Snøskredvarsel for Indre Fjordane fredag 01.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I områder hvor det er løs snø tilgjengelig for vindtransport vil ferske fokksnøflak dannes i leheng mot NV og N. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i fersk fokksnø, vær også obs på at fokksnøen enkelte steder kan ha lagt seg over et vedvarende svakt lag av nedføyket overflaterim. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn som stedvis kan påvirkes, men utbredelsen er usikker.
De siste dagene har det vært kaldt og tørt med vind av varierende styrke fra SØ-SV. Dette har ført til at det i områder lite påvirka av vinden har blitt dannet rim og kantkorn i overflata. Fokksnødannelsen den siste tida har i hovedsak vært i N og V, snøen er ujevnt fordelt i terrenget, vindutsatte formasjoner har mindre snø, områder skjermet for vinden har løs snø på overflata.
Kuldeperioden har ført til utvikling av kantkornet snø i snødekket. Nysnøen som kom i ytre deler av regionen kan noen steder ha lagt seg på overflaterim/overflatekantkorn. Enkelte steder kan det også ligge rim under fokksnø fra helga.
Onsdag ble det meldt om et stort naturlig utløst flakskred i vestvendt heng i Stryn, trolig på kantkorn. Onsdag og torsdag meldes det om noen små og middels store skred i regionen i N-Ø sektor, trolig utløst i fokksnøen.
Observasjoner fra flere steder i regionen torsdag viser at det er lett å løse å påvirke lag i fokksnøen. Observasjoner viser også at det er lett å påvirke kantkornlag i snødekket i områder hvor det er kantkorn. Torsdag er det snøfokk også i lavlandet i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-15 °C til -6 °C på 1400 moh.
Skyet.
Kan hende perioder med opptil sterk kuling i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-16 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Periodevis stiv kuling lengst øst først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Stryn

Snø

01.02.2019 kl. 17:24

34 moh

Jens@SVV (*****)

Skredhendelse

1. feb 17:20 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1463 moh Leområder Breiskreda Skred sperrer vegen i Oldedalen. Stort henteområde for snø i høgfjellet. Utløysande årsak er truleg stor pålagring av fokksnø etter vinden siste dagane. Etter str å dømme har skredet truleg løyst ut på kantkornlaget, men det blir spekulasjon. Normal frekvens på skred som sperrer vegen på dette punktet er 10 år.

ObsID: 178735

Indre Fjordane / Volda

Snø

01.02.2019 kl. 13:28

779 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Stig Løland@obskorps Kommentar:  Sørvendt side. Ingen skredaktivitet her.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SØ ↖ 20% skyer -4°c. Høgt og tynt skydekke. Meir vind og snøtransport i høgda.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Fin snø i skogen. I skoggrensa overgang til vindpåvirka snø. Over skogen P -1F. Stort sett hardt og skavlete. Lett snøfokk frå SØ på høgaste toppane.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett snøfokk på høgaste toppane. 4-5 flakskred mot N og NØ str 1og 2. Sannsynligvis ein dag eller 2 gamle. ECTX på profil. Ingen teikn til rim her.

ObsID: 178708

Indre Fjordane / Stryn

Snø

01.02.2019 kl. 12:51

1496 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -12 °C 10 m/s fra Ø ← 15% skyer

Snødekke

400 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Siste uka har frisk vind (vekslende men mest fra øst) fått herje med tilgjengelig løssnø. Det er nå hovedsakelig bærende flak og vindskare i høyden, med lett vindskavling en del steder. Innimellom mykere felt med avsetning i le. Vindforflytning ser ut til å ha gitt få større skred siden helgen. Et forholdsvis stort på marsåhyrna over Flo (fra ca 900 S). Så tre middels opp fra grasdalen: 2 stk 1100 V og et 1450 N. Alle 2-3 dager gamle ca. På 1000 m V brøt CT likt på stor tilleggsbelastning i fokksnøskikt på 20 cm og kantkornlag (1 mm 4 cm tjukt) under mildværskaren på 1 m. Mitt inntrykk er at Kantkorn i mildværskaren er et større problem oppstryn/Strynefjellet enn nedstryn. Det ser ut til å være en høydebegrensing oppover, siden mildværskaren er mindre markant over 1400 m. På 1500 fant jeg ikke noe kantkorn, mens på 1250 var det et tydelig drønn. Det varierer hvor langt ned det er til skarelaget men mellom 70-120 der jeg sjekket. En enkel plass var det oppe i dagen, og da med større kantkornutviklin

