Snøskredvarsel for Indre Fjordane mandag 14.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind frå NV og stadvis mykje ny nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot SV-Ø-NØ. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 400 moh. Det vil ligge eldre ustabile fokksnøflak mot N-S-Ø over 600 moh, og over ca 1000moh kan desse ligge på svakt lag kantkorn. Med auka pålagring på desse kan ein forvente skred opp i storleik 4. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Det har kome 10-25 cm snø det siste døgnet med store lokale skilnadar. Nedbøren har kome i sterk vind frå SV til NV. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1000-1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det er observert vedvarande svakt lag kantkorn på Strynefjellet i omlag 1000 meters høgde, og det er observert fleire drønn i området.
Fjernutløyst flakskred på Strynefjellet, aust for Sætreskarsfjellet.
Observatør melder sundag om 18 cm tørr laus nysnø i Jølster. Sundag føremiddag er det aukande vindstyrke i fjellet og det snør til havnivå.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til mandag.
Skyet.
Mest nedbør omkring Jostedalsbreen og Ålfotbreen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

14.01.2019 kl. 14:32

313 moh

rB (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C Skiftende vind fra NV -Nø. Til dels kraftig snøfokk

Snødekke

Moderat snøfokk 45 cm nysnø

ObsID: 175644

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

14.01.2019 kl. 14:29

75 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). forholdvis lite snø i høgda ,stabil temperatur . RV15 Kjøs bru - Nordfjordeid er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Minkende temperatur,mindre nedbør .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175643

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

14.01.2019 kl. 12:49

346 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -1 °C 100% skyer

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175637

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

14.01.2019 kl. 12:00

347 moh

OleNy@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Svært mye snø siste 2 døgn. Svake bindinger i nysnøen danner et stort svakt lag på ca. 50 cm

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175656

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

14.01.2019 kl. 10:59

70 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Snø -0,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Snø, vind og snofokk ned til havnivå siden igår ettermiddag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

15 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Vanskelig å anslå nysnømengde pga kraftig snøtransport selv nede i bygda. Antar at leområder i høyden har fått betydelige ansamlinger.

ObsID: 175591

Indre Fjordane / Grasdalen

Snø

14.01.2019 kl. 10:01

1288 moh

stian@wyssen (****)

Skredhendelse

14. jan 10:01 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 1113 moh og sluttet på 884 moh Oppljostunnelen vest Skred detektert ved Infralydmålinger klokken 10.01. Skredet har sannsynligvis truffet veien.

ObsID: 175580

Indre Fjordane / Grasdalen

Snø

14.01.2019 kl. 09:49

1288 moh

stian@wyssen (****)

Skredhendelse

14. jan 09:49 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1303 moh og sluttet på 839 moh Kvitenova/Raudnova. Skred detekteret av Infralydmålinger klokken 09:49. Har trolig nådd dalbunn.

ObsID: 175581

Indre Fjordane / Grasdalen

Snø

14.01.2019 kl. 09:47

1288 moh

stian@wyssen (****)

Skredhendelse

14. jan 09:47 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1200 moh og sluttet på 873 moh Grasdalen Aust Skred detektert med infralydmålinger klokken 09.47. Skredet har sannsynligvis truffet veien.

ObsID: 175579

Indre Fjordane / FØRDE

Snø

14.01.2019 kl. 08:29

20 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Snødekke

13 cm totalt 13 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 175544

Indre Fjordane / STRYN

Snø

14.01.2019 kl. 07:57

381 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra NV ↘

Snødekke

Moderat snøfokk 22 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 175539

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

14.01.2019 kl. 07:45

216 moh

pmbakke@nortind (***)

Vær

Snø -3 °C 100% skyer

Snødekke

12 cm nysnø 12 cm nysnø siste døgn

ObsID: 175533

Indre Fjordane / STRYN

Snø

14.01.2019 kl. 07:05

1151 moh

stian@wyssen (****)

Skredhendelse

14. jan 05:55 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1253 moh og sluttet på 861 moh Skred detektert av infralyd (IDA) søndag morgen kl. 05.55. Mulig skredbane er tegnet på kartet. Eksakt lokalisering ikke gitt. Kan også ha gått noe lenger ned i Grasdalen. Varighet 40 sekunder.

