Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 11.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinden aukar opp mot NV stiv kuling og kjem saman med snøbyer. Det er svake lag i snødekket. Skredfaren aukar mens mens veret står på.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindauke til stiv kuling frå NV saman med meir snø gir måndag framleis snøtransport inn i heng som ligg i le for vinden. Det kjem truleg mest snø i Indre Nordfjord, særleg i området rundt Jostedalsbreen, men dette kan variere fordi snøbyeene fordeler snøen ujamt. Faren for naturleg utløyste skred aukar mellombels, særleg der det kjem mest snø mens vinden står på. Vedvarande svake lag i snødekket gjer situasjonen ekstra komplisert.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande i februar. Snøoverflata varierer frå skare og is til lett vindpåverka nysnø. Snøfordelinga er prega av mykje vind frå S-SØ den siste tida. På vindutsette stader som losider, fjelltoppar og -ryggar er snøen hard eller heilt avblåst. Eldre fokksnøflak er i hovudsak harde og berande. Det var laurdag plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen søndag.
Det er observert nedføyka overflaterim og kantkornutvikling i snødekket. I enkelte heng kan nysnøflak ligge oppå slike svake lag. Det er òg funne kantkorn djupare nede i snødekket, hovudsakleg i indre strøk av regionen.
Torsdag gjekk det ein del mindre, naturleg utløyste skred i regionen, både i Gloppen og Jølster, som følgje av nysnø og litt stigande mildversgrense. Laurdag gjekk eit naturleg utløyst skred frå Tortnegrøegga og eit skiløparutløyst ved Blåfjellet (begge str. 3 og i Jølster). Undersøkingar ved sistnemnte tyder på at både nedføyka rimlag og kantkornlag under nysnøen kan ha vore aktivert i skredet, noko som har gitt to glideplan og dermed større skred enn elles.
Søndag føremiddag blas det liten kuling frå N på Trolledalsegga (1050 moh i Eid). Temperaturen var -4 grader. Mildversgrensa i regionen låg på om lag 300 moh.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
N liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Av og til nordvest stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2019 kl. 18:23

701 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Idag har det komt snøbyger jevnt og trutt hele dagen, og dette har resultert i ca 10-15cm tørr nysnø ved havnivå. Fra ca 600moh har det komt ca 20cm, og i kombinasjon med stor snøtransport har dette gitt opp mot 45cm nysnø i leheng. Snøoverflaten varierer fra løs ubunden i skjermede formasjoner til myk vindpakket på utsatte steder. Der snøen er bundet er det tydelige spenninger som gir oppsprekking rundt ski og kollaps ved frigjøring på blokktest. Denne ferske snøen er foreløpig svært lett å påvirke og vil trenge noen dager for å stabilisere seg. Kantkornet over den gamle skaren ligger nå enda dypere og jeg anser det som vanskelig å løse ut de fleste steder. Iflg værmelding blir det fortsatt nedbør og vind neste døgn, og i kombinasjon med temp.økning antar jeg at dette vil gi noen naturlig utløste skred seint tirsdag/onsdag. Varslet faregrad er riktig Tror det er komt mer nysnø og vært større snøtransport i høyden enn det varselet gir uttrykk for.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Myke nysnøflak går til brudd ved isolering, tydelig flakdanning fra ca 500moh, lett bundet nysnø.

Snødekke

270 cm totalt Lett snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I leheng opp mot 45cm knyttnevefast løssnø fra siste døgn. Rundt tregrensa er vindutsatte steder lett vindpakket, men god kjøresnø.

Faretegn

Ferske sprekker

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Snøprofil

35 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm Fra skjermet formasjon. I vindutsatte formasjoner er øverste 15cm 1f/4f, ellers likt.

ObsID: 180407

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2019 kl. 17:47

522 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø -1,5 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 180406

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

11.02.2019 kl. 13:09

77 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet.Synkande tempraturer. FV664 Fossebakken - Navelsaker er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer frå tirsdag formiddag med snø som etter kvart går over til regn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

ObsID: 180353

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

11.02.2019 kl. 10:55

36 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer Tett snøvær nå på formiddagen.

ObsID: 180302

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

11.02.2019 kl. 09:10

309 moh

rB (Ukjent)

Snødekke

3 cm nysnø Tørr

Vær

Snø -2 °C

ObsID: 180260

Indre Fjordane / Befringsdalen

Snø

10.02.2019 kl. 16:30

1188 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ. Mellom 1300 moh og 1200 moh Flakskred nord for Tortnegrøegga

ObsID: 180348

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 14:30

1253 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga 1260 moh mot aust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og dårleg sikt utover ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord, Veitebergsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snøoverflate i skogen, men mjuk snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og framstikkande stein

