Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 06.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør og sterk vind frå søraust vil legge opp ferske fokksnøflak i hovedsakleg nordvestlege leområder over 300 moh. Stadvis kan desse legge seg på overflaterim og soleis vere lette å løyse ut. Glideskred kan førekome der snø ligg på bratt glatt underlag. Ver merksam på sprekker i snødekket.
Nysnø og vind frå sør førre veke har gitt pålagring av snø i hovedsakleg nordlege leområder. Det eldre snødekket er prega av kraftig mildvêr i slutten av februar. I låglandet er snøen smelteomdanna, mens det i høgda gradvis er meir lagdeling. Ryggar og kular i terrenget er bare, og elver og bekkar er opne.
Observatør i Jølster melder tysdag om overflaterim frå 900 moh. Tysdag føremiddag er det klårveir og vind frå aust i fjellet.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

06.03.2019 kl. 14:17

588 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 700 moh

ObsID: 184489

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

06.03.2019 kl. 12:00

736 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 3 cm nysnø. 80 %skydekke. Ingen snøfokk.

ObsID: 184450

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

06.03.2019 kl. 08:04

217 moh

pmbakke@nortind (***)

Snødekke

4 cm nysnø 4cm nysnø over natta

Vær

Snø 0,7 °C

ObsID: 184398

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.03.2019 kl. 13:38

1012 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Får litt sprekkar i små nordvendte sektorar. Snøen elles i sida virkar stabil. Det er lite snø som er flytta på lenger oppe.

Vær

4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 184342

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

05.03.2019 kl. 13:06

1177 moh

Bjørnar@Hagefonna (**)

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nokre få stader sprakk d opp d øverste laget. Stort sett er det snakk om det øverste laget som vart solpåverka i går og fraus i natt. Somme stader der det var max vindpåverka var det ei fokksnølag på rundt 10-15 cm med små mjuke flak. Men ikkje noko framtredande tendens. Stabile forhold. Ein del laussnø tilgjengeleg for transport. Særleg i Ø-N Tørrsnø over 750.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, NV over 800 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

-1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 90% skyer

ObsID: 184316

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.03.2019 kl. 09:51

1130 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen 1120 moh mot nord/nordaust.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Faretegn

Rimkrystaller Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rimkrystallar, mest frå 8-900 moh og oppover. Kan bli eit problem dersom det snør ned

Tester

ECTN14@24cmQ2 Middels

CTE11@24cmQ2 Middels

CTE8@10cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, NV over 800 moh Få heng, med små tynne flakdannelsar. Liten bruddforplantingsevne.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Nysnøen som kom siste delen av forrige veke har enkelte stader danna ustabile nysnøflak,spesielt bak ryggar og kantar i terrenget i leformasjonar. Men små tynne flak, så begrensa omfang. Dersom sola kjem skikkeleg fram kan soloppvarming gi små skred i bratt solvendt terreng Litt laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke kan gi ny pålagring i leområder. Ellers lite endring utan at det kjem ny nedbør av betydning. Må følgje med på rim, om dette blir bevart og snør/føykar ned. Varslet faregrad er for høy

Vær

50% skyer Lettare skydekke igjen no, og ein del sol.

ObsID: 184223

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.03.2019 kl. 08:47

994 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen, mot nordaust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt lag av nysnø frå helga over 800 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke under skoggrensa med framstikkande tuer og lyng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh. Under skoggrensa generelt lite snø, med ein del bare tuer og lyng. Smelteomvandla gjenfryst snødekke etter langvarig mildvêr siste halvdel av februar. Frå 800 moh eit tynt lag nysnø frå slutten av forrige veke oppå det gjenfryste snødekket. Skispor frå søndag er delvis gjenblåste i enkelte område over 900 moh, men lite tegn til heilt fersk vindtransportert snø.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra S ↑ 70% skyer Klart og fint vêr i Førde på morgonen, men litt skydekke i indre delar av Jølster. Tilskyande i løpet av siste timen

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Notater

Intrykket så langt er faregrad 1 liten. Kun få heng med nok fokksnø til små skred