ObsID: 175532

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snø

13.01.2019 kl. 19:39

882 moh

torehum@svv (*****)

Skredhendelse

13. jan 09:15 Tørt flakskred 2 - Middels NV-vendt Skredet startet på 1257 moh og sluttet på 1043 moh Skred detektert av infralyd (IDA) søndag morgen kl. 9:15. Mulig skredbane er tegnet på kartet. Eksakt lokalisering ikke gitt. Kan også ha vært i Svartebardskaret eller nærmere Raudenova. Varighet: 28 sekund.

ObsID: 175495

Indre Fjordane / Sølvberget

Snø

13.01.2019 kl. 15:30

1203 moh

Vidar@obskorps (****)

Vær

Snø -3 °C 9 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lett bygevær

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økende fokksnøproblem. Usikker utbredelse av svakt lag i forrige mildværskare (kantkorn) hovedsakelig mellom 12 og 1400 m (antagelse). Økende

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Skytende sprekk rett over skoggrense 650 m. Rask opplagring i sørvestvendte heng.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Rask opplagring i sørlige og vestlige heng. Vekslende skiktdannelser i fersk fokksnø. Ganske ustabilt rett over tregrensen. Løste ut lite testheng rett over tregrensen, men klarte ikke det på 1250. Gravd og lett etter samme skikt som ble rapportert på sætreskarsfjellet i går, men finner det ikke inntil 1300 m her. Ganske sikker på at det er samme varige svake skikt som jeg fant på midtstolhyrna 9.1 mellom 12 og 1400 m. Trolig dannet ved raske temperaturendringer forrige helg, med et tynt løst lag mellom to skarelag. Så ikke tydelig kantkorn i det onsdag, men forplantet godt. Skiktet er såpass svakt at det burde gitt mange naturlig skred i dag om det var allment utbredt i samme høyde, men har ikke observert skred fra Stryn skisenter. Finner også her antydning til at skarelaget under nysnøen har hatt en skiktdeling, men ser ut til å være smeltet sammen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1400 moh og 1200 moh Skredaktiviteten de neste dagene burde avsløre hvor utbredt dette skiktet er.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Tester

CTE1@10cmQ2 Dårlig 650. Skikt i fersk fokksnø.

ECTN8@15cmQ2 Middels 1250V

ObsID: 175476

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 14:00

833 moh

oholsen (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 60% skyer Vekslande bygever, lite nedbør på observasjonstidspunktet. Kraftige vindkast frå NV

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytande sprekke frå ski/brett. Stor forplantningsevne i vintransportert snø i leheng mot S,SØ,Ø over 800moh.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind frå NV, vindtransportert snø i leheng. Nedi søkk og bak rygger mot S,SØ,Ø. Frå 10cm til 40cm djupn.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 800 moh Markant forskjell i bruddforplantningsevne frå 700 til 800moh. Ved 800moh og opp er den overliggande snøen meir vindpåvirka og det svake laget tynt med plan bruddflate, lange skytande sprekker frå ski/brett. Det er stor hardheitsforskjell mellom svakt lag og overliggande snø. Under 700moh er snøen mindre vindpåverka og det svake laget er tjukkare med ujamn bruddflate (Q3). Djupne på vindtransportert snø varierar kraftig. Fokksnøen virkar her å henge godt til gammalt skarelag. Usikker på kantkornutvikling. Mulig med små skred i denne fjellsida, lite snø. Tidvis fin snø i søkk.

ObsID: 175475

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 13:43

1160 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  1160 moh mot sør. Brudd i laust lag mot skarelaget under den ferske fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  På Olahansen mot sør, Skryklingedalen og Isvassnipa. Vindpåvirka snøoverflate på lesida under toppen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk vindtransportert nysnø er lett å løyse ut, spesielt i overgangen til brattare terreng bak ryggar og kantar i terrenget, der nysnøen er bunden til flak. Det finst både lagdelingar i den ferske fokksnøen som kan løysast ut, og det kan løsne mot skarelaget under nysnøen. Det finst laussnø tilgjengeleg for vindtransport, og er venta auka vind i morgon i kombinasjon med nytt snøfall. Dette gir fortsatt pålagring og opprettheld skredproblemet. Kraftig vind og snøfokk vil truleg føre til at fokksnøen og skredproblemet får større utbreiing i forhold til i dag, der det er mest framtredande bak kantar og ryggar i terrenget, i overgangen til brattare terreng. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snøfokk og vindtransportert nysnø frå nord til nordvestleg retning.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Frå 700 moh varierande snødekke pga vind og snøfokk. Avblåst på toppane og dei mest utsatte ryggane. Fokksnøansamlingar bak kantar og ryggar, men også store områder med ubunden nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Spesielt utsatt bak kantar og ryggar i terrenget, der nysnøen er vindpåvirka og bunden til flak.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Spesielt utsatt bak kantar og ryggar i terrenget i overgangen mot brattare terreng

Tester

ECTP8@40cmQ1 Dårlig

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 900 moh Såg ikkje skred sjølv, men vart fortalt at ei gruppe skiløparar løyste ut eit lite/harmlaust skred i eit brattheng. Løsna mot skarelaget under nysnøen.

