Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Økende snøskredfare grunnet rask temperaturstigning og nedbør som regn. Naturlig utløste snøskred sannsynlig.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig mildvær slo inn tirsdag med regn opp til ca. 1000 moh. En fortsatt mild værtype og mye snø og regn, gjør at skredfaren flytter seg ytterligere oppover i fjellet. Smeltefronten trenger lenger ned mot svake lag av både kantkorn og nedsnødd overflaterim. Regnet og den kraftige vinden gjør at snøen smelter raskere. Det fins flere skredproblem som kan gi store skred. Våte flakskred er viktigste skredproblem. Farenivået stig forbigående til 4-stor inntil temperaturøkningen stagnerer eller går ned. I høytliggende områder hvor det kommer snø vil ferske fokksnøflak kunne gi tørre flakskred.
Snøoverflata ble tirsdag fuktig/våt opp til ca. 1000 moh på grunn av kraftig mildvær og regn. Observasjoner i regionen tirsdag viser at det over 700 moh. i terrenget lå varierende nysnømengder på grunn av snøfokk og vindtransport av snøen. Mjuke flak ble dannet i leområder, på utsattte rygger er snøoverflaten avblåst ned på skare og lyng.
Det er observert nedføyka overflaterim og kantkornutvikling i snødekket. I enkelte heng kan nysnøflak ligge oppå slike svake lag. Det er også funnet kantkorn dypere nede i snødekket, hovedsakelig i indre strøk av regionen.
I helga gikk det store snøskred i regionen. Nærmere undersøkelser av skred tyder på at flere vedvarende svake lag (både rim og kantkorn) under nysnøen kan har blitt aktivert, noe som har gitt to glideplan og dermed større skred enn ellers.
Onsdag morgen vart det målt døgnnedbør på over 40 mm enkelte steder i regionen. Værstasjonen på Trolledalsegga (1020 moh.) viser sterk kuling og storm fra S siste døgn, og nullgrader ondsdag formidag.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
26 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

14.02.2019 kl. 13:40

881 moh

Jan Helge@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jan Helge@SVV Kommentar:  Profil i kveld, vatn over skarelag ved blyant

Vær

Regn 2 °C 7 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Tidvis kraftig regn, vatn over skarelag i profil

Tester

CTN God Ikkje utslag på CT, men vått og vatn over skarelag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fukten har komme godt ned i snødekke, litt vanskelig å vurdere sannsynet for naturlege skred. Kanskje oppvarming har skjedd såpass gradvis at snøen har fått tid til å tilpasse seg og me difor sålangt i dag ikkje har fått så mykje skred.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst Mulig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Såg fleire mindre skred på køyretur til obstur.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Annet Våt Smelteriller vertfall opp til 900 m oh. På 900 er ikkje heile snøpakka våt enda, men det er mykje vatn i snøen. Så det er truleg berre tidsspørsmål

ObsID: 180976

Indre Fjordane / STRYN

Snø

14.02.2019 kl. 12:06

984 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Figur fra Wyssen. Deteksjonen er litt usikker da lydkilden ligger i skyggen fo IDA-anlegget (utenfor grønt område)

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Deteksjon av mulige skred ved Grasdaltunnelen. Infralyd. Så langt ikke verifisert med bilder.

ObsID: 181047

Indre Fjordane / Sætreskarsfjellet

Snø

13.02.2019 kl. 12:11

1274 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NGI Kommentar:  Bilde tatt av webkamera på Fonnbu 2-3 timer etter utsprenging.

Skredhendelse

13. feb 12:11 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1308 moh og sluttet på 902 moh Brattheng Grasdal øst (Sætreskardsfjellet) Resulatt av spreging kl 12:10:45. Skred registrert i infralyd 12:11:00. Skredet delte seg i tre tunger. Sanns. str. 2-3.

