Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og kraftig vind frå SA legg opp ferske fokksnøflak i leområder. Det er mulig for skiløpar å løyse ut slike flak. Flaka vil delvis ligge på tidlegare overflate av kantkornomdanna snø, og stabilisering av denne underliggande snøen kan ta litt tid. Det er størst sjanse for slike flak inn mot lune små botnar av tidlegare mjuk snø. Svake lag djupt i snødekke som truleg var årsak til Breiskreda i Oldedalen fredag skal det truleg svært mykje til for å påvirke.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjukare snø. Snødekket er mest variert i lune områder med blanding av hardare fokksnø og mjukare snø frå sist snøfall. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells er snøen meir prega av vinden, det er mykje hardt og det er foholdsvis lite laus snø tilgjengeleg for vind.
Det er kantkornutvikling i snødekket og enkelte stader kan fokksnø frå siste dagane ligge på lause svake lag av kantkorn i tidlegare overflate. Det er kantkornutvikling også lenger ned i snødekket, hovudsakleg i indre strok av regionen. Mykje av det ligg under bærande lag og er såleis vanskeleg å påvirke.
Breiskreda i Oldedalen lausna fredag ettermiddag og sperra vegen, FV 724, gjennom dalen, truleg på djupt lag av kantkorn.
Søndag har det lagt seg litt nysnø.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Stille/svak vind.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

04.02.2019 kl. 14:31

846 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard 10-30cm myk løssnø i skogen. Fra ca 600moh er det tydelige vindtegn i snøen, men fremdels fint skiføre. Over tregrensa er det hard, vindpakket snø bortett fra i skjermede formasjoner.

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 1 m/s fra SØ ↖ 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Den ferske fokksnøen er hovedutfordringen, men stabiliseres forholdsvis raskt. Det kom ca 10cm nysnø natt til søndag og søndag, over tregrensa er dette flyttet på av vind. Over tregrensa varierer snødekket mellom vindpakket hard og myk, de fleste steder med et løsere lag ca 20-40cm ned i snødekket. Der det øverste laget er mykt er det lett å tråkke ut flak og disse områdene utgjør i så måte den største trusselen. Kantkornet fins, og er godt utviklet, men ligger de fleste steder godt beskyttet under tykk og kompakt fokksnø. Det kan likevel ikke utelukkes som skredproblem. Økende vind vil flytte på noe snø, men det er ikke mye snø tilgjengelig for transport i høyden. Tempstigning onsdag vil midlertidig svekke snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 600 moh

Snøprofil

23 cm 1F-/1F+ RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 68 cm P MF 0 mm/0 mm Gammelt smelteomvandla såle. Varierende kornstørrelser og hardhet. -3,5 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,2 °C @ 90 cm, -1,1 °C @ 100 cm

ObsID: 179135

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

04.02.2019 kl. 11:29

383 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 40% skyer

ObsID: 179111

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.02.2019 kl. 14:51

1217 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vekslande mjuk og hard fokksnø med eit tynt dryss nysnø oppå.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, V, NV over 700 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr I skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø. Over skoggrensa varierande snøoverflate med fokksnø og avblåste ryggar ned på skare, eit tynt dryss av nysnø som ikkje er vindpåvirka.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 40% skyer Skiftande skydekke og ein del sol

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen frå før helga har fått tid til å stabilisere seg, og treng stor tilleggsbelastning for å kunne løyse ut. Lite eller ingen ny vindtransport laurdag og søndag. Nokon stader kan det være svake lag med kantkorn nede i snødekket. Ingen store endringar uten ny nedbør og vindtransport. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179033

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

03.02.2019 kl. 14:12

118 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  2 cm nysnø oppå 45 cm fingerfast fokksnø, som ligg på skare/islag. Godt feste mellom fokksnøen og skarelag

Tester

CTM14@52cmQ2 God Brudd mellom skarelag, under eit 5cm islag. Fasetterte krystallar i laget som bryt, men ser ikkje tydeleg kantkorn. Greier kun å påvirke dette laget pga isolert blokk. Fokksnøen over har stabilisert seg.