ObsID: 175460

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

13.01.2019 kl. 11:20

560 moh

Omi@nordfjordfhs (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø

ObsID: 175479

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 11:17

635 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og bygevêr. Frå Myklebust mot nord, Årdal i Jølster på andre sida av Jølstravatnet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Laurdag var det skiftande skydekke og enkelte byger. I løpet av natta ein del nedbør, som snø ned til 100 moh. På morgonen i dag overskya og bygevêr, nedbør som snø frå 3-400 moh i formiddag

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 18 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Litt våt nysnø i natt ned til ca 100 moh. Nysnøgrense på 3-400 moh i formiddag. Gammal smelteomvandla snø i bunn, og skiføre frå ca 400 moh. På 600 moh 45 cm snødjupne, av dette 18 cm fuktig nysnø

ObsID: 175405

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

13.01.2019 kl. 09:03

216 moh

pmbakke@nortind (***)

Vær

Sludd 1 °C 100% skyer

Snødekke

5 cm nysnø 5cm nysnø over natta

ObsID: 175365

Indre Fjordane / STRYN

Snø

13.01.2019 kl. 08:13

942 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Det har kommet om lag 10 cm lett vindpåvirka nysnø i løpet natta. Snøen er løs (F), men nokså rette kanter langs skisporet antyder at vinden har virket iallfall litt. Nysnødybden er litt ujevnt fordelt pga. vind. Det snør fortsatt, og vinden har økt litt utover formiddagen. Se ellers observasjoner fra området i går.

ObsID: 175361

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.01.2019 kl. 15:43

994 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lite vindpåvirkning enda. Stort sett ubundet opp til 1000 m iallfall.

ObsID: 175320

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.01.2019 kl. 12:21

1329 moh

torehum@svv (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn på delvis utvikla kantkorn i forbindelse med øverste skarelag. ECTP11@30cm, Q2. Se mer info hos håvard@NVE.

ObsID: 175257

Indre Fjordane / 2/2 Fra Fonnbu opp østflanken på Sætreskarsfjellet

Snø

12.01.2019 kl. 12:00

1302 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Håvard Toft Larsen Kommentar:  Fokksnø flaker seg i lite testheng.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard Toft Larsen Kommentar:  Været sett fra Fonnbu kl. 14.11
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tore Humstad Kommentar:  ECT blokka er dratt ut for å vise flaket som propagerte.

Vær

Ikke nedbør 100% skyer Flatt lys, dårlig sikt. Lett snødryss til tider. Ingen merkbar vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi hørte mange drønn i snødekket på vei opp. Vi har kun gått i mest utsatt sektor utenfor skredterreng. Utbredelse er vurdert til å gjelde noen heng, men vi kan ikke avkrefte at utbredelsen også kan gjelde mange heng som vil gi faregrad 3. Vi snakket med et turfølge på to personer som hadde fjernutløst et størrelse 1-2 skred i et brattere parti av østflanken til Sætreskarsfjellet. Vi fikk gjentatte ECTP resultater på nedføyket lag av nysnø med noen kantkorn-krystaller i laget. Vi vurderer skredfaren til å være en sterk 2'er. Skredfaren vil øke med pålagring av snø som er meldt de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Vi vurderer dagens faregrad til å være en særdeles sterk 2'er for det området vi har gått i.

Faretegn

Ferske skred En annen gruppe på to personer i området fjernutløste et størrelse 1-2 skred ved ca. 1300 moh i østflanken av Sætreskarsfjellet. Det gikk på det samme svake laget som vi observerte i snøprofilene.

Drønn i snøen Flere drønn i overgangen mellom tykt og tynt snødekke på vei opp fra ca. 1000 moh og opp til 1300 moh. Ingen naturlig skredaktivitet observert i området.

