Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær oppmerksom på våt, løs snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. I enkelte utsatte områder, der våt snø ligger på glatte og bratte sva, kan glideskred forekomme. Disse kan omgås med å holde god avstand til oppsprukket snødekke. Det finnes små flak av fokksnø. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
Snøoverflaten består i hovedsak av skare etter tidligere mildvær og påfølgende tilfrysing, noen steder i kombinasjon med hard fokksnø. Skaren er for det meste hard og bærende, andre steder bryter den, og i solvendte sider tiner den litt utover dagen slik at snøen blir mykere. Det finnes noe tørr løssnø i skyggeområder. Det er fortsatt mulig å finne tørr fokksnø over ca. 1100 moh. Den består av små, tynne flak, ofte med ujevn overflate.
Det har vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. forholdsvis lave temperaturer særlig om natta. Dette finnes bl.a. under spredte fokksnøflak. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad nå. Det finnes også kantkorn dypere i snødekket høyt til fjells, men det er ikke et skredproblem i øyeblikket.
Det ble mandag observert noen små våte løssnøskred i solvendte sider i Hornindal.
Tirsdag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost, selv om temperaturen har økt gradvis. Det er observert rim på overflaten en del steder. Snøgrensa ligger på 400-800 moh, høyest i bratt solvendt terreng og i ytre strøk
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-6 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-7 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / STRYN

Snø

17.04.2019 kl. 14:50

1379 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Temmelig grov skareoverflate. Når den først smelter gir det ganske mye løssnø på hardt underlag, som lett gir utglidning i bratt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Eldre østvendt bruddkant 1380.

Tester

CTN God 1350NØ

ECTX God 1200NV

ECTX God 1380 N

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng SØ, S, SV

Snødekke

210 cm totalt Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Snøoverflate i høyden er varianter av solskare, tildels temmelig grov og luftig. Kjølige netter og tørr luft bidrar til lite oppfuktning i dybden annet enn nederst og rett solvendt. Tørrsnø under skare i skyggesider har stort sett satt seg godt (P og K, innimellom 1F). Laget som har vært kandidat for noe oppbyggende omvandling i høye nordhellinger er mellom skarelag på 10-20 cm, men får ingen respons på 12-1400m og ikke tydelige kantkorn, selv om det er et løst lag. Observerte lignende lagdeling med mer kantkorn på 16-1700 m N Strynefjellet, men dette kvalifiserer ikke som skredproblem utfra hva jeg har sett. Grensen for ren vårsnø har vel foreløpig steget til ca 800. Observert få glippesprekker.

Skredfarevurdering

1 Liten Ganske oversiktlige forhold med stabil base, så oppfuktning bør være lett å vurdere. Obs der skaren er grovest, ettersom den frigjør en større mengde snø når den «plutselig» smelter på hardt underlag. Temperaturøkning kompenseres muligens av mindre sol, men høyere nullisoterm øker forventet skredstørrelse på våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

Vær

-1 °C 4 m/s fra S ↑ 5% skyer Fortsatt kjølig i høyden. Oppsmelting kun på innstråling.

ObsID: 191605

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

17.04.2019 kl. 13:23

1242 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 191576

Indre Fjordane / STRYN

Snø

16.04.2019 kl. 23:12

887 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunnivsk

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). Naturlig utløst S Usikker på om det har gått i dag, men såg relativt ferskt ut. Sjå bilete. Vanskeleg å sjå om det er vått flak eller laussnø.

ObsID: 191470

Indre Fjordane / Hjortedalen

Snø

16.04.2019 kl. 13:30

545 moh

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snødekke

106 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt

Skredfarevurdering

Liten skredfare, pga. stabilt vær med varme temperaturer som har ført til et stabilt snødekke. Temperaturene ser ut til å bli høyere fremover som kan gjøre snøen mer våt og kan forårsake glidesprekker og små våte løssnøskred i bratte heng. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Små solskred i nokre bratte heng i sørsider

Vær

Ikke nedbør 9 °C 4 m/s fra N ↓

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 2500 moh

Snøprofil

10 lagdelinger observert

ObsID: 191446

Indre Fjordane / Grasdalen - Infralyd 2018

Snø

16.04.2019 kl. 10:14

894 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NGI Kommentar:  Skredavsetningnene som vises i bildet fra 16.4.2019 er gamle. Skred fra sprenging denne dagen nådde ikke inn i bildeutsnittet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Plott fra infralydsignaler, viser 4 sprengninger, hvorav ett førte til et slite skred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra webkamera på Kvitenova dagen etter, viser et lite skred fra sprengingen (se øvre høyre kant).