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lokalt ustabilt snødekke etter kraftig vindtransport av nysnøen fredag kveld og natt til laurdag. Nokon plassar ligg denne fokksnøen også på eit rimlag og/eller kantkornlag, og her vil det være større evne til bruddforplanting som gir større skred. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Der den ligg på rim/kantkornlag vil det fortsatt være problematisk. Nedbør som snø vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og auka belastning på dei vedvarande svake laga, samtidig som det dannar nye ustabile nysnøflak. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Leformasjonar bak kantar og ryggar der rimlaget frå tirsdag/onsdag ikkje vart øydelagt før nysnø og pålagring ved vindtransport.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til 5-600 moh vart snødekket vått natt til laurdag av mildvêr, og har fryst på til skare etter oppklarning laurdag kveld. Vidare oppover vindpakka mjuk i skogen og skjerma formasjonar. Ellers for det meste bærande fokksnø. Avblåst til skare på utsatte ryggar og toppar.

Tester

CTM14@25cmQ2 God

CTE5@8cmQ1 Dårlig Sjiktovergang i fokksnøen

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn. Ingen ny vindtransport. Ferske skred laurdag både her og på Blåfjellet ved Helgheim viser lokalt ustabilt snødekke

Vær

Snø 5 m/s fra NØ ↙ 70% skyer Tilskyande utover dagen, lågt skydekke og tåke. Periodevis litt snø i lufta.

ObsID: 180164

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 12:32

791 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt lag fingerfast fokksnø i toppen, over 10 cm F, deretter fingerfast fokksnø som ligg på blyantfast avrunda snø.

Tester

CTM14@30cmQ1 Middels Sjiktovergang i fokksnøen, 1F som bryt mot blyantfast

CTE2@5cmQ1 Dårlig Fingerfast fokksnø i toppen som bryt lett, mot F laussnø.

ObsID: 180114

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 11:29

573 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Brotkant frå ryggen og inn i nordaustvendt side på ca 1300 moh. Ser ut til å ha gått ned til 1000-1100 moh. Truleg frå laurdag.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Trollebotseggane
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 30% skyer Oppklarning laurdag ettermiddag. Lettskya og fint vêr i dag

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ. Over 1300 moh Flakskred frå Tortnegrøegga, løsneområde på ca 1300 moh frå ryggen og inn i nordaustvendt side

ObsID: 180095

Indre Fjordane / Gulkoppen

Snø

10.02.2019 kl. 11:27

1098 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTM15@20cmQ2 Middels Innblåst snø på toppen av skarelag. stabilitetstest viste brudd på slag 15 ved skarelag.

ObsID: 180286

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2019 kl. 17:41

987 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

9. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. SV, V. Over 1000 moh Skiløparutløyst tidlegare i ettermiddag. Fjernutløyst på rimlaget under siste fokksnøen. Såg også ut til å være "step down" til eit djupare lag nokon plassar. Rask snøprofil eit stykke ute på sida viste rimlag under siste fokksnøen som var lett å løyse ut. Vidare eit nytt fokksnølag før eit lag på 10 cm fasettert/kantkorna snø (laussnøen frå tidlegare kuldeperiode som vart omdanna til overflatenær kantkorn før det kom meir snø) Forholdvis tynt snødekke i løsneområdet, begge dei svake laga innan ein halvmeter frå overflata.

ObsID: 179979

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

934 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  oholsen

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Tester

ECTP11@50cm To markante lag i snøen. 15cm 4F over eit veldig tynt lag upåverka nedbørspartiklar?/rim?, dette laget gjekk ikkje i brudd før kantkorn, men løsna når blokka låg i testgropa Q1. Under 15cm med 4F ligg det 35 cm med 1F over 5cm med delvis avrunda kantkorn. Under dette ca. 5cm med isskare, før eit nytt lag med godt utvikla kantkorn. Det nederst laget med kantkorn er her umulig å påverke. 10cm innsynking med ski.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fleir drønn i snøen frå 850hm og oppover i S-SV-V heng.

Vær

Ikke nedbør Mykje vind på Nesfjellet 14:00 frå SØ, ingen føyk eller snø til transport. Avtagande vind utover dagen, 1 m/s 17:00 på Gjerlandsheia 1026moh.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst I solpåverka brattheng

ObsID: 180014

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.02.2019 kl. 18:00

1043 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Avblåste ryggar ned på gammal skare. Pågåande stor forflytting av nysnø som samlar seg i mjuke flak i leformasjonar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk frå aust/søraust, stor vindtransport av nysnøen frå i går

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra SØ ↖ Aukande vind frå aust til søraust i løpet av turen på Olahansen. Tilskyande. Etter kvart kraftig vind og snøfokk. Periodevis snøfokk over utsatte kantar også i skogen. Temperaturen auka frå - 2 kl 17 til +3 kl 19

ObsID: 179823

Indre Fjordane / Hjortedalssætra

Snø

08.02.2019 kl. 11:00

462 moh

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Ukjent)

Snødekke

Overgang fra regnskare til snø upåvirket regn på ca. 530moh.

ObsID: 179973

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org