Snødekke

114 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det finnes litt tørr løssnø i leformasjoner, andre steder så er fortsatt skaren fra forrige mildvær blottlagt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 900 moh Turen startet på 900 moh, ikke observert hvordan forholdene er lavere enn dette.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Tester

ECTP11@30cmQ2 Middels En ECT ble også gjennomført der snødekket kun var 15 cm tykt over det problematiske laget, resultatet ble da ECTP1@15cm, Q2

Notater

Observasjoner er gjort av NorSkred-studentgruppe + Tore@svv fra en tur ved Fonnbu.

Skredhendelse

12. jan 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst Ø-vendt Skredet startet på 1259 moh I renne eller forsenkning To personer fjernutløste skredet og ble ført nedover. De ble ikke begravd. All info over er basert på samtale ved parkeringsplass etter hendelsen. Vi observerte turfølge fra avstand, men så ikke selve skredhendelsen.

Snøprofil

28,5 cm 4F-1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F DF/FC 1 mm/1 mm Skarelag, 34 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 50 cm 0 mm/0 mm Sjekket ikke nedre 50 cm av snødekket. 1 test knyttet til snøprofilen ECT ble gjentatt flere ganger med liknende resultat. Bruddet gikk mellom to skarelag der vi fant 0,5 cm med DF med antydning til kantkorndannelse. Vi har ingen god forklaring på hvorfor vi finner DF mellom to skarelag i snødekket. Denne profilen er fra 1300 moh, en profil fra 1100 moh ble også undersøkt. Nedre 50 cm av snøprofil er ikke undersøkt.

ObsID: 175270

Indre Fjordane / 1/2 Fra Fonnbu opp østflanken på Sætreskarsfjellet

Snø

12.01.2019 kl. 11:10

1101 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP4@34cmQ2 Dårlig

ECTP11@34cmQ2 Middels

Snøprofil

3 cm 4F RG/DF 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F-1F RG 1 mm/0 mm, 9 cm P/F MFcr 0 mm/0 mm D Div. skarelag med forskjellig hardhet., 64 cm 1F-P MFpc 0 mm/0 mm Rimlag Smelteformer med varierende hardhet mellom P-1F, 20 cm F FC/DH 2 mm/3 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175277

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

11.01.2019 kl. 17:47

1106 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen, overskya og oppholdsvær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen mot Fagredalen og Nyken. Avblåste ryggar og generelt tynt snødekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen på 1100 moh mot nordaust. Test gir utslag i nysnølaget når skarelaget i toppen bryt, men ser ikkje grunn til at dette skal kunne løyse ut som skred.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 80% skyer I dag synkande temperatur igjen og overskya oppholdsvær, etter kortvarig mildvêr med regn som gjekk høgt til fjells torsdag ettermiddag /kveld.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø, og denne er stabilisert etter mildvêr til over høgdenivået eg har observert i dag på 1100 moh. Opp til denne høgda fann eg kun svært små/tynne fokksnøansamlingar oppå mildværs-skaren, som ikkje utgjer noko skredfare. I dei høgastliggande fjellområda over mildvêrsgrensa i går, må ein anta at det er vindtransportert nysnø/fokksnø som kan løysast ut av skiløparar. Fokksnøen i høgfjellet vil gradvis stabilisere seg. Men ved ny vindtransport vil dette oppretthalde skredproblemet i dei høgastliggande fjellområda. I dei lågareliggande områda må det komme meir nysnø i kombinasjon med vind for å auke skredfaren. Dårleg binding mot glatt skare kan då bli eit problem. Varslet faregrad er riktig Vurderer faregrad til 1 liten, bortsett frå i dei høgastliggande fjellområda som låg over mildvêrsgrensa i går. Så samla for regionen blir varsla faregrad 2 riktig.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Skare Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh. Generelt lite snø, men begynner å fylle opp søkk og leformasjonar over skoggrensa. Det gamle snødekket har vore gjennomvått av fleire omgangar med mildvêr og regn til over 1200 moh, og består av grovkorna smelteomvandla snø. Dei fleste plassar med eit skarelag oppå. Nysnøen som kom tirsdag - torsdag har etter mildvêret torsdag ettermiddag /kveld fått eit lokk av skare på toppen, mens nysnølaget under har tørka ut. Overflata består for det meste av denne mildværs-skaren med små felt av fokksnø oppå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh Tenker at ein må over mildvêrsgrensa frå torsdag for å kunne finne skredproblemet.

Tester

CTE5@17cmQ2 God Får utslag i nysnølaget når skarelaget i toppen bryt, men ser ikkje at dette skal kunne løyse ut som skred

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175166

Indre Fjordane / EID

Snø

11.01.2019 kl. 11:37

598 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt 2 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 175090

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org