Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ny vind- og temperaturauke gjer at skredfaren er venta å stige mot ettermiddagen. Vedvarande svake lag i snødekket kompliserer situasjonen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren aukar litt, og ny vindauke med dreiing til SV stiv kuling gjer at skredfaren er venta å halde seg på om lag same nivå. Temperaturauke på kvelden kan fukte snøen opp til ca. 700 moh, dette kan gje fare for våte laussnøskred i låglandet. Det er framleis vedvarande svake lag i snødekket som kompliserer situasjonen.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande i februar. Snøoverflata varierer frå skare og is til lett vindpåverka nysnø. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som måndag var tørr og under tregrensa ubunden. Eldre fokksnøflak i fjellet er i hovudsak harde og berande. Det var laurdag plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen søndag.
Det er observert nedføyka overflaterim og kantkornutvikling i snødekket. I enkelte heng kan nysnøflak ligge oppå slike svake lag. Det er òg funne kantkorn djupare nede i snødekket, hovudsakleg i indre strøk av regionen.
Torsdag gjekk det ein del mindre, naturleg utløyste skred i regionen, både i Gloppen og Jølster, som følgje av nysnø og litt stigande mildversgrense. Laurdag gjekk eit naturleg utløyst skred frå Tortnegrøegga og eit skiløparutløyst ved Blåfjellet (begge str. 3 og i Jølster). Undersøkingar ved sistnemnte tyder på at både nedføyka rimlag og kantkornlag under nysnøen kan ha vore aktivert i skredet, noko som har gitt to glideplan og dermed større skred enn elles.
Måndag føremiddag blas det frisk bris frå NV på Kvamsfjellet (1050 moh i Jølster). Temperaturen var -6 grader. Det gjekk snøbyger heilt ned til havnivå i heile regionen.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Av og til nordvest stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

12.02.2019 kl. 18:03

925 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Brudd i rimlaget. 920 moh mot nordaust.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Våte snøballar i brattheng
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen er fuktig i overflata til over 900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar

Vær

Snø 0 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kraftig vind og lett/moderat snøfokk over skoggrensa

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 700 moh

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Skikkeleg vått i toppen av snødekket opp til 700 moh kl 18.30. Rullande snøballar i brattheng

Tester

CTE4@41cmQ1 Dårlig Brudd i rimlaget. 920 moh

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Stigande temperatur og overgang til regn i låglandet. Fortsatt sludd/snø frå 450 moh, men fuktigheita trekker fort ned i snødekket. Gjennomvått snødekke til 5-600 moh no i kveld. Fuktig i øverste laget til over 900 moh, der eg snudde pga kraftig vind, snøfokk og dårleg sikt. Varierande nysnømengde pga vind frå 700 moh, mjuke flakdannelsar. På utsatte ryggar avblåst ned på skare og lyng.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Våte laussnøskred vil gå høgare opp etterkvart som temperaturen stig og det blir nedbør som regn høgare til fjells

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvêr gir svekka bindingar i snødekket. I lågareliggande områder vil det gå våte laussnøskred i bratt terreng. Høgare opp er snødekket varierande med ferske nysnøflak, som vil kunne løyse ut lett. Det finst òg svake lag av rim under eldre fokksnø frå før helga i ein del skjerma formasjonar, som også er lett å løyse ut og har god bruddforplantingsevne. Dessutan finst det svake kantkornlag ein del plassar, som fortsatt kan påvirkast, spesielt der overliggande snødekke er tynnare. Mildvêrsgrensa skal stige, og gjer at grensa for våte skred vil gå oppover. Etter kvart som mildvêret får virke og det har rast i frå seg vil snødekket under mildvêrsgrensa bli meir stabilt, og vedvarande svake lag her bli øydelagt av gjennombløyting av snødekket. Over mildvêrsgrensa vil ny nedbør som snø i kombinasjon med vind kunne gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Her vil vedvarande svake lag fortsatt være eit problem, stigande temperatur og auka pålagring vil i første omgang være negativt, men dei vil etter kvart ligge djupare i snødekket, og bli vanskelegare å påvirke. Evt auka faregrad torsdag er avhengig av om nedbørsprognosane slår til. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer godt.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårleg sikt så fekk ikkje sett så mykje før det mørkna. Det våte laget i toppen av snødekket, gjer at det har begynt å rulle snøballar i brattheng

ObsID: 180597

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

12.02.2019 kl. 17:31

857 moh

brit-siv@obskorps (***)

Tester

CTM15@12cmQ3 God Brudd i laust lag under den siste fokksnøen

ObsID: 180588

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

12.02.2019 kl. 15:59

507 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen, lågt skydekke og snøvêr

Vær

Snø -1 °C 100% skyer Snøvêr heilt til fjorden i formiddag, overgang til sludd og regn i Førde i ettermiddag, Fortsatt nedbør son snø langs Jølstravatnet på 200 moh no i ettermiddag. Fuktig nysnø her på 500 moh.