Skredhendelse

16. apr 10:14 1 - Små Ø-vendt Fire sprenginger fra Sætreskardsfjellet (i følge infralyd) førte til ett lite skred (i følge varsel fra NGI). Algoritmene antyder at skredet gikk kl. 10:14:26 (med varighet 14 sek).

ObsID: 192097

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

15.04.2019 kl. 19:55

1021 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær. Snødekke fra skaret på ca 800moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke fra ca 450moh sydvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  SV vendt side toppene bak er 1000-1100moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde ned mot Helgheimstølen. Bilde er tatt fra ca700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Østlig ca 800moh. Snødybde er 195cm. Gravd 100cm består av harde smelteformer / skarelag , blyant - kniv.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Trolig eldre vått flakskred / glideskred. Så også en del eldre våte løssnøskred.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV over 500 moh Pga solen. Faren øker utover dagen. Særlig i området med klippe/stein bak.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 450 moh Skare Tørr Snøgrense ligger på rundt 450moh, høyere i sydlig. Det er bærende skare som myknes opp på dagen i solsider. Bare rabber og åpne bekker til ca 700-800moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Vært på tur opp til 1022moh. Opp dit består dekke kun av harde smelteformer/skarelag. Uten noe opphoping av vann. Føles stabilt. Solen mykner topoen av smelteformene, utover dagen i solsider - skredfaren øker. Men gir også fint vårlig skiføre. Høyt til fjells i nordsider kan man trolig finne mer vinterlig snø, med lagdelinger. Men skal trolig høyt og nordlig. Snødekke er inne i en stabiliserende trend. Spesielt i syd sider. Høyere temperaturer øker faren for våte skred. Men inntil vi for høyere spesielt nattetemperaturer holdes skredfaren lav.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Pent vær. Målte pluss 6 nå på 350moh kl 19. Det er døgn variasjon i lufttemperatur. Ingen skyer gir stor utstråling på nettene.

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 lagdelinger observert Ikke gravd til bakken. 195cm snø på stedet. Østlig ca 800moh. Profilen er noe forenklet.

ObsID: 191348

Indre Fjordane / Hornindal Skisenter

Snø

15.04.2019 kl. 15:59

420 moh

Ellisiv@Friluftsliv_Hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S over 700 moh

Snødekke

76 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Meget våt

Skredfarevurdering

1 Liten Vurderer skredfaren til lav sidan det ikkje var nokon svake lag i snøen. Dei siste dagane har det vore varme temperaturar, sol og ingen nedbør som har stabilisert snødekket. I bratte heng kan det forekomme små våte laussnøskred utover dagen ettersom sola varmar. Vêret som er meldt framover er høgare temperaturar og tettare skydekke med ingen nedbør. Skredproblemet vil då mest sannsynleg vere likt som no framover. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rask temperaturstigning Høg temperaturstigning siste veka, og ferske solskred i sør-aust vendte heng

Vær

Ikke nedbør 8 °C 3 m/s fra N ↓

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 700 moh

Snøprofil

10 lagdelinger observert

ObsID: 191327

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

14.04.2019 kl. 14:41

980 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 800 moh

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store over 800 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Fuktig 40cm kompakt fokksnø over gammel smelteoverflate. God binding og ikke kantkorn. Lenger nede er hele snøpakka smelteomvandla, men med to lag velutviklede kantkorn høyt i snødekket.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Soloppvarming en er stor på dagtid og våte løssnøskred forventes utover ettermiddagen i bratte heng. Det fins kantkorn i øvre del av snødekket, men den overliggende snøen er kompakt og vanskelig å bryte. Antar at laget kan trigges ved tynt snødekke eller etter ytterligere oppvarming og svekking. Stortsett uendrede forhold, men antar at kantkornet lettere kan påvirkes etterhvert som topplaget mykes opp.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 12 °C 0 m/s

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191212

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

14.04.2019 kl. 11:44

484 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s

ObsID: 191174
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.