Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ver forsiktig i leområder med fokksnø. Det finst lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan ligge ustabile fokksnøflak i V-N-Ø orienterte renner, søkk og lesider. Stadvis kan desse ligge på svake rim- eller kantkornlag. Det er òg eit djupare kantkornlag i snødekket, men dette treng stor tilleggslast for å påvirkast. Vèr merksam der snødekket er tynt.
Det har kome 10-20 cm snø over 500 moh siste døgnet. Nedbøren kom i sterk vind frå S-SØ og har gitt stor snøtransport inn i hovedsakleg nordaustlege leområder, og det har lagt seg opp ferske fokksnøflak. Under 500 moh kom nedbøren som regn på snøen. Snødekket i fjellet ber generelt preg av mykje vind frå SV-SØ siste tida med påfølgjande flakdanningar i NØ-NV. Toppar og ryggar er i stor grad avblesne eller med hard bærande fokksnø.
Det har vore observert overflaterim og kantkornutvikling i snødekket, og stadvis kan fokksnø frå dei siste dagane ligge på desse svake laga. Ein finn òg kantkorn djupare ned i snødekket, hovedsakleg i indre strok av regionen. Mykje av det ligg under bærande lag, og er soleis vanskeleg å påvirke.
Torsdag føremiddag er det snøvêr over 300 moh og vind i fjellet.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sør om formiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Stigende temperatur og nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

08.02.2019 kl. 18:00

1043 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra SØ ↖ Aukande vind frå aust til søraust i løpet av turen på Olahansen. Tilskyande. Etter kvart kraftig vind og snøfokk. Periodevis snøfokk over utsatte kantar også i skogen. Temperaturen auka frå - 2 kl 17 til +3 kl 19

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk frå aust/søraust, stor vindtransport av nysnøen frå i går

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Avblåste ryggar ned på gammal skare. Pågåande stor forflytting av nysnø som samlar seg i mjuke flak i leformasjonar.

ObsID: 179823

Indre Fjordane / Hjortedalssætra

Snø

08.02.2019 kl. 11:00

462 moh

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Ukjent)

Snødekke

Overgang fra regnskare til snø upåvirket regn på ca. 530moh.

ObsID: 179973

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2019 kl. 16:47

870 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Bilde fra veien mot skredløp Grasdalen Vest (mellom Grasdaltunnelen og overbygg).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Ingen skredaktivitet observert fra Sætreskarsfjellet som forøvrig virker å være ganske avblåst.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk langsmed Sætreskarsfjellet og ned mot Grasdalen.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert i Gransdalen. God sikt, men litt flatt lys.

ObsID: 179631

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

07.02.2019 kl. 14:49

180 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Våte løssnøskred i Våtedalen....

Vær

3 °C

Skredaktivitet

7. feb. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 400 moh Mange små våte løssnø skred i hele Våtedalen. Ingen større en str. 1

ObsID: 179612

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

07.02.2019 kl. 13:35

709 moh

Tord@nordfjordFHS (Ukjent)

Skredhendelse

7. feb 13:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 60 m bred bruddkant Leområder

Ulykke/hendelse

Testheng: Skrytende sprekker mye lengre enn antatt, omlag50-70m. Hele henget løsnet og flyttet seg 2-3cm før støtte i underkant stoppet det. Henget er bare 10m høyt på stedet. Helt udramatisk og kontrollert utløst av skiløper. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179591

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2019 kl. 10:19

309 moh

rB (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 3 °C 100% skyer Lett regn i gårkveld. Snø i natt

Snødekke

5 cm nysnø Våt

ObsID: 179535

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.02.2019 kl. 10:09

670 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra SV ↗ 95% skyer Lett bris i skogen, opp i frisk bris over tregrensa mot Blåegga.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Kom drøyt 10cm litt fuktig nysnø igår ettermiddag og kveld. Over tregrensa er denne snøen tørr og lett flyttbar. Moderat til kraftig snøfokk på toppene.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

ObsID: 179560

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.02.2019 kl. 09:31

819 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Tørr snø like etter at eg passerte mildværskara
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  850 moh mot sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Kraftig vind i høgda, med lett til middels snøfokk.