ObsID: 180578

Indre Fjordane / Stryn

Snø

12.02.2019 kl. 13:45

1003 moh

erlend@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Snø 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ellers ingen faretegn observert

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig

ObsID: 180554

Indre Fjordane / Stryn

Snø

12.02.2019 kl. 13:00

631 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 50 CM mellomtung pudder

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

ObsID: 180565

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

12.02.2019 kl. 12:12

720 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildere utover dagen. Fuktig snø opp til 500moh nå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over ca 600moh.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk 10cm siste 18timer. Mye snø tilgjengelig for transport. Noe fastere overflate idag enn igår kveld på samme sted, men oppleves fremdeles som fint skiføre.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 500 moh Det har komt mye snø de siste dagene og kraftig vind, først fra NV, senere dreid over mot Ø-SØ. Lett utløsbare, myke flak i flere himmelretninger. Mengden snø tilsier nok at skredene i den ferske fokksnøen etterhvert kan nå str. 3.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det dannes myke nysnøflak i nye himmelretninger, og man har etterhvert mange utsatte steder å forholde seg til. Antar at skredene kan nå str. 3 og flakene er svært lett utløsbare. Mildværet jobber seg oppover og har nå begynt å fukte snødekket opp til ca 500moh. Antar dette stiger ytterligere utover ettermiddagen. Temp.økning og mer nedbør utover ettermiddag/kveld vil svekke snødekket og tilføre belastning på et allerede sensitivt snødekke. Forventer naturlig utløste skred, både i tørr snø i høyfjellet og våt, ubunden snø i lavlandet.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa.

ObsID: 180517

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

12.02.2019 kl. 12:10

77 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Komt 20-30 cm snø i natt.Frå morningen i dag har temperaturen stege betydelig og det regnar kraftigt.Begynt og trille snøballar ned bakkane. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kan kome lokalt mykje nedbør og temperaturen skal fortsette å stige.

ObsID: 180518

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

12.02.2019 kl. 11:52

77 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Til dels mykje snø siste døgn.I dag blir det stigande temperaturer og lokalt mykje regn. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

ObsID: 180516

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

12.02.2019 kl. 09:18

190 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig 5cm lett fuktig nysnø i natt.

ObsID: 180458

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

12.02.2019 kl. 07:24

4 moh

Ronny@NVE (***)

Snødekke

0 cm nysnø 5 cm tørr laussnø ved havnivå. Framleis minusgrader.

ObsID: 180448

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2019 kl. 18:23

701 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

270 cm totalt Lett snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I leheng opp mot 45cm knyttnevefast løssnø fra siste døgn. Rundt tregrensa er vindutsatte steder lett vindpakket, men god kjøresnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Myke nysnøflak går til brudd ved isolering, tydelig flakdanning fra ca 500moh, lett bundet nysnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Idag har det komt snøbyger jevnt og trutt hele dagen, og dette har resultert i ca 10-15cm tørr nysnø ved havnivå. Fra ca 600moh har det komt ca 20cm, og i kombinasjon med stor snøtransport har dette gitt opp mot 45cm nysnø i leheng. Snøoverflaten varierer fra løs ubunden i skjermede formasjoner til myk vindpakket på utsatte steder. Der snøen er bundet er det tydelige spenninger som gir oppsprekking rundt ski og kollaps ved frigjøring på blokktest. Denne ferske snøen er foreløpig svært lett å påvirke og vil trenge noen dager for å stabilisere seg. Kantkornet over den gamle skaren ligger nå enda dypere og jeg anser det som vanskelig å løse ut de fleste steder. Iflg værmelding blir det fortsatt nedbør og vind neste døgn, og i kombinasjon med temp.økning antar jeg at dette vil gi noen naturlig utløste skred seint tirsdag/onsdag. Varslet faregrad er riktig Tror det er komt mer nysnø og vært større snøtransport i høyden enn det varselet gir uttrykk for.

Snøprofil

35 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm Fra skjermet formasjon. I vindutsatte formasjoner er øverste 15cm 1f/4f, ellers likt.