ObsID: 184203

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.03.2019 kl. 13:00

1160 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Vinden har tatt mer i snøen over ca. 600moh. Håndtester finner 3-4 svake lag med nysnø frå dei siste dagane.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er faktisk litt snø tilgjengelig for transport i høgda nå. Vinden er meget gunstig for transport. Merkbare tykkere og hardere flak (4-1 finger) på nedsiden av kul-formasjoner sklir lett ut. Trur ikkje det er nok snø til å danne store samanhengande flak. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Kort tid etter tettet skyene seg (100%) med litt snø i lufta

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 183972

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

03.03.2019 kl. 11:25

1306 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps

Tester

CTE7@12cmQ1 Dårlig Helt fersk fokksnø under skavl. Moderat snøfokk.

ECTX God 1280 SØ

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV mellom 1100 moh og 700 moh Rullende snøballer fra brattheng på 900 m. Obs soloppvarming.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 1100 moh Middels skred mulig med gode henteområder.

Snødekke

Lett snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 350 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Siste dagers nysnø er vestlig vindfordelt på utsatte steder men ligger ubundet i mange leheng. Utsatte rygger er avblåst. Østvendte heng rett under topprygger kan ha lagdelt flakdannelse. Tråkket løs mindre underskåret flak. Og fikk CTE Q1 på nedføyket lag av løssnø 1300 Ø. Utbredelsen av problemet er nok lite.

Skredfarevurdering

2 Moderat Viktig å vite hvordan vinden kan ta hardt lokalt selv om det er rolig andre steder i samme høyde. Kontinuerlig snøfokk finnes bare der henteområder og vindforhold sammenfaller ugunstig. Unngå solvendte brattheng. Snødekket setter seg og generelt god binding til gammelt snødekket (myk,svak skare). Vinden har fortsatt snø å flytte på. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra V → 70% skyer

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Et par rutsjer og mange rullende snøballer.

ObsID: 183958

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.03.2019 kl. 11:20

1115 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Eit lite laussnøskred i bratthenget under skavlen med framstikkande stein. Nordvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke under skoggrensa. Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen. Vindpåvirka snøoverflate frå 800 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Periodevis snøfokk frå toppane.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Olahansen 1120 moh mot nordaust

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vore vindtransport frå ca 800 moh. I dag lett snøfokk over 9-1000 moh.

Tester

CTE2@34cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, NV over 800 moh Områder som har fått meir nysnø, vil ha større utbreiing av skredproblemet, og her vil også skredstørrelse komme opp i str 2

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Fuktig Tynt snødekke frå ca 400 moh. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. 2-3 cm våt nysnø opptil 700 moh. Vidare oppover fuktig nysnø 5-7 cm, vindpåvirka frå ca 800 moh. Frå 1000-1100 moh blir nysnøen tørrare. Varierande nysnømengde pga vind frå sørleg til sørvestleg retning, og små tynne flakdannelsar, spesielt bak ryggar og kantar i terrenget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig mildvêr. Nysnø og vindtransport har danna ustabile nysnøflak i leområder, som treng litt tid på å stabilisere seg. Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Men ny vindtransport og pålagring vil oppretthalde skredproblemet. Varslet faregrad er riktig Vurderer faregrad til 1 liten i området eg observerte i dag. Her var kun enkelte heng med små tynne flakdannelsar. Profil gravd i henget eg fann mest vindtransportert nysnø. Faregrad 2 er truleg rett i områda som har fått mest nysnø.

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 900 moh Lite laussnøskred i brattheng, løsneområde under framstikkande stein

ObsID: 183956

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.03.2019 kl. 10:11

863 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen i 9-tida
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen i Dvergsdalsdalen, oppklarning og ein del sol utover formiddagen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SV ↗ 60% skyer Laurdag yr og regn, snø i høgda. På morgonen i dag skya og enkelte lokale byger. Oppklarning i løpet av siste timen, og ein del sol. Periodevis vind frå sørvest

ObsID: 183913

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org