Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 05.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig der det ligg fersk fokksnø i høgda.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold gir ein stabiliserande tendens i fokksnøen som hardnar til. Under fokksnøen og i lunare områder med mjuk snø skjer det ei gradvis svekking av det eldre snødekket grunna kantkornutvikling. Det gjer at fokksnøflaka kan løysast ut av skiløpar, spesielt i overgang mellom harde flak og mjukt fint skiføre.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjukare snø. Snødekket er mest variert i lune områder med blanding av hardare fokksnø og mjukare snø frå sist snøfall. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells er snøen meir prega av vinden, det er mykje hardt og det er foholdsvis lite laus snø tilgjengeleg for vind.
Det er kantkornutvikling i snødekket og enkelte stader kan fokksnø frå siste dagane ligge på lause svake lag av kantkorn i tidlegare overflate. Det er kantkornutvikling også lenger ned i snødekket, hovudsakleg i indre strok av regionen. Mykje av det ligg under bærande lag og er såleis vanskeleg å påvirke.
Breiskreda i Oldedalen lausna fredag ettermiddag og sperra vegen, FV 724, gjennom dalen, truleg på djupt lag av kantkorn. Søndag var det observert eit lite naturlig utløst flakskred i austvendt helling.
Mandag er det observert litt nysnø og lite vind i høgda.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Oldedalen og Lodalen

Snø

05.02.2019 kl. 17:03

1344 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skredet i Breiskreda hadde mange brotkantar, og tydelegvis har fersk fokksnø som losna i høgda trigga djupare lag lenger nede. Skredet kom over stupet og fekk stor fart og snøsky. Fonnvinden knekte tre heilt ned til vegen, og avsetningane av snømassar var synlege heilt til andre sida av vatnet. Hellinga er NV-vendt. Synlege brotkantar er teikna inn
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Aksnesfonna. Vinden før og i helga har blåst av losneområdet, og overflata er no vindpåverka. Merk lite skred som har stoppa rett under bratthenget nede til høgre i biletet

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter skredet i Breiskreda på laurdag vart alle litt overraska over størrelse på hendinga. Drift var usikre på korleis tilstanden var i dei andre skredløpa i og med at dette gjekk så stort. Var inne for å få oversikt over situasjonen, samt teste stabilitet med DaisyBell. Det var lite samanhengande snødekke i losneområda. Måndag var det mindre snøfokk enn varsla, så det var ikkje dagsfersk fokksnø å sprenge på. Losneområda for dei liknande skredbanane var meir avblåst enn venta. Det var lite samanghengande snødekke. I Lodalen var det noko meir snø i aktuelle losneområdar og me testa ein del skot i forskjellige høgdar og eksposisjonar for skredløpa Drotningane, Brengsfonna, Lisle Merkingsgjølet, Raudielva og Merkingsgjølet. Lite resultat anna enn tynt lag øvst i fersk fokksnø. Det var lite medriving nedover, og me fekk ikkje stepdown til djupare lag. Sjølv i nylege leområdar var det vanskeleg å få ut noko særleg, og det verka rimeleg daudt. Sjølv om det stikk opp mykje terreng er overflata glatt, og mindre skred kan få stor mobilitet i bratt terreng. Verker som det skal ein del til å trigge djupare lag, men som situasjonen i Breiskreda viser kan det vere mogleg sjølv med forholdsvis lite samanhengande snødekke. Det er nok rett å ha skredproblem med kantkorn i få bratte heng. Hovudproblem med fersk fokksnø neste dagar med nedbør og snøtransport. Overflata er vindpåvirka, så det verker som begrensa med potensiale for vindtransport av eksisterande snødekke. Varslet faregrad er for høy Mogleg at 3 er for høgt, for det er ikkje varsla så mykje nedbør. Sjølv om det skal blåse kuling i høgda er det eksisterande snødekket allereie hardt påverka av vind. Slår det til med 15-20 mm nedbør er nok 3 rett

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s Klart fint ver, ikkje vind eller nedbør

Snødekke

ObsID: 179315

Indre Fjordane / STRYN

Snø

05.02.2019 kl. 16:44

1634 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre del av Gotidsskarfonna. Skred losna i fokksnøen truleg i helga. Ikkje stepdown eller forplanting vidare nedover. Stoppa før det nådde skaret

Snødekke

ObsID: 179322

Indre Fjordane / EID

Snø

05.02.2019 kl. 16:41

913 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Losneområdet for skreda som tidlegare har gått på Skredestranda. Lite snø i losneområdet

Snødekke

ObsID: 179320

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

05.02.2019 kl. 15:49

1191 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Vær

0 m/s 10% skyer Kom nokre makrellskyar /skydekke frå NA.