ObsID: 180407

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2019 kl. 17:47

522 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Snø -1,5 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 180406

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

11.02.2019 kl. 13:09

77 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet.Synkande tempraturer. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

ObsID: 180353

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2019 kl. 10:55

36 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer Tett snøvær nå på formiddagen.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 180302

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

11.02.2019 kl. 09:10

309 moh

rB (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

3 cm nysnø Tørr

ObsID: 180260

Indre Fjordane / Befringsdalen

Snø

10.02.2019 kl. 16:30

1188 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ. Mellom 1300 moh og 1200 moh Flakskred nord for Tortnegrøegga

ObsID: 180348

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 14:30

1253 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga 1260 moh mot aust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og dårleg sikt utover ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord, Veitebergsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snøoverflate i skogen, men mjuk snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og framstikkande stein

Vær

Snø 5 m/s fra NØ ↙ 70% skyer Tilskyande utover dagen, lågt skydekke og tåke. Periodevis litt snø i lufta.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn. Ingen ny vindtransport. Ferske skred laurdag både her og på Blåfjellet ved Helgheim viser lokalt ustabilt snødekke

Tester

CTM14@25cmQ2 God

CTE5@8cmQ1 Dårlig Sjiktovergang i fokksnøen

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til 5-600 moh vart snødekket vått natt til laurdag av mildvêr, og har fryst på til skare etter oppklarning laurdag kveld. Vidare oppover vindpakka mjuk i skogen og skjerma formasjonar. Ellers for det meste bærande fokksnø. Avblåst til skare på utsatte ryggar og toppar.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Leformasjonar bak kantar og ryggar der rimlaget frå tirsdag/onsdag ikkje vart øydelagt før nysnø og pålagring ved vindtransport.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lokalt ustabilt snødekke etter kraftig vindtransport av nysnøen fredag kveld og natt til laurdag. Nokon plassar ligg denne fokksnøen også på eit rimlag og/eller kantkornlag, og her vil det være større evne til bruddforplanting som gir større skred. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Der den ligg på rim/kantkornlag vil det fortsatt være problematisk. Nedbør som snø vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og auka belastning på dei vedvarande svake laga, samtidig som det dannar nye ustabile nysnøflak. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 180164

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 12:32

791 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt lag fingerfast fokksnø i toppen, over 10 cm F, deretter fingerfast fokksnø som ligg på blyantfast avrunda snø.

Tester

CTM14@30cmQ1 Middels Sjiktovergang i fokksnøen, 1F som bryt mot blyantfast

CTE2@5cmQ1 Dårlig Fingerfast fokksnø i toppen som bryt lett, mot F laussnø.

ObsID: 180114

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 11:29

573 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Brotkant frå ryggen og inn i nordaustvendt side på ca 1300 moh. Ser ut til å ha gått ned til 1000-1100 moh. Truleg frå laurdag.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Trollebotseggane
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 30% skyer Oppklarning laurdag ettermiddag. Lettskya og fint vêr i dag

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ. Over 1300 moh Flakskred frå Tortnegrøegga, løsneområde på ca 1300 moh frå ryggen og inn i nordaustvendt side

ObsID: 180095

Indre Fjordane / Gulkoppen

Snø

10.02.2019 kl. 11:27

1098 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTM15@20cmQ2 Middels Innblåst snø på toppen av skarelag. stabilitetstest viste brudd på slag 15 ved skarelag.

ObsID: 180286

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2019 kl. 17:41

987 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

9. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. SV, V. Over 1000 moh Skiløparutløyst tidlegare i ettermiddag. Fjernutløyst på rimlaget under siste fokksnøen. Såg også ut til å være "step down" til eit djupare lag nokon plassar. Rask snøprofil eit stykke ute på sida viste rimlag under siste fokksnøen som var lett å løyse ut. Vidare eit nytt fokksnølag før eit lag på 10 cm fasettert/kantkorna snø (laussnøen frå tidlegare kuldeperiode som vart omdanna til overflatenær kantkorn før det kom meir snø) Forholdvis tynt snødekke i løsneområdet, begge dei svake laga innan ein halvmeter frå overflata.

ObsID: 179979

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

934 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  oholsen

Vær

Ikke nedbør Mykje vind på Nesfjellet 14:00 frå SØ, ingen føyk eller snø til transport. Avtagande vind utover dagen, 1 m/s 17:00 på Gjerlandsheia 1026moh.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fleir drønn i snøen frå 850hm og oppover i S-SV-V heng.

Tester

ECTP11@50cm To markante lag i snøen. 15cm 4F over eit veldig tynt lag upåverka nedbørspartiklar?/rim?, dette laget gjekk ikkje i brudd før kantkorn, men løsna når blokka låg i testgropa Q1. Under 15cm med 4F ligg det 35 cm med 1F over 5cm med delvis avrunda kantkorn. Under dette ca. 5cm med isskare, før eit nytt lag med godt utvikla kantkorn. Det nederst laget med kantkorn er her umulig å påverke. 10cm innsynking med ski.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst I solpåverka brattheng

ObsID: 180014

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org