Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 10.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinden dreiar til N frisk bris og etter kvart liten kuling. Dette vil saman med nysnø gjere at skredproblemet flyttar seg. Høgfjellet er mest utsett.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opp i liten kuling frå SØ vil fram tom. laurdag transportere snø inn i NV-vendte leheng. Frå søndag ettermiddag dreier vinden til N frisk bris, etter kvart liten kuling. Samtidig er det venta 5-15 cm nysnø. Dette gir aukande snøstransport inn i heng som no ligg i le for denne vindretninga, i hovdusak S-vendte heng. Dette gjeld særleg i høgfjellet og ved breane der både vinden og nedbøren er kraftigast. Eldre fokksnøflak ligg nokre stader på vedvarande svake lag av kantkorn og rim i alle himmelretningar. Auka pålagring på desse kan løyse ut større skred.
Snødekket i fjellet er prega av mykje vind frå SV-SØ den siste tida. Dette har gitt flak i NØ- til NV-vendte heng. I høgda er snødekket lite samanhengande fordi vinden har omfordelt snøen. Fjelltoppar og -ryggar er i stor grad avblåste, og elles finst det hard berande fokksnø. Under 600 moh har nedbøren kome som regn på det gamle snødekket.
Det er tidlegare i vinter observert overflaterim og kantkornutvikling i snødekket. I enkelte heng kan fokksnø ligge oppå slike svake lag. Det er òg funne kantkorn djupare nede i snødekket, hovudsakleg i indre strøk av regionen.
Torsdag gjekk det ein del mindre skred i regionen, både i Gloppen og Jølster, som følgje av nysnø og litt stigande mildversgrense.
Laurdag føremiddag låg mildversgrensa på om lag 800 moh. Det var små nedbørsmengder og opp i liten kuling frå SØ i fjellet.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
N liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Befringsdalen

Snø

10.02.2019 kl. 16:30

1188 moh

HaraldO (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ. Mellom 1300 moh og 1200 moh Flakskred nord for Tortnegrøegga

ObsID: 180348

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 14:30

1253 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga 1260 moh mot aust
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og dårleg sikt utover ettermiddagen
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot nord, Veitebergsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vindpåvirka snøoverflate i skogen, men mjuk snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar og framstikkande stein

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Leformasjonar bak kantar og ryggar der rimlaget frå tirsdag/onsdag ikkje vart øydelagt før nysnø og pålagring ved vindtransport.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn. Ingen ny vindtransport. Ferske skred laurdag både her og på Blåfjellet ved Helgheim viser lokalt ustabilt snødekke

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til 5-600 moh vart snødekket vått natt til laurdag av mildvêr, og har fryst på til skare etter oppklarning laurdag kveld. Vidare oppover vindpakka mjuk i skogen og skjerma formasjonar. Ellers for det meste bærande fokksnø. Avblåst til skare på utsatte ryggar og toppar.

Tester

CTM14@25cmQ2 God

CTE5@8cmQ1 Dårlig Sjiktovergang i fokksnøen

Vær

Snø 5 m/s fra NØ ↙ 70% skyer Tilskyande utover dagen, lågt skydekke og tåke. Periodevis litt snø i lufta.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lokalt ustabilt snødekke etter kraftig vindtransport av nysnøen fredag kveld og natt til laurdag. Nokon plassar ligg denne fokksnøen også på eit rimlag og/eller kantkornlag, og her vil det være større evne til bruddforplanting som gir større skred. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Der den ligg på rim/kantkornlag vil det fortsatt være problematisk. Nedbør som snø vil i kombinasjon med vind gi ny pålagring og auka belastning på dei vedvarande svake laga, samtidig som det dannar nye ustabile nysnøflak. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 180164

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 12:32

791 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt lag fingerfast fokksnø i toppen, over 10 cm F, deretter fingerfast fokksnø som ligg på blyantfast avrunda snø.

Tester

CTM14@30cmQ1 Middels Sjiktovergang i fokksnøen, 1F som bryt mot blyantfast

CTE2@5cmQ1 Dårlig Fingerfast fokksnø i toppen som bryt lett, mot F laussnø.

ObsID: 180114

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.02.2019 kl. 11:29

573 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Brotkant frå ryggen og inn i nordaustvendt side på ca 1300 moh. Ser ut til å ha gått ned til 1000-1100 moh. Truleg frå laurdag.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Trollebotseggane
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tortnegrøegga

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 30% skyer Oppklarning laurdag ettermiddag. Lettskya og fint vêr i dag

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ. Over 1300 moh Flakskred frå Tortnegrøegga, løsneområde på ca 1300 moh frå ryggen og inn i nordaustvendt side

ObsID: 180095

Indre Fjordane / Gulkoppen

Snø

10.02.2019 kl. 11:27

1098 moh

PetterHorthe (Ukjent)

Tester

CTM15@20cmQ2 Middels Innblåst snø på toppen av skarelag. stabilitetstest viste brudd på slag 15 ved skarelag.

ObsID: 180286

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2019 kl. 17:41

987 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

9. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. SV, V. Over 1000 moh Skiløparutløyst tidlegare i ettermiddag. Fjernutløyst på rimlaget under siste fokksnøen. Såg også ut til å være "step down" til eit djupare lag nokon plassar. Rask snøprofil eit stykke ute på sida viste rimlag under siste fokksnøen som var lett å løyse ut. Vidare eit nytt fokksnølag før eit lag på 10 cm fasettert/kantkorna snø (laussnøen frå tidlegare kuldeperiode som vart omdanna til overflatenær kantkorn før det kom meir snø) Forholdvis tynt snødekke i løsneområdet, begge dei svake laga innan ein halvmeter frå overflata.

ObsID: 179979

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

934 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  oholsen

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fleir drønn i snøen frå 850hm og oppover i S-SV-V heng.

Tester

ECTP11@50cm To markante lag i snøen. 15cm 4F over eit veldig tynt lag upåverka nedbørspartiklar?/rim?, dette laget gjekk ikkje i brudd før kantkorn, men løsna når blokka låg i testgropa Q1. Under 15cm med 4F ligg det 35 cm med 1F over 5cm med delvis avrunda kantkorn. Under dette ca. 5cm med isskare, før eit nytt lag med godt utvikla kantkorn. Det nederst laget med kantkorn er her umulig å påverke. 10cm innsynking med ski.

Vær

Ikke nedbør Mykje vind på Nesfjellet 14:00 frå SØ, ingen føyk eller snø til transport. Avtagande vind utover dagen, 1 m/s 17:00 på Gjerlandsheia 1026moh.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst I solpåverka brattheng

ObsID: 180014

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.02.2019 kl. 18:00

1043 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk frå aust/søraust, stor vindtransport av nysnøen frå i går

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Avblåste ryggar ned på gammal skare. Pågåande stor forflytting av nysnø som samlar seg i mjuke flak i leformasjonar.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra SØ ↖ Aukande vind frå aust til søraust i løpet av turen på Olahansen. Tilskyande. Etter kvart kraftig vind og snøfokk. Periodevis snøfokk over utsatte kantar også i skogen. Temperaturen auka frå - 2 kl 17 til +3 kl 19

ObsID: 179823

Indre Fjordane / Hjortedalssætra

Snø

08.02.2019 kl. 11:00

462 moh

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Ukjent)

Snødekke

Overgang fra regnskare til snø upåvirket regn på ca. 530moh.

ObsID: 179973

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2019 kl. 16:47

870 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Bilde fra veien mot skredløp Grasdalen Vest (mellom Grasdaltunnelen og overbygg).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Ingen skredaktivitet observert fra Sætreskarsfjellet som forøvrig virker å være ganske avblåst.

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk langsmed Sætreskarsfjellet og ned mot Grasdalen.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert i Gransdalen. God sikt, men litt flatt lys.

ObsID: 179631

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

07.02.2019 kl. 14:49

180 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Våte løssnøskred i Våtedalen....

Vær

3 °C

Skredaktivitet

7. feb. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 400 moh Mange små våte løssnø skred i hele Våtedalen. Ingen større en str. 1

ObsID: 179612

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

07.02.2019 kl. 13:35

709 moh

Tord@nordfjordFHS (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Testheng: Skrytende sprekker mye lengre enn antatt, omlag50-70m. Hele henget løsnet og flyttet seg 2-3cm før støtte i underkant stoppet det. Henget er bare 10m høyt på stedet. Helt udramatisk og kontrollert utløst av skiløper. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

7. feb 13:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 60 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 179591

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2019 kl. 10:19

309 moh

rB (Ukjent)

Snødekke

5 cm nysnø Våt

Vær

Ikke nedbør 3 °C 100% skyer Lett regn i gårkveld. Snø i natt

ObsID: 179535

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2019 kl. 10:09

670 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Kom drøyt 10cm litt fuktig nysnø igår ettermiddag og kveld. Over tregrensa er denne snøen tørr og lett flyttbar. Moderat til kraftig snøfokk på toppene.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra SV ↗ 95% skyer Lett bris i skogen, opp i frisk bris over tregrensa mot Blåegga.

ObsID: 179560

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2019 kl. 09:31

819 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Tørr snø like etter at eg passerte mildværskara
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  850 moh mot sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, V, NV over 700 moh Mjuke flak med fokksnø

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mjuke flak sprekk opp frå omtrent 700 moh.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildværskare opp til rundt 550 moh. Mellom 550 og 700 er det 10 - 30 cm laussnø. Mjuke flak frå 700 - 900 moh. Vindpakka og avblåst frå 900 og opp. Snødekket i høgda er lite samanhengane

Tester

ECTP12@30cmQ2 Dårlig Brudd innad i fokksnøen. Bruddet forplanta seg i overkant av halve testblokka. Er fleire sjikt i fokksnøen med like eigenskapar.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Kraftig vind i høgda, med lett til middels snøfokk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfara no virker å være størst i den ferske fokksnøen som bryt lett, men har noko begrensa evne til å forplante seg. I høgda ser det ut til å i hovudsak vere for lite samanhengande snødekke til å få store skred (str. 3 og større), noko som òg virka å vere tilfellet når me var ute med helikopter på tirsdag (Oldedalten, Lodalen, Oppstryn og Hornindalsvatnet). Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 48 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 44 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,9 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm

ObsID: 179585

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org