ObsID: 180817

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.02.2019 kl. 10:05

446 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Regn 5 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 180683

Indre Fjordane / Grasdalen/Ryggfonn, Strynefjell

Snø

13.02.2019 kl. 07:55

629 moh

torehum@svv (*****)

Skredhendelse

13. feb 07:55 Naturlig utløst N-vendt Ryggfonn gikk naturlig i morges kl. 07:55, i følge NGI.

ObsID: 180818

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

12.02.2019 kl. 18:03

925 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Brudd i rimlaget. 920 moh mot nordaust.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Våte snøballar i brattheng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen er fuktig i overflata til over 900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar

Vær

Snø 0 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kraftig vind og lett/moderat snøfokk over skoggrensa

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 700 moh

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Skikkeleg vått i toppen av snødekket opp til 700 moh kl 18.30. Rullande snøballar i brattheng

Tester

CTE4@41cmQ1 Dårlig Brudd i rimlaget. 920 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvêr gir svekka bindingar i snødekket. I lågareliggande områder vil det gå våte laussnøskred i bratt terreng. Høgare opp er snødekket varierande med ferske nysnøflak, som vil kunne løyse ut lett. Det finst òg svake lag av rim under eldre fokksnø frå før helga i ein del skjerma formasjonar, som også er lett å løyse ut og har god bruddforplantingsevne. Dessutan finst det svake kantkornlag ein del plassar, som fortsatt kan påvirkast, spesielt der overliggande snødekke er tynnare. Mildvêrsgrensa skal stige, og gjer at grensa for våte skred vil gå oppover. Etter kvart som mildvêret får virke og det har rast i frå seg vil snødekket under mildvêrsgrensa bli meir stabilt, og vedvarande svake lag her bli øydelagt av gjennombløyting av snødekket. Over mildvêrsgrensa vil ny nedbør som snø i kombinasjon med vind kunne gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Her vil vedvarande svake lag fortsatt være eit problem, stigande temperatur og auka pålagring vil i første omgang være negativt, men dei vil etter kvart ligge djupare i snødekket, og bli vanskelegare å påvirke. Evt auka faregrad torsdag er avhengig av om nedbørsprognosane slår til. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer godt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Våte laussnøskred vil gå høgare opp etterkvart som temperaturen stig og det blir nedbør som regn høgare til fjells

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårleg sikt så fekk ikkje sett så mykje før det mørkna. Det våte laget i toppen av snødekket, gjer at det har begynt å rulle snøballar i brattheng

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Stigande temperatur og overgang til regn i låglandet. Fortsatt sludd/snø frå 450 moh, men fuktigheita trekker fort ned i snødekket. Gjennomvått snødekke til 5-600 moh no i kveld. Fuktig i øverste laget til over 900 moh, der eg snudde pga kraftig vind, snøfokk og dårleg sikt. Varierande nysnømengde pga vind frå 700 moh, mjuke flakdannelsar. På utsatte ryggar avblåst ned på skare og lyng.

ObsID: 180597

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

12.02.2019 kl. 17:31

857 moh

brit-siv@obskorps (***)

Tester

CTM15@12cmQ3 God Brudd i laust lag under den siste fokksnøen

ObsID: 180588

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

12.02.2019 kl. 15:59

507 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen, lågt skydekke og snøvêr

Vær

Snø -1 °C 100% skyer Snøvêr heilt til fjorden i formiddag, overgang til sludd og regn i Førde i ettermiddag, Fortsatt nedbør son snø langs Jølstravatnet på 200 moh no i ettermiddag. Fuktig nysnø her på 500 moh.