Skredfarevurdering

2 Moderat Pågående vindtransport fra Ø kan gi mindre til middels ferske flak som er lett å løse ut. Eldre skiktdannelser (inkludert Kantkorn under mildværskare) krever stor tilleggsbelastning for å løse ut. Ingen raske endringer i sikte. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP22@25cmQ3 Middels 1500 Ø. Ganske markant lag med nedføyket løssnø mellom to hardere flak i 14-1500 m høyde.

CTH26@20cmQ1 Middels 1000 V. Brøt samtidig i kantkornlag på 1 m.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vest er mest utsatt

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1500 moh og 800 moh

ObsID: 178713

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2019 kl. 16:33

216 moh

pmbakke@nortind (***)

Vær

fra SØ ↖

Snødekke

Moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor snøtransport på toppane rundt Stardalen. Vind frå SØ retning.

ObsID: 178586

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2019 kl. 12:42

355 moh

Jens@SVV (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sterk vind i kjøsnesfjorden og oppover dalen. Kraftig snøfokk i høgfjellet. Snøfokk også nede i dalen

ObsID: 178536

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2019 kl. 12:08

1027 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Logg frå profil. Skal legge inn ordentleg seinare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Snøprofil. Merk fokksnølaget mellom nedsnødd nysnø
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Brot i lag under fersk fokksnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Skytande sprekk når eg skulle grave att profilgropa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Skred gjekk i terreng nord-nordaust
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Samme som over, meir zoom

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Surt på fjellet. Jamnt litt trekk i lufta, men kjem vindkast på om lag 10-12 m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er påvirka av vind. Det er laus snø under 550-600, men vidare oppover er overflata meir vindpåvirka. Avblåst i sør og austsidane, og fersk fokksnø i N-NV. Mikroterreng samlar fokksnø. Tydeleg brot under fersk fokksnø der det er to lag nedføyka nysnø med eit tynt fokksnølag mellom. Dette er lett å påverke. Fekk skytande sprekkar då eg skulle grave att profilgropa. Fleire stader er det lett å få oppsprekking i fokksnøen. I og med at overflata er vindpåverka skal det ein del vind til for å flytte mengdar med snø. Ferskt fokksnølag verker difor å vere forholdavis tynt. 10-40cm. Såg eit skred på nordsida av Olahansen. Usikker på når det losna. Skredmassane såg ferkse ut, men brotkant var ikkje mogleg å sjå. Vil tru det har blåst att fort. Str 2 i følge utløp, men skredmassane var tynne. Under fokkanøen var det hard smelteomvabdla snø. fekk ikkje respons eller såg tydeleg kantkorn der eg gravde Skal fortsette å blåse i dag og i morgon. Det er fortsatt snøtransport, så skredfara vil vere aukande Varslet faregrad er riktig Ok. Har fått med fokksnø som er hovudskredproblem i dag

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekk

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk i høgda. Mest i kasta, men meir jamt med saltasjon frå om lag 600moh. Snøfokk også heilt nede ved kjøsnesfjorden. Snø legg seg i vegen

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 1100 moh Usikker på når det gjekk. Skredavsetningane såg ferske ut, men såg ikkje brotkant. Fyk godt i toppen, så er nok dekt av fokksnø. Tynne avsetningar, men gjekk eit stykke. Vart delt i to av ein fjellrygg

Skredhendelse

31. jan 12:25 (+01:00)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh Bra respons i fokksnøen, men førebels begrensa utbredelse. Laget er forholdsvis tynt og av begrensa omfang. Problemet blir større med vind neste døgn

ObsID: 178533

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

31.01.2019 kl. 11:18

1011 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 12 m/s fra Ø ← 90% skyer Vinden har variert fra NØ til SØ, opp i stiv kuling på toppen.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Kun lett snøfokk til tross for kraftig vind. Overflaten er mange steder hardt vindpakka og det er begrensede mengder snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178578

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

31.01.2019 kl. 09:07

464 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Har vært snøtransport i bygda i natt. Skavler langs veien.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Mindre snøtransport enn igår, men minst like kraftig vind.