Tester

ECTP12@30cmQ2 Dårlig Brudd innad i fokksnøen. Bruddet forplanta seg i overkant av halve testblokka. Er fleire sjikt i fokksnøen med like eigenskapar.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mjuke flak sprekk opp frå omtrent 700 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfara no virker å være størst i den ferske fokksnøen som bryt lett, men har noko begrensa evne til å forplante seg. I høgda ser det ut til å i hovudsak vere for lite samanhengande snødekke til å få store skred (str. 3 og større), noko som òg virka å vere tilfellet når me var ute med helikopter på tirsdag (Oldedalten, Lodalen, Oppstryn og Hornindalsvatnet). Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildværskare opp til rundt 550 moh. Mellom 550 og 700 er det 10 - 30 cm laussnø. Mjuke flak frå 700 - 900 moh. Vindpakka og avblåst frå 900 og opp. Snødekket i høgda er lite samanhengane

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, V, NV over 700 moh Mjuke flak med fokksnø

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 48 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 44 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,9 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm

ObsID: 179585

Indre Fjordane / Volda

Snø

06.02.2019 kl. 16:50

131 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sunnivsk Kommentar:  Sætrehornet

Vær

0 °C 0 m/s 100% skyer Sludd/regn i lufta. Skydekke nede på 7-800 moh.

ObsID: 179409

Indre Fjordane / Oldedalen og Lodalen

Snø

05.02.2019 kl. 17:03

1344 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skredet i Breiskreda hadde mange brotkantar, og tydelegvis har fersk fokksnø som losna i høgda trigga djupare lag lenger nede. Skredet kom over stupet og fekk stor fart og snøsky. Fonnvinden knekte tre heilt ned til vegen, og avsetningane av snømassar var synlege heilt til andre sida av vatnet. Hellinga er NV-vendt. Synlege brotkantar er teikna inn
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Aksnesfonna. Vinden før og i helga har blåst av losneområdet, og overflata er no vindpåverka. Merk lite skred som har stoppa rett under bratthenget nede til høgre i biletet

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s Klart fint ver, ikkje vind eller nedbør

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter skredet i Breiskreda på laurdag vart alle litt overraska over størrelse på hendinga. Drift var usikre på korleis tilstanden var i dei andre skredløpa i og med at dette gjekk så stort. Var inne for å få oversikt over situasjonen, samt teste stabilitet med DaisyBell. Det var lite samanhengande snødekke i losneområda. Måndag var det mindre snøfokk enn varsla, så det var ikkje dagsfersk fokksnø å sprenge på. Losneområda for dei liknande skredbanane var meir avblåst enn venta. Det var lite samanghengande snødekke. I Lodalen var det noko meir snø i aktuelle losneområdar og me testa ein del skot i forskjellige høgdar og eksposisjonar for skredløpa Drotningane, Brengsfonna, Lisle Merkingsgjølet, Raudielva og Merkingsgjølet. Lite resultat anna enn tynt lag øvst i fersk fokksnø. Det var lite medriving nedover, og me fekk ikkje stepdown til djupare lag. Sjølv i nylege leområdar var det vanskeleg å få ut noko særleg, og det verka rimeleg daudt. Sjølv om det stikk opp mykje terreng er overflata glatt, og mindre skred kan få stor mobilitet i bratt terreng. Verker som det skal ein del til å trigge djupare lag, men som situasjonen i Breiskreda viser kan det vere mogleg sjølv med forholdsvis lite samanhengande snødekke. Det er nok rett å ha skredproblem med kantkorn i få bratte heng. Hovudproblem med fersk fokksnø neste dagar med nedbør og snøtransport. Overflata er vindpåvirka, så det verker som begrensa med potensiale for vindtransport av eksisterande snødekke. Varslet faregrad er for høy Mogleg at 3 er for høgt, for det er ikkje varsla så mykje nedbør. Sjølv om det skal blåse kuling i høgda er det eksisterande snødekket allereie hardt påverka av vind. Slår det til med 15-20 mm nedbør er nok 3 rett

Snødekke

ObsID: 179315

Indre Fjordane / Stryn

Snø

05.02.2019 kl. 16:44

1634 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre del av Gotidsskarfonna. Skred losna i fokksnøen truleg i helga. Ikkje stepdown eller forplanting vidare nedover. Stoppa før det nådde skaret

Snødekke

ObsID: 179322

Indre Fjordane / Stad

Snø

05.02.2019 kl. 16:41

913 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Losneområdet for skreda som tidlegare har gått på Skredestranda. Lite snø i losneområdet

Snødekke

ObsID: 179320

Indre Fjordane / Volda

Snø

05.02.2019 kl. 15:49

1191 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Vær

0 m/s 10% skyer Kom nokre makrellskyar /skydekke frå NA.