ObsID: 180578

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.02.2019 kl. 13:45

1003 moh

erlend@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Snø 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ellers ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 180554

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.02.2019 kl. 13:00

631 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 50 CM mellomtung pudder

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

ObsID: 180565

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

12.02.2019 kl. 12:12

720 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildere utover dagen. Fuktig snø opp til 500moh nå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over ca 600moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det dannes myke nysnøflak i nye himmelretninger, og man har etterhvert mange utsatte steder å forholde seg til. Antar at skredene kan nå str. 3 og flakene er svært lett utløsbare. Mildværet jobber seg oppover og har nå begynt å fukte snødekket opp til ca 500moh. Antar dette stiger ytterligere utover ettermiddagen. Temp.økning og mer nedbør utover ettermiddag/kveld vil svekke snødekket og tilføre belastning på et allerede sensitivt snødekke. Forventer naturlig utløste skred, både i tørr snø i høyfjellet og våt, ubunden snø i lavlandet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 500 moh Det har komt mye snø de siste dagene og kraftig vind, først fra NV, senere dreid over mot Ø-SØ. Lett utløsbare, myke flak i flere himmelretninger. Mengden snø tilsier nok at skredene i den ferske fokksnøen etterhvert kan nå str. 3.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk 10cm siste 18timer. Mye snø tilgjengelig for transport. Noe fastere overflate idag enn igår kveld på samme sted, men oppleves fremdeles som fint skiføre.

ObsID: 180517

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

12.02.2019 kl. 12:10

77 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt 20-30 cm snø i natt.Frå morningen i dag har temperaturen stege betydelig og det regnar kraftigt.Begynt og trille snøballar ned bakkane. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kan kome lokalt mykje nedbør og temperaturen skal fortsette å stige.

ObsID: 180518

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

12.02.2019 kl. 11:52

77 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Til dels mykje snø siste døgn.I dag blir det stigande temperaturer og lokalt mykje regn. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

ObsID: 180516

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

12.02.2019 kl. 09:18

190 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig 5cm lett fuktig nysnø i natt.

ObsID: 180458

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

12.02.2019 kl. 07:24

4 moh

Ronny@NVE (***)

Snødekke

0 cm nysnø 5 cm tørr laussnø ved havnivå. Framleis minusgrader.

ObsID: 180448

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

11.02.2019 kl. 18:23

701 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Idag har det komt snøbyger jevnt og trutt hele dagen, og dette har resultert i ca 10-15cm tørr nysnø ved havnivå. Fra ca 600moh har det komt ca 20cm, og i kombinasjon med stor snøtransport har dette gitt opp mot 45cm nysnø i leheng. Snøoverflaten varierer fra løs ubunden i skjermede formasjoner til myk vindpakket på utsatte steder. Der snøen er bundet er det tydelige spenninger som gir oppsprekking rundt ski og kollaps ved frigjøring på blokktest. Denne ferske snøen er foreløpig svært lett å påvirke og vil trenge noen dager for å stabilisere seg. Kantkornet over den gamle skaren ligger nå enda dypere og jeg anser det som vanskelig å løse ut de fleste steder. Iflg værmelding blir det fortsatt nedbør og vind neste døgn, og i kombinasjon med temp.økning antar jeg at dette vil gi noen naturlig utløste skred seint tirsdag/onsdag. Varslet faregrad er riktig Tror det er komt mer nysnø og vært større snøtransport i høyden enn det varselet gir uttrykk for.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Myke nysnøflak går til brudd ved isolering, tydelig flakdanning fra ca 500moh, lett bundet nysnø.

Snøprofil

35 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm Fra skjermet formasjon. I vindutsatte formasjoner er øverste 15cm 1f/4f, ellers likt.

Snødekke

270 cm totalt Lett snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I leheng opp mot 45cm knyttnevefast løssnø fra siste døgn. Rundt tregrensa er vindutsatte steder lett vindpakket, men god kjøresnø.

ObsID: 180407

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

11.02.2019 kl. 17:47

522 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Snø -1,5 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 180406

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

11.02.2019 kl. 13:09

77 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet.Synkande tempraturer. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

ObsID: 180353

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

11.02.2019 kl. 10:55

36 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer Tett snøvær nå på formiddagen.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 180302

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

11.02.2019 kl. 09:10

309 moh

rB (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

3 cm nysnø Tørr

ObsID: 180260

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.