ObsID: 179014

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.02.2019 kl. 14:00

725 moh

nemis (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  nemis

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: I renne. Skarelag på toppen, sannsynligvis gammel skredbane. Gravde her 800moh, god gliflate 20cm under snø. Gikk på slag 23 ect

ObsID: 179011

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.02.2019 kl. 11:50

623 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøbyger og overskya på morgonen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Oppklarning utover formiddagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tynt dryss av nysnø på morgonen.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 70% skyer Overskya på morgonen og snø i lufta. Oppklarning siste halvtimen

ObsID: 178989

Indre Fjordane / EID

Snø

02.02.2019 kl. 13:54

898 moh

PowderBird (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PowderBird Kommentar:  Kredittkort representerer lagdeling.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lagdeling med kredidittkortesten.

ObsID: 178850

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

02.02.2019 kl. 12:50

1026 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot søraust

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Variert snødekke etter periodevis kraftig vind siste dagar. I skogen og skjerma formasjonar fortsatt laussnø, men over skoggrensa er snødekket prega av kraftig vind. Varierande snøoverflate, på utsatte ryggar vindskare, ellers store områder med bærande fokksnø. Lausare vindpåvirka snø i leformasjonar. Mest vind frå søraust /aust siste dagane. I dag lite vind, ingen vindtransport.

ObsID: 178914

Indre Fjordane / STRYN

Snø

01.02.2019 kl. 17:24

34 moh

Jens@SVV (*****)

Skredhendelse

1. feb 17:20 Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1463 moh Leområder Breiskreda Skred sperrer vegen i Oldedalen. Stort henteområde for snø i høgfjellet. Utløysande årsak er truleg stor pålagring av fokksnø etter vinden siste dagane. Etter str å dømme har skredet truleg løyst ut på kantkornlaget, men det blir spekulasjon. Normal frekvens på skred som sperrer vegen på dette punktet er 10 år.

ObsID: 178735

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

01.02.2019 kl. 13:28

779 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Sørvendt side. Ingen skredaktivitet her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett snøfokk på høgaste toppane. 4-5 flakskred mot N og NØ str 1og 2. Sannsynligvis ein dag eller 2 gamle. ECTX på profil. Ingen teikn til rim her.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Fin snø i skogen. I skoggrensa overgang til vindpåvirka snø. Over skogen P -1F. Stort sett hardt og skavlete. Lett snøfokk frå SØ på høgaste toppane.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SØ ↖ 20% skyer -4°c. Høgt og tynt skydekke. Meir vind og snøtransport i høgda.

ObsID: 178708

Indre Fjordane / STRYN

Snø

01.02.2019 kl. 12:51

1496 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vest er mest utsatt

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1500 moh og 800 moh

Snødekke

400 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Siste uka har frisk vind (vekslende men mest fra øst) fått herje med tilgjengelig løssnø. Det er nå hovedsakelig bærende flak og vindskare i høyden, med lett vindskavling en del steder. Innimellom mykere felt med avsetning i le. Vindforflytning ser ut til å ha gitt få større skred siden helgen. Et forholdsvis stort på marsåhyrna over Flo (fra ca 900 S). Så tre middels opp fra grasdalen: 2 stk 1100 V og et 1450 N. Alle 2-3 dager gamle ca. På 1000 m V brøt CT likt på stor tilleggsbelastning i fokksnøskikt på 20 cm og kantkornlag (1 mm 4 cm tjukt) under mildværskaren på 1 m. Mitt inntrykk er at Kantkorn i mildværskaren er et større problem oppstryn/Strynefjellet enn nedstryn. Det ser ut til å være en høydebegrensing oppover, siden mildværskaren er mindre markant over 1400 m. På 1500 fant jeg ikke noe kantkorn, mens på 1250 var det et tydelig drønn. Det varierer hvor langt ned det er til skarelaget men mellom 70-120 der jeg sjekket. En enkel plass var det oppe i dagen, og da med større kantkornutviklin

Vær

Ikke nedbør -12 °C 10 m/s fra Ø ← 15% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Pågående vindtransport fra Ø kan gi mindre til middels ferske flak som er lett å løse ut. Eldre skiktdannelser (inkludert Kantkorn under mildværskare) krever stor tilleggsbelastning for å løse ut. Ingen raske endringer i sikte. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP22@25cmQ3 Middels 1500 Ø. Ganske markant lag med nedføyket løssnø mellom to hardere flak i 14-1500 m høyde.

CTH26@20cmQ1 Middels 1000 V. Brøt samtidig i kantkornlag på 1 m.

ObsID: 178713

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org