. 13:30

545 moh

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

Liten skredfare, pga. stabilt vær med varme temperaturer som har ført til et stabilt snødekke. Temperaturene ser ut til å bli høyere fremover som kan gjøre snøen mer våt og kan forårsake glidesprekker og små våte løssnøskred i bratte heng. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Små solskred i nokre bratte heng i sørsider

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 2500 moh

Vær

Ikke nedbør 9 °C 4 m/s fra N ↓

Snødekke

106 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt

Snøprofil

10 lagdelinger observert

ObsID: 191446

Indre Fjordane / Grasdalen - Infralyd 2018

Snø

16.04.2019 kl. 10:14

894 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NGI Kommentar:  Skredavsetningnene som vises i bildet fra 16.4.2019 er gamle. Skred fra sprenging denne dagen nådde ikke inn i bildeutsnittet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Plott fra infralydsignaler, viser 4 sprengninger, hvorav ett førte til et slite skred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra webkamera på Kvitenova dagen etter, viser et lite skred fra sprengingen (se øvre høyre kant).

Skredhendelse

16. apr 10:14 1 - Små Ø-vendt Fire sprenginger fra Sætreskardsfjellet (i følge infralyd) førte til ett lite skred (i følge varsel fra NGI). Algoritmene antyder at skredet gikk kl. 10:14:26 (med varighet 14 sek).

ObsID: 192097

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

15.04.2019 kl. 19:55

1021 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær. Snødekke fra skaret på ca 800moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke fra ca 450moh sydvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  SV vendt side toppene bak er 1000-1100moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde ned mot Helgheimstølen. Bilde er tatt fra ca700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Østlig ca 800moh. Snødybde er 195cm. Gravd 100cm består av harde smelteformer / skarelag , blyant - kniv.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Trolig eldre vått flakskred / glideskred. Så også en del eldre våte løssnøskred.

Skredfarevurdering

1 Liten Vært på tur opp til 1022moh. Opp dit består dekke kun av harde smelteformer/skarelag. Uten noe opphoping av vann. Føles stabilt. Solen mykner topoen av smelteformene, utover dagen i solsider - skredfaren øker. Men gir også fint vårlig skiføre. Høyt til fjells i nordsider kan man trolig finne mer vinterlig snø, med lagdelinger. Men skal trolig høyt og nordlig. Snødekke er inne i en stabiliserende trend. Spesielt i syd sider. Høyere temperaturer øker faren for våte skred. Men inntil vi for høyere spesielt nattetemperaturer holdes skredfaren lav.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Pent vær. Målte pluss 6 nå på 350moh kl 19. Det er døgn variasjon i lufttemperatur. Ingen skyer gir stor utstråling på nettene.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 450 moh Skare Tørr Snøgrense ligger på rundt 450moh, høyere i sydlig. Det er bærende skare som myknes opp på dagen i solsider. Bare rabber og åpne bekker til ca 700-800moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV over 500 moh Pga solen. Faren øker utover dagen. Særlig i området med klippe/stein bak.

Snøprofil

3 lagdelinger observert Ikke gravd til bakken. 195cm snø på stedet. Østlig ca 800moh. Profilen er noe forenklet.

ObsID: 191348

Indre Fjordane / Hornindal Skisenter

Snø

15.04.2019 kl. 15:59

420 moh

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Vurderer skredfaren til lav sidan det ikkje var nokon svake lag i snøen. Dei siste dagane har det vore varme temperaturar, sol og ingen nedbør som har stabilisert snødekket. I bratte heng kan det forekomme små våte laussnøskred utover dagen ettersom sola varmar. Vêret som er meldt framover er høgare temperaturar og tettare skydekke med ingen nedbør. Skredproblemet vil då mest sannsynleg vere likt som no framover. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rask temperaturstigning Høg temperaturstigning siste veka, og ferske solskred i sør-aust vendte heng

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S over 700 moh

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 700 moh

Vær

Ikke nedbør 8 °C 3 m/s fra N ↓

Snødekke

76 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Meget våt

Snøprofil

10 lagdelinger observert

ObsID: 191327
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.