ObsID: 179274

Indre Fjordane / Høgenibba

Snø

05.02.2019 kl. 14:01

1096 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

Den lille blokktesten: etter ikkje alt for mange slag ga blokka etter ein plass nede i det eldre snødekket, truleg i eitt av dei lausare laga mellom skarelaga (@85 cm). Slo til slutt spada middels hardt på toppen av søyla, fekk då brot på omtrent 10 cm. Såg ut som kantkorn.

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm/2 mm D Små overflaterim stort sett frå skisenteret og til topps på Høgenibba. , 3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 39 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 53 cm I MF/FC 0 mm/0 mm D Bestod av fleire harde lag med skare og lausare lag mellom, truleg kantkorn/startande kanting. Skara går i oppløysing. -8,3 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm Stort sett heile snøproflet glitra bra i sola, begynnande kantkorn. Sterk temp.gradient i delar av snødekket kan føre til vidare utvikling.

ObsID: 179285

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.02.2019 kl. 13:38

1045 moh

brit-siv@obskorps (***)

Faretegn

Rimkrystaller Rimdannelse heilt til topps. Lite eller ingen vind så finnast i store delar av terrenget, bortsett frå bratt solvendt

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen frå tidlegare har fått tid til å stabilisere seg og det treng stor tilleggsbelastning for å kunne løyse ut noko. Det kan også finnast kantkorn i snødekket enkelte stader som kan gi større skred dersom ein greier påvirke dette laget. Begynner å danne rim i overflata som kan bli eit problem dersom det snør ned og ein får vindtransportert. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

ObsID: 179250

Indre Fjordane / Litledalen

Snø

05.02.2019 kl. 13:00

910 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skred i Litledalen, austvendt heng.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1). Naturlig utløst Ø Uskker på tidspunkt for skred.

ObsID: 179283

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.02.2019 kl. 12:50

1004 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1000 moh mot nord

Tester

CTM14@15cmQ2 God Tindefjellet 1000 moh mot nord. Brudd i eldre fokksnø. Godt feste mot skarelag djupare i snødekket. Ingen tydelege kantkornlag.

ObsID: 179241

Indre Fjordane / STRANDA

Snø

05.02.2019 kl. 11:30

1119 moh

Stein@nortind (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stein@nortind Kommentar:  En del tilgjengelig løs snø i de fleste himmelretninger i området.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stein@nortind Kommentar:  Overflaterim.

Vær

Helt vindstille til 1500 moh i dag

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En god del overflaterim på fjellet nå. Sola får ikke tak i det i syd eller vesthellinger enda.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen tegn til instabilitet i området. Snøen virker til å ha frosset i stykker slik st den ikke har sjiktoverganger eller evne til å forplante brudd. Snø og vind over overflaterimet som er på fjellet nå kan bli et nytt skredproblem. Gode forhold for videre kantkorn utvikling nå. Varslet faregrad er riktig Jeg opplevde snødekket som ganske stabilt i dag og i går. Det er mer løs og fin snø tilgjengelig i de fleste fjellsider i Hornindal enn det er i Stryn. Vinden har tatt mye hardere i Stryn.

ObsID: 179287

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

05.02.2019 kl. 11:17

693 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Klart og fint vêr. Frå Svidalen mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snødekke, hard og mjukare fokksnø med eit tynt dryss nysnø oppå.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s Lettskya vêr mandag, oppklarning i løpet av natta. Sol og fint vêr i dag. Lite vind.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snøen ligg heilt til fjorden. Varierande snødekke, i skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø. Over skoggrensa er snødekket prega av vind, varierande hard og mjukare fokksnø, med eit tynt dryss nysnø frå søndag morgon. Begynnande rimdanning i overflata.

ObsID: 179233

Indre Fjordane / Lødemel

Snø

05.02.2019 kl. 09:33

128 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 0,6 m/s fra NØ ↙

ObsID: 179207

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org