ObsID: 178492

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.01.2019 kl. 16:37

1372 moh

Rune Holen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rune Holen

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst V. Over 0 moh Skred frå Rypedalsegga/Geitafjellhyrna nedover mot Grimedalen. Ein del vind frå søraust i fjellet i dag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 178421

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.01.2019 kl. 13:00

742 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredaktivitet

30. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 700 moh To str1 skiløperutløste skred i små brattheng mot Ø og NØ. Hørt fra sikker kilde.

ObsID: 178518

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.01.2019 kl. 11:39

698 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Opp i liten kuling ved tregrensa, betydelig kraftigere på toppene.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Fra ca 500moh vindpåvirket snø og noen skavler, òg i skogen. Over tregrensa er utsatte steder avblåst ned til stein. Stor snøtransport siste døgn og pågår fremdeles.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

ObsID: 178360

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.01.2019 kl. 09:31

317 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@nordfjordfhs Kommentar:  Kraftig snøfokk på toppene.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk Lett snøfokk i skogen, kraftig på toppene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 178324

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 18:32

964 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tindefjellet 980 moh mot nordaust. Sjiktovergangar i den gamle fokksnøen, treng stor tilleggsbelastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen frå siste døgn er lett vindpåvirka, begynnande flakdannelse.

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Aukande vind frå 7-800 moh med lett snøfokk langs bakken, periodevis kraftigare vind og moderat snøfokk

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Frå 700 moh varierande snøoverflate pga vind og snøfokk, både i dag og etter forrige snøfall. Mest utsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare. Ellers for det meste mjuk, begynnande flakdannelse i nysnøen frå siste døgn frå ca 750 moh. Det gamle snødekket er også varierande over skoggrensa frå mjuk fokksnø til bærande fokksnø.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Frå ca 7-800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Auka vind i høgda har gitt pålagring mot N, NA, A som er lett å løyse ut. Den gamle fokksnøen frå forrige veke har fått stabilisert seg, og er vanskeleg å løyse ut. Har ikkje observert rim før nysnøen kom i denne delen av regionen, men det kan finnast enkelte stader. Det kan også finnast kantkorn over/under skarelag nede i snødekket enkelte stader, som gir dårlege egenskapar, men har ikkje observert tegn til dette i dag. Det er fortsatt laussnø tilgjengeleg for vindtransport mange stadar, som kan gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Ved låge temperaturar kan kantkornlag nede i snødekket fortsette å utvikle seg. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTH23@32cmQ2 God

CTM17@22cmQ1 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Den ferske fokksnøen vil være lett å løyse ut. Den gamle fokksnøen frå forrige veke som kan finnast i alle himmelretningar, er vanskelegare å løyse ut

ObsID: 178262

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 16:17

472 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overskya, enkelte snøbyger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s fra S ↑ 95% skyer Tilskyande utover dagen i går, mandag og frå ettermiddagen enkelte snøbyger. Hadde snødd nokre cm i natt. I dag overskya og bygevêr, ein svak trekk frå sørleg retning frå 500 moh.

Snødekke

65 cm totalt 6 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt nysnø siste døgnet heilt ned til fjorden. I skogen og skjerma formasjonar mykje laussnø, i dei områda der forrige snøfall også ligg uberørt av vind.

ObsID: 178256

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 11:48

306 moh

rB (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 100% skyer Stigende temperatur

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Tørr

ObsID: 178211

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 07:10

216 moh

pmbakke@nortind (***)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s -6

Snødekke

6 cm nysnø 6cm nysnø siste døgn

ObsID: 178176

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org