Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak i renner søkk og lesider mot N-Ø-S som vil trenge tid til å stabilisere seg. Dei mindre ferske flaka er lette for ein skiløpar å løyse ut, mens dei eldre vil krevje større belastning.
Det har komme 10 - 15 cm snø over ca 1000 moh siste døgnet, under denne høgda som regn. Nedbøren har kome i sterk vind frå NV. Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir. Det er generelt lite snø i regionen, mest i nord.
Fredag føremiddag er det plussgrader til 400moh, opphaldsveir og kuling frå V i fjellet.
1 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.01.2019 kl. 15:43

994 moh

Vidar@obskorps (****)

Notater

Lite vindpåvirkning enda. Stort sett ubundet opp til 1000 m iallfall.

ObsID: 175320

Indre Fjordane / STRYN

Snø

12.01.2019 kl. 12:21

1329 moh

torehum@svv (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn på delvis utvikla kantkorn i forbindelse med øverste skarelag. ECTP11@30cm, Q2. Se mer info hos håvard@NVE.

ObsID: 175257

Indre Fjordane / 2/2 Fra Fonnbu opp østflanken på Sætreskarsfjellet

Snø

12.01.2019 kl. 12:00

1302 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Håvard Toft Larsen Kommentar:  Fokksnø flaker seg i lite testheng.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard Toft Larsen Kommentar:  Været sett fra Fonnbu kl. 14.11
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tore Humstad Kommentar:  ECT blokka er dratt ut for å vise flaket som propagerte.

Faretegn

Ferske skred En annen gruppe på to personer i området fjernutløste et størrelse 1-2 skred ved ca. 1300 moh i østflanken av Sætreskarsfjellet. Det gikk på det samme svake laget som vi observerte i snøprofilene.

Drønn i snøen Flere drønn i overgangen mellom tykt og tynt snødekke på vei opp fra ca. 1000 moh og opp til 1300 moh. Ingen naturlig skredaktivitet observert i området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 900 moh Turen startet på 900 moh, ikke observert hvordan forholdene er lavere enn dette.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Notater

Observasjoner er gjort av NorSkred-studentgruppe + Tore@svv fra en tur ved Fonnbu.

Skredhendelse

12. jan 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst