Snøskredvarsel for Indre Fjordane torsdag 31.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I områder hvor det er løs snø tilgjengelig for vindtransport vil ferske fokksnøflak dannes i leheng mot NV og N. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i fersk fokksnø, vær også obs på at fokksnøen enkelte steder kan ha lagt seg over et vedvarende svakt lag av nedføyket overflaterim. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn som stedvis kan påvirkes, men utbredelsen er usikker.
Den siste nysnøen kom tirsdag med vind fra SV og den ferskeste fokksnøen finnes mot N og Ø. Det ligger også en del eldre fokksnø mot V etter vind fra SØ. Det ligger fortsatt løs snø i formasjoner som har vært skjermet for vinden, det varierer i regionen hvor mye vinden har tatt.
Kuldeperioden har ført til utvikling av kantkornet snø i snødekket. Nysnøen som kom i ytre deler av regionen kan noen steder ha lagt seg på overflaterim/overflatekantkorn. Enkelte steder kan det også ligge rim under fokksnø fra helga.
Søndag ble det meldt om et stort naturlig utløst skred i vestvendt side ved Stryn som kan ha gått på et vedvarende svakt lag. Søndag meldes det også om tørre flakskred i Jølster som trolig har gått på kantkorn over skare.
Observasjoner tirsdag viser at det er lett å løse ut ferske fokksnøflak. Observasjoner fra mandag viser at det i enkelte områder er oppbygging av kantkorn (innen en halv meter fra snøoverflata), og noe rim i skyggeområder som har vært skjermet for vinden. Rim kan skape et farlig svakt lag ved endret vind og/eller nedbør.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sør om ettermiddagen.
-14 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-15 °C til -6 °C på 1400 moh.
Skyet.
Kan hende perioder med opptil sterk kuling i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2019 kl. 16:33

216 moh

pmbakke@nortind (***)

Snødekke

Moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stor snøtransport på toppane rundt Stardalen. Vind frå SØ retning.

Vær

fra SØ ↖

ObsID: 178586

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2019 kl. 12:42

355 moh

Jens@SVV (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sterk vind i kjøsnesfjorden og oppover dalen. Kraftig snøfokk i høgfjellet. Snøfokk også nede i dalen

ObsID: 178536

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.01.2019 kl. 12:08

1027 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Logg frå profil. Skal legge inn ordentleg seinare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Snøprofil. Merk fokksnølaget mellom nedsnødd nysnø
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Brot i lag under fersk fokksnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Skytande sprekk når eg skulle grave att profilgropa
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Skred gjekk i terreng nord-nordaust
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Samme som over, meir zoom

Skredhendelse

31. jan 12:25 (+01:00)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 700 moh Bra respons i fokksnøen, men førebels begrensa utbredelse. Laget er forholdsvis tynt og av begrensa omfang. Problemet blir større med vind neste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er påvirka av vind. Det er laus snø under 550-600, men vidare oppover er overflata meir vindpåvirka. Avblåst i sør og austsidane, og fersk fokksnø i N-NV. Mikroterreng samlar fokksnø. Tydeleg brot under fersk fokksnø der det er to lag nedføyka nysnø med eit tynt fokksnølag mellom. Dette er lett å påverke. Fekk skytande sprekkar då eg skulle grave att profilgropa. Fleire stader er det lett å få oppsprekking i fokksnøen. I og med at overflata er vindpåverka skal det ein del vind til for å flytte mengdar med snø. Ferskt fokksnølag verker difor å vere forholdavis tynt. 10-40cm. Såg eit skred på nordsida av Olahansen. Usikker på når det losna. Skredmassane såg ferkse ut, men brotkant var ikkje mogleg å sjå. Vil tru det har blåst att fort. Str 2 i følge utløp, men skredmassane var tynne. Under fokkanøen var det hard smelteomvabdla snø. fekk ikkje respons eller såg tydeleg kantkorn der eg gravde Skal fortsette å blåse i dag og i morgon. Det er fortsatt snøtransport, så skredfara vil vere aukande Varslet faregrad er riktig Ok. Har fått med fokksnø som er hovudskredproblem i dag

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekk

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk i høgda. Mest i kasta, men meir jamt med saltasjon frå om lag 600moh. Snøfokk også heilt nede ved kjøsnesfjorden. Snø legg seg i vegen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Surt på fjellet. Jamnt litt trekk i lufta, men kjem vindkast på om lag 10-12 m/s

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N. Over 1100 moh Usikker på når det gjekk. Skredavsetningane såg ferske ut, men såg ikkje brotkant. Fyk godt i toppen, så er nok dekt av fokksnø. Tynne avsetningar, men gjekk eit stykke. Vart delt i to av ein fjellrygg

ObsID: 178533

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

31.01.2019 kl. 11:18

1011 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Kun lett snøfokk til tross for kraftig vind. Overflaten er mange steder hardt vindpakka og det er begrensede mengder snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -3 °C 12 m/s fra Ø ← 90% skyer Vinden har variert fra NØ til SØ, opp i stiv kuling på toppen.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178578

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

31.01.2019 kl. 09:07

464 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Har vært snøtransport i bygda i natt. Skavler langs veien.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Mindre snøtransport enn igår, men minst like kraftig vind.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 178492

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.01.2019 kl. 16:37

1372 moh

Rune Holen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rune Holen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst V. Over 0 moh Skred frå Rypedalsegga/Geitafjellhyrna nedover mot Grimedalen. Ein del vind frå søraust i fjellet i dag.

ObsID: 178421

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.01.2019 kl. 13:00

742 moh

LarsO@obskorps (****)

Skredaktivitet

30. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 700 moh To str1 skiløperutløste skred i små brattheng mot Ø og NØ. Hørt fra sikker kilde.

ObsID: 178518

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.01.2019 kl. 11:39

698 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Fra ca 500moh vindpåvirket snø og noen skavler, òg i skogen. Over tregrensa er utsatte steder avblåst ned til stein. Stor snøtransport siste døgn og pågår fremdeles.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Opp i liten kuling ved tregrensa, betydelig kraftigere på toppene.

ObsID: 178360

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.01.2019 kl. 09:31

317 moh

LarsO@nordfjordfhs (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsO@nordfjordfhs Kommentar:  Kraftig snøfokk på toppene.

Snødekke

Kraftig snøfokk Lett snøfokk i skogen, kraftig på toppene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

ObsID: 178324

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 18:32

964 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tindefjellet 980 moh mot nordaust. Sjiktovergangar i den gamle fokksnøen, treng stor tilleggsbelastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Nysnøen frå siste døgn er lett vindpåvirka, begynnande flakdannelse.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Frå 700 moh varierande snøoverflate pga vind og snøfokk, både i dag og etter forrige snøfall. Mest utsatte ryggar er avblåst ned på gammal skare. Ellers for det meste mjuk, begynnande flakdannelse i nysnøen frå siste døgn frå ca 750 moh. Det gamle snødekket er også varierande over skoggrensa frå mjuk fokksnø til bærande fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Den ferske fokksnøen vil være lett å løyse ut. Den gamle fokksnøen frå forrige veke som kan finnast i alle himmelretningar, er vanskelegare å løyse ut

Skredfarevurdering

2 Moderat Auka vind i høgda har gitt pålagring mot N, NA, A som er lett å løyse ut. Den gamle fokksnøen frå forrige veke har fått stabilisert seg, og er vanskeleg å løyse ut. Har ikkje observert rim før nysnøen kom i denne delen av regionen, men det kan finnast enkelte stader. Det kan også finnast kantkorn over/under skarelag nede i snødekket enkelte stader, som gir dårlege egenskapar, men har ikkje observert tegn til dette i dag. Det er fortsatt laussnø tilgjengeleg for vindtransport mange stadar, som kan gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Ved låge temperaturar kan kantkornlag nede i snødekket fortsette å utvikle seg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Frå ca 7-800 moh

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Aukande vind frå 7-800 moh med lett snøfokk langs bakken, periodevis kraftigare vind og moderat snøfokk

Tester

CTH23@32cmQ2 God

CTM17@22cmQ1 God

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178262

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 16:17

472 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Overskya, enkelte snøbyger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

65 cm totalt 6 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt nysnø siste døgnet heilt ned til fjorden. I skogen og skjerma formasjonar mykje laussnø, i dei områda der forrige snøfall også ligg uberørt av vind.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s fra S ↑ 95% skyer Tilskyande utover dagen i går, mandag og frå ettermiddagen enkelte snøbyger. Hadde snødd nokre cm i natt. I dag overskya og bygevêr, ein svak trekk frå sørleg retning frå 500 moh.

ObsID: 178256

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 11:48

306 moh

rB (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 100% skyer Stigende temperatur

ObsID: 178211

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.01.2019 kl. 07:10

216 moh

pmbakke@nortind (***)

Snødekke

6 cm nysnø 6cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s -6

ObsID: 178176

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

28.01.2019 kl. 14:38

1051 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra toppen. Vindherjet og hard kartongsnø i toppartiet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Noe overflaterim i skygge og skjermet, men vil ikke si det er veldig utbredt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Kantkorn over gammel skare. Er mange steder dekket av kompakt fokksnø, men om det først løsner blir det stort. Lettest å løse ut ved myk overflate.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 500 moh Finner vindpåvirket snø i alle himmelretninger, lettest å trigge myke, ferske flak mot N, NV.

Skredfarevurdering

2 Moderat De ferskeste fokksnøflakene er mulig å løse ut og kan på feil sted gi skred av str 2. Disse er lettest å løse ut der overflaten er myk og/eller tynn. Skredproblemet fins i utgpkt i alle himmelretninger, men hovedutfordringen er mot NV, N hvor flakene er mykere. Det vil også finnes mykere flak ned mot tregrensa og i skjermede formasjoner. Kantkorn fins flere steder i eller over gammel smelteskare, og kan gi store skred om de trigges. Antar at solid fokksnø de fleste steder beskytter kantkornet og at det dermed er vanskelig å trigge. Ingen radikal endring på kort sikt. Kantkornproblemet er vanskelig å utelukke og vil mest sannsynlig videreutvikle seg. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -3,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Tilskyende utover dagen, lett snøvær.

Snøprofil

2 cm F DF 1 mm/0 mm, 23 cm P RG 0 mm/0 mm, 17 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/1 mm, 1 cm F FC 2 mm/0 mm, 19 cm P MF 3 mm/0 mm, 4 cm F FC 2 mm/0 mm, 13 cm P MF 2 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 88 cm P MF 0 mm/0 mm Ikke gravd helt ned til bakken. Anser dette som gammel, stabil såle. -3,2 °C @ 0 cm, -12,2 °C @ 10 cm, -10,5 °C @ 20 cm, -7,8 °C @ 30 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt.

ObsID: 178114

Indre Fjordane / Rauset høyfjell

Snø

28.01.2019 kl. 12:00

968 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Avblåste rygger og topper. Lett fokksnø i noen lesider, men fortsatt 15 cm lett snø i øverste snølag jevnt over. I skogen ligger ca. 30 cm løssnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra S ↑ 75% skyer

ObsID: 178135

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

28.01.2019 kl. 11:17

466 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 15% skyer

ObsID: 178079

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.01.2019 kl. 11:09

1222 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot vest

Vær

1 m/s fra V → 20% skyer Så og seie vindstille til topps. Skydekke i vest

ObsID: 178075

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

28.01.2019 kl. 10:17

875 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Haukedalsvatnet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket er i varierande grad vindpåvirka. Laussnø i skogen og skjerma formasjonar. Ellers vekslande vindpakka mjuk og hard. Hard fokksnø på vindutsatte ryggar og opent terreng, Mjuk i leformasjonar. Har ikkje observert rim.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Klart og fint vêr i dag

ObsID: 178056

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org