Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 16.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Våte naturlig utløste flakskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn og høye temperaturer fører til fare for våte flakskred og våte løsnøskred. Skredfaren ventes å avta noe ettersom mildværet har stått på noen dager. Men i områder hvor det fortsatt er lagdelt snø, i noen bratte heng, vil det kunne gå enkelte store våte flakskred og glideskred. Mest utsatt er de områdene som får mest regn. Det er vanskelig å forutsi når vannet trenger ned til det vedvarende svake laget og/eller gjør flaket over mykt nok til at skred løsner. På de aller høyeste toppene vil det legge seg opp små ustabile fokksnøflak i leområder.
Snøoverflaten er våt/fukig etter temperaturstigning og regn på snødekket. I lavlandet er hele snødekket gjennomfuktet, over tregrensa varier det noe hvor dypt ned i snødekket fuktigheten har trukket. Høyt til fjells over midværsgrensa kan det være dannet ferske nysnøflak i leområder.
Før mildværet ble det observert flere lag med godt utvikla kantkorn og nedføyka overflaterim. I hvor stor grad disse lagene er bevart etter mildværet må følges med på.
Torsdag ble det registrert mange våte løssnøskred i Jølster. Det ble registrert flakskredaktivitet på Strynefjellet onsdag.
Torsdag ble det registret opphopning av vann i snødekket i Jølster.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh natt til fredag.
Skyet.
Mest nedbør ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-10 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

16.02.2019 kl. 16:26

1017 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  AsbjørnF

Snødekke

150 cm totalt 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh Snødekket gjennomfukta til botn. Det virkar som noko grovkorna snø på 90 cm tidlegare var kantkorn

ObsID: 181419

Indre Fjordane / Volda

Snø

16.02.2019 kl. 15:51

1083 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunnivsk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sunnivsk

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Eitt isj str 2-3 og to små

ObsID: 181422

Indre Fjordane / Volda

Snø

16.02.2019 kl. 15:39

378 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sunnivsk

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mykje vatn i grøfta, bekkar gir fortsatt påfyll. Skråning med snø nedanfor.

ObsID: 181433

Indre Fjordane / Volda

Snø

16.02.2019 kl. 15:37

1119 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sunnivsk
ObsID: 181431

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

15.02.2019 kl. 12:42

33 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s 30% skyer

Snødekke

0 cm totalt 0 cm nysnø Snøen er stortsett borte ved fjorden. I høyden er det tydelige smelteriller nesten til topps (ca 1100moh).

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Under 800 moh En del små våte løssnøskred i Sørstrandsfjella, men ser ingen flakskred fra siste dager. Betydelig mindre skredaktivitet enn antatt.

ObsID: 181188

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

14.02.2019 kl. 13:40

881 moh

Jan Helge AA (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jan Helge@SVV Kommentar:  Profil i kveld, vatn over skarelag ved blyant

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Tidvis kraftig regn, vatn over skarelag i profil

Vær

Regn 2 °C 7 m/s fra V → 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fukten har komme godt ned i snødekke, litt vanskelig å vurdere sannsynet for naturlege skred. Kanskje oppvarming har skjedd såpass gradvis at snøen har fått tid til å tilpasse seg og me difor sålangt i dag ikkje har fått så mykje skred.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst Mulig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Annet Våt Smelteriller vertfall opp til 900 m oh. På 900 er ikkje heile snøpakka våt enda, men det er mykje vatn i snøen. Så det er truleg berre tidsspørsmål

Tester

CTN God Ikkje utslag på CT, men vått og vatn over skarelag

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Såg fleire mindre skred på køyretur til obstur.

ObsID: 180976

Indre Fjordane / Stryn

Snø

14.02.2019 kl. 12:06

984 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Figur fra Wyssen. Deteksjonen er litt usikker da lydkilden ligger i skyggen fo IDA-anlegget (utenfor grønt område)

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Deteksjon av mulige skred ved Grasdaltunnelen. Infralyd. Så langt ikke verifisert med bilder.

ObsID: 181047

Indre Fjordane / Sætreskarsfjellet

Snø

13.02.2019 kl. 12:11

1274 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NGI Kommentar:  Bilde tatt av webkamera på Fonnbu 2-3 timer etter utsprenging.

Skredhendelse

13. feb 12:11 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1308 moh og sluttet på 902 moh Brattheng Grasdal øst (Sætreskardsfjellet) Resulatt av spreging kl 12:10:45. Skred registrert i infralyd 12:11:00. Skredet delte seg i tre tunger. Sanns. str. 2-3.

ObsID: 180817

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

13.02.2019 kl. 10:05

446 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Regn 5 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 180683

Indre Fjordane / Grasdalen/Ryggfonn, Strynefjell

Snø

13.02.2019 kl. 07:55

629 moh

torehum@svv (*****)

Skredhendelse

13. feb 07:55 (+01:00) Naturlig utløst N-vendt Ryggfonn gikk naturlig i morges kl. 07:55, i følge NGI.

ObsID: 180818

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org