Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 20.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. I tillegg til mye nysnø og vind finnes det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som gir et svært ustabilt snødekke.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og nysnø vil føre til dannelse av ferske fokksnøflak i hovedsak i N-NØ-Ø, enkelte steder vil de legge seg over nedføykede vedvarende svake lag av kantkorn og rim. I periodene med mest nedbør og vind, vil det kunne gå naturlig utløste skred.
Det er varierende snøoverflate; skare, fokksnø av varierende hardhet og løs snø i skjermede områder. Snøen har vært fuktig opp til ca. 5-600 moh. Sola har tatt godt i bratte fjellsider mot S og SV, i slike områder har det dannet seg et nytt skarelag.
Det finnes områder med nedføyket rim. Det er også vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, mot gammelt smelteomvandlet snø og andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger.
Søndag ble det meldt inn et flakskred i Jølster, som gikk mot vest i ei solhelling. Mandag ble det meldt om et stort tørt flakskred i Stryn som gikk i vestvendt heng.
Det ble lørdag observert overflaterim flere steder i regionen. Observasjoner fra værstasjonen på Kvamsfjellet (980 moh) i Jølster viser at det søndag og mandag formiddag har vært vind opp i kuling styrke fra sørlig dreiende til østlig og mandag formiddag nordlig vindretning. Observasjoner tyder på at det varierer hvor lett det er å påvirke kantkornlaget, de fleste steder skal det mye til for å påvirke det, men det kommer også enkelte observasjoner av drønn.
7 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden. Nedbør sent om kvelden, mest i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

20.03.2019 kl. 08:09

3 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Bygeveir med tidvis mykje nedbør og vind

Vær

ObsID: 187197

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

19.03.2019 kl. 12:31

806 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Oppsprekking rundt skiene i ferske fokksnøflak,

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

110 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Bart under ca 400moh. Kraftig snøfokk over toppene idag, utsatte steder er avblåst ned til gammel skare eller barmark.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det pågår stor snøtransport i høyfjellet og de ferske flakene som dannes er ganske sensitive. Eldre fokksnø fremstår stabil, men kan muligens rives med om det går skred i ferske fokksnøflak. Kantkorn rundt gammel skare fins fremdeles, men det er store variasjoner i utbredelse og hvor mye som skal til for å påvirke dette. Tilsammen gir det en krevende situasjon i høyfjellet. Vinden skal fortsette, det er meldt mye nedbør og temperaturstigning gir ingen bedring i nærmeste fremtid. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Dette problemet er litt utfordrende å si noe generelt om. Utbredelsen er vanskelig å anslå og variasjonen i utløsbarhet er stor.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh I hovedsak de ferske fokksnøflaka som utgjør problemet.

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 2 °C 7 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Tilskyende utover dagen.

Snøprofil

5 lagdelinger observert

ObsID: 187114

Indre Fjordane / Bjørga

Snø

19.03.2019 kl. 12:30

1225 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Notater

Vinden var aktiv i dag, mykje føyking på toppane rundt, og rullende snø på bakken. Veldig sterke vindkast over 1000m, sjølv om turen gjekk greit i le av den verste vinden. Tok kun enkle håndtester oppover normalvegen mot Bjørga. Det ligger ca 20-30 cm med tørr snø oppå skarelaget og det gamle snødekket. Dei øvre 10 cm løsna lett i eit lag av nedføyka nysnø. Ned mot skaren var det eit lag med kantkorn. Dette var tykt (ca 5 cm) med små korn, omlag 1mm. Gav Q3 brudd. Ingen drønn eller skytande sprekker

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh

Vær

Ikke nedbør 14 m/s fra S ↑ 70% skyer Mykje mindre skydekke enn meldt. Sola i fjeset heile dagen! 10% skydekke med høye (cirrus) skyer kl.09.00 tettnet til rundt 12, men kun med høye skyer. God sikt heile dagen

ObsID: 187145

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

19.03.2019 kl. 10:09

192 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Tilskyende fra sør.

ObsID: 187019

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

18.03.2019 kl. 19:39

1114 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1110 moh mot søraust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lite snø under skoggrensa i bratt solvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snøoverflate med fokksnø og avblåste ryggar
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Frå Olahansen mot Skryklingedalen i sør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vore vindtransport frå nordleg retning

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket hard Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh. Lite snø i bratt sørvendt terreng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga vind, avblåste ryggar ned på lyngen eller til gammal skare. Ellers vekslande snødekke med bærande fokksnø, og lausare fokksnø i leformasjonar. I enkelte skjerma formasjonar kan det være rimlag i fokksnøen, og ein del stader svake lag av små kantkorn mellom det gamle gjenfryste snødekket og overliggande fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finst både svake lag innad i fokksnøen (nokon stader iblanda rimkrystallar) og kantkornlag ned mot det gamle gjenfryste snødekket som ein kan løyse ut, men forholdsvis begrensa str på flaka i området eg observerte. Fokksnøen stabiliserar seg raskt, men der det er rimkrystallar i det svake laget vil det ta lenger tid. Kantkornlaget vil fortsatt være problematisk. Fint vêr først på dagen i morgon, kan gi enkelte solutløyste skred i bratt terreng der snødekket blir oppvarma av sola. Dersom det kjem mykje nedbør slik det ser ut mot kvelden i morgon, vil det i kombinasjon med vind gi aukande faregrad til 3 - betydeleg utover kvelden og natta. Dette kan og føre til større skred utløyst i kantkornlaget pga ny pålagring og større belastning på snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM12@37cmQ1 Middels Svakt lag av små kantkorn som ligg på det gamle gjenfryste snødekket.

CTE3@16cmQ1 Dårlig Brudd i laust lag i fokksnøen. Fann noko rimkrystallar i laget som bryt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Lettast å løyse ut der overliggande snødekke er tynt og fokksnøen mjuk.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra N ↓ 40% skyer Lettskya fint vêr i dag. Var tjukkare skydekke mot Nordfjord og indre delar av Jølster. Periodevis vind over skoggrensa. 1 plussgrad ved bilen når eg starta kl 17, og - 4 etter turen. Oppklarning og stjerneklart på heimvegen.

ObsID: 186949

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

18.03.2019 kl. 17:25

704 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har kommet rundt 5 cm nysnø som er avsatt med litt vind slik at det ligger mellom 0 og 15 cm nysnø i terrenget. Snødekket består fra bunn av gammel smelteskare, kantkornlag, skarelag, kantkornlag, 7cm fokksnø, kantkornlag, 10cm 1F fokksnø, mulig rimlag, 10cm 4F fokksnø/delvis nedbrutt og 5cm F nysnø. Komplisert og lite gunstig snødekke. Se bilde. Brudd i mistenkt rimlag på bilde. (hadde ikke lupe med meg og så ikke tydelige rimkrystaller)

ObsID: 186938

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

18.03.2019 kl. 12:02

843 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  HaraldO
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

17. mar 12:03 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Skred truleg gått søndag 17. Mars. Truleg ferske fokksnøflak som har løsna.

ObsID: 186944

Indre Fjordane / Staurinibba

Snø

18.03.2019 kl. 09:00

1360 moh

Skåden (Ukjent)

Skredhendelse

18. mar 08:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst -vendt Skredet startet på 1291 moh og sluttet på 1082 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 100 cm høy og 200 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 186929

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

17.03.2019 kl. 16:42

832 moh

a.slatten (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred.

Notater

Lite til middels flakskred gått ut mot vest. Naturleg utløyst, mest truleg pga sola som kom fram. Mykje vind på topp og rygg. Fokksnø for langt nedover sida.

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 186793
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.