ObsID: 179274

Indre Fjordane / Høgenibba

Snø

05.02.2019 kl. 14:01

1096 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

Den lille blokktesten: etter ikkje alt for mange slag ga blokka etter ein plass nede i det eldre snødekket, truleg i eitt av dei lausare laga mellom skarelaga (@85 cm). Slo til slutt spada middels hardt på toppen av søyla, fekk då brot på omtrent 10 cm. Såg ut som kantkorn.

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm/2 mm D Små overflaterim stort sett frå skisenteret og til topps på Høgenibba. , 3 cm F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 39 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 53 cm I MF/FC 0 mm/0 mm D Bestod av fleire harde lag med skare og lausare lag mellom, truleg kantkorn/startande kanting. Skara går i oppløysing. -8,3 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm Stort sett heile snøproflet glitra bra i sola, begynnande kantkorn. Sterk temp.gradient i delar av snødekket kan føre til vidare utvikling.

ObsID: 179285

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.02.2019 kl. 13:38

1045 moh

brit-siv@obskorps (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen frå tidlegare har fått tid til å stabilisere seg og det treng stor tilleggsbelastning for å kunne løyse ut noko. Det kan også finnast kantkorn i snødekket enkelte stader som kan gi større skred dersom ein greier påvirke dette laget. Begynner å danne rim i overflata som kan bli eit problem dersom det snør ned og ein får vindtransportert. Varslet faregrad er riktig Varselet gir eit godt bilde av snødekket og skredfaren

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, V, NV over 700 moh

Faretegn

Rimkrystaller Rimdannelse heilt til topps. Lite eller ingen vind så finnast i store delar av terrenget, bortsett frå bratt solvendt

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179250

Indre Fjordane / Litledalen

Snø

05.02.2019 kl. 13:00

910 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skred i Litledalen, austvendt heng.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Ett (1). Naturlig utløst Ø Uskker på tidspunkt for skred.

ObsID: 179283

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.02.2019 kl. 12:50

1004 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1000 moh mot nord

Tester

CTM14@15cmQ2 God Tindefjellet 1000 moh mot nord. Brudd i eldre fokksnø. Godt feste mot skarelag djupare i snødekket. Ingen tydelege kantkornlag.

ObsID: 179241

Indre Fjordane / STRANDA

Snø

05.02.2019 kl. 11:30

1119 moh

Stein@nortind (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stein@nortind Kommentar:  En del tilgjengelig løs snø i de fleste himmelretninger i området.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stein@nortind Kommentar:  Overflaterim.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen tegn til instabilitet i området. Snøen virker til å ha frosset i stykker slik st den ikke har sjiktoverganger eller evne til å forplante brudd. Snø og vind over overflaterimet som er på fjellet nå kan bli et nytt skredproblem. Gode forhold for videre kantkorn utvikling nå. Varslet faregrad er riktig Jeg opplevde snødekket som ganske stabilt i dag og i går. Det er mer løs og fin snø tilgjengelig i de fleste fjellsider i Hornindal enn det er i Stryn. Vinden har tatt mye hardere i Stryn.

Vær

Helt vindstille til 1500 moh i dag

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En god del overflaterim på fjellet nå. Sola får ikke tak i det i syd eller vesthellinger enda.

ObsID: 179287

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.02.2019 kl. 11:17

693 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Klart og fint vêr. Frå Svidalen mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande snødekke, hard og mjukare fokksnø med eit tynt dryss nysnø oppå.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s Lettskya vêr mandag, oppklarning i løpet av natta. Sol og fint vêr i dag. Lite vind.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snøen ligg heilt til fjorden. Varierande snødekke, i skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø. Over skoggrensa er snødekket prega av vind, varierande hard og mjukare fokksnø, med eit tynt dryss nysnø frå søndag morgon. Begynnande rimdanning i overflata.

ObsID: 179233

Indre Fjordane / Lødemel

Snø

05.02.2019 kl. 09:33

128 moh

Sunnivsk (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 0,6 m/s fra NØ ↙

ObsID: 179207

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

04.02.2019 kl. 14:31

846 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

23 cm 1F-/1F+ RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 68 cm P MF 0 mm/0 mm Gammelt smelteomvandla såle. Varierende kornstørrelser og hardhet. -3,5 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,2 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Den ferske fokksnøen er hovedutfordringen, men stabiliseres forholdsvis raskt. Det kom ca 10cm nysnø natt til søndag og søndag, over tregrensa er dette flyttet på av vind. Over tregrensa varierer snødekket mellom vindpakket hard og myk, de fleste steder med et løsere lag ca 20-40cm ned i snødekket. Der det øverste laget er mykt er det lett å tråkke ut flak og disse områdene utgjør i så måte den største trusselen. Kantkornet fins, og er godt utviklet, men ligger de fleste steder godt beskyttet under tykk og kompakt fokksnø. Det kan likevel ikke utelukkes som skredproblem. Økende vind vil flytte på noe snø, men det er ikke mye snø tilgjengelig for transport i høyden. Tempstigning onsdag vil midlertidig svekke snødekket. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 1 m/s fra SØ ↖ 30% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard 10-30cm myk løssnø i skogen. Fra ca 600moh er det tydelige vindtegn i snøen, men fremdels fint skiføre. Over tregrensa er det hard, vindpakket snø bortett fra i skjermede formasjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 600 moh

ObsID: 179135

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

04.02.2019 kl. 11:29

383 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 40% skyer

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 179111

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.02.2019 kl. 14:51

1217 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande mjuk og hard fokksnø med eit tynt dryss nysnø oppå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen frå før helga har fått tid til å stabilisere seg, og treng stor tilleggsbelastning for å kunne løyse ut. Lite eller ingen ny vindtransport laurdag og søndag. Nokon stader kan det være svake lag med kantkorn nede i snødekket. Ingen store endringar uten ny nedbør og vindtransport. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 40% skyer Skiftande skydekke og ein del sol

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr I skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø. Over skoggrensa varierande snøoverflate med fokksnø og avblåste ryggar ned på skare, eit tynt dryss av nysnø som ikkje er vindpåvirka.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179033

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

03.02.2019 kl. 14:12

118 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  2 cm nysnø oppå 45 cm fingerfast fokksnø, som ligg på skare/islag. Godt feste mellom fokksnøen og skarelag

Tester

CTM14@52cmQ2 God Brudd mellom skarelag, under eit 5cm islag. Fasetterte krystallar i laget som bryt, men ser ikkje tydeleg kantkorn. Greier kun å påvirke dette laget pga isolert blokk. Fokksnøen over har stabilisert seg.

ObsID: 179014

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.02.2019 kl. 14:00

725 moh

nemis (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  nemis

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: I renne. Skarelag på toppen, sannsynligvis gammel skredbane. Gravde her 800moh, god gliflate 20cm under snø. Gikk på slag 23 ect

ObsID: 179011

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.02.2019 kl. 11:50

623 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyger og overskya på morgonen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Oppklarning utover formiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 70% skyer Overskya på morgonen og snø i lufta. Oppklarning siste halvtimen

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tynt dryss av nysnø på morgonen.

ObsID: 178989

Indre Fjordane / EID

Snø

02.02.2019 kl. 13:54

898 moh

PowderBird (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PowderBird Kommentar:  Kredittkort representerer lagdeling.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lagdeling med kredidittkortesten.

ObsID: 178850

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

02.02.2019 kl. 12:50

1026 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Variert snødekke etter periodevis kraftig vind siste dagar. I skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø, men over skoggrensa er snødekket prega av kraftig vind. Varierande snøoverflate, på utsatte ryggar vindskare, ellers store områder med bærande fokksnø. Lausare vindpåvirka snø i leformasjonar. Mest vind frå søraust /aust siste dagane. I dag lite vind, ingen vindtransport.

ObsID: 178914

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org