Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind frå SØ vil legge opp ferske mjuke nysnøflak i nordvestlege leområder. Det kan òg ligge ustabile eldre fokksnøflak i V-N-Ø orienterte renner, søkk og lesider. Stadvis kan desse ligge på svake rim- eller kantkornlag. Det er òg eit djupare kantkornlag i snødekket, men dette treng stor tilleggslast for å påvirkast. Vèr merksam der snødekket er tynt.
Snødekket i fjellet ber generelt preg av mykje vind frå SV-SØ siste tida med påfølgjande flakdanningar i NØ-NV. Snødekke i høgda er lite samanhengande. Toppar og ryggar er i stor grad avblesne eller med hard bærande fokksnø. Under 600 moh har nedbøren kome som regn på snøen.
Det har vore observert overflaterim og kantkornutvikling i snødekket, og stadvis kan fokksnø frå dei siste dagane ligge på desse svake laga. Ein finn òg kantkorn djupare ned i snødekket, hovedsakleg i indre strok av regionen. Mykje av det ligg under bærande lag, og er soleis vanskeleg å påvirke.
Små våte laussnøskred er torsdag observert i Våtedalen.
Fredag føremiddag er det snøvêr til havnivå og vind frå SØ i fjellet.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Stigende temperatur og nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

09.02.2019 kl. 17:41

987 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Skredaktivitet

9. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. SV, V. Over 1000 moh Skiløparutløyst tidlegare i ettermiddag. Fjernutløyst på rimlaget under siste fokksnøen. Såg også ut til å være "step down" til eit djupare lag nokon plassar. Rask snøprofil eit stykke ute på sida viste rimlag under siste fokksnøen som var lett å løyse ut. Vidare eit nytt fokksnølag før eit lag på 10 cm fasettert/kantkorna snø (laussnøen frå tidlegare kuldeperiode som vart omdanna til overflatenær kantkorn før det kom meir snø) Forholdvis tynt snødekke i løsneområdet, begge dei svake laga innan ein halvmeter frå overflata.

ObsID: 179979

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

934 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  oholsen

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fleir drønn i snøen frå 850hm og oppover i S-SV-V heng.

Tester

ECTP11@50cm To markante lag i snøen. 15cm 4F over eit veldig tynt lag upåverka nedbørspartiklar?/rim?, dette laget gjekk ikkje i brudd før kantkorn, men løsna når blokka låg i testgropa Q1. Under 15cm med 4F ligg det 35 cm med 1F over 5cm med delvis avrunda kantkorn. Under dette ca. 5cm med isskare, før eit nytt lag med godt utvikla kantkorn. Det nederst laget med kantkorn er her umulig å påverke. 10cm innsynking med ski.

Vær

Ikke nedbør Mykje vind på Nesfjellet 14:00 frå SØ, ingen føyk eller snø til transport. Avtagande vind utover dagen, 1 m/s 17:00 på Gjerlandsheia 1026moh.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst I solpåverka brattheng

ObsID: 180014

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

08.02.2019 kl. 18:00

1043 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk frå aust/søraust, stor vindtransport av nysnøen frå i går

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra SØ ↖ Aukande vind frå aust til søraust i løpet av turen på Olahansen. Tilskyande. Etter kvart kraftig vind og snøfokk. Periodevis snøfokk over utsatte kantar også i skogen. Temperaturen auka frå - 2 kl 17 til +3 kl 19

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Avblåste ryggar ned på gammal skare. Pågåande stor forflytting av nysnø som samlar seg i mjuke flak i leformasjonar.

ObsID: 179823

Indre Fjordane / Hjortedalssætra

Snø

08.02.2019 kl. 11:00

462 moh

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Ukjent)

Snødekke

Overgang fra regnskare til snø upåvirket regn på ca. 530moh.

ObsID: 179973

Indre Fjordane / STRYN

Snø

07.02.2019 kl. 16:47

870 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Bilde fra veien mot skredløp Grasdalen Vest (mellom Grasdaltunnelen og overbygg).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Ingen skredaktivitet observert fra Sætreskarsfjellet som forøvrig virker å være ganske avblåst.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert i Gransdalen. God sikt, men litt flatt lys.

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk langsmed Sætreskarsfjellet og ned mot Grasdalen.

ObsID: 179631

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

07.02.2019 kl. 14:49

180 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Våte løssnøskred i Våtedalen....

Vær

3 °C

Skredaktivitet

7. feb. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 400 moh Mange små våte løssnø skred i hele Våtedalen. Ingen større en str. 1

ObsID: 179612

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

07.02.2019 kl. 13:35

709 moh

Tord@nordfjordFHS (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Testheng: Skrytende sprekker mye lengre enn antatt, omlag50-70m. Hele henget løsnet og flyttet seg 2-3cm før støtte i underkant stoppet det. Henget er bare 10m høyt på stedet. Helt udramatisk og kontrollert utløst av skiløper. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

7. feb 13:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 60 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 179591

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

07.02.2019 kl. 10:19

309 moh

rB (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 3 °C 100% skyer Lett regn i gårkveld. Snø i natt

Snødekke

5 cm nysnø Våt

ObsID: 179535

Indre Fjordane / STRYN

Snø

07.02.2019 kl. 10:09

670 moh

LarsO@obskorps (****)

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra SV ↗ 95% skyer Lett bris i skogen, opp i frisk bris over tregrensa mot Blåegga.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Kom drøyt 10cm litt fuktig nysnø igår ettermiddag og kveld. Over tregrensa er denne snøen tørr og lett flyttbar. Moderat til kraftig snøfokk på toppene.

ObsID: 179560

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

07.02.2019 kl. 09:31

819 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Tørr snø like etter at eg passerte mildværskara
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  850 moh mot sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mjuke flak sprekk opp frå omtrent 700 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfara no virker å være størst i den ferske fokksnøen som bryt lett, men har noko begrensa evne til å forplante seg. I høgda ser det ut til å i hovudsak vere for lite samanhengande snødekke til å få store skred (str. 3 og større), noko som òg virka å vere tilfellet når me var ute med helikopter på tirsdag (Oldedalten, Lodalen, Oppstryn og Hornindalsvatnet). Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP12@30cmQ2 Dårlig Brudd innad i fokksnøen. Bruddet forplanta seg i overkant av halve testblokka. Er fleire sjikt i fokksnøen med like eigenskapar.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Kraftig vind i høgda, med lett til middels snøfokk.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, V, NV over 700 moh Mjuke flak med fokksnø

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildværskare opp til rundt 550 moh. Mellom 550 og 700 er det 10 - 30 cm laussnø. Mjuke flak frå 700 - 900 moh. Vindpakka og avblåst frå 900 og opp. Snødekket i høgda er lite samanhengane

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 48 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 44 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,9 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm

ObsID: 179585

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

06.02.2019 kl. 16:50

131 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunnivsk Kommentar:  Sætrehornet

Vær

0 °C 0 m/s 100% skyer Sludd/regn i lufta. Skydekke nede på 7-800 moh.

ObsID: 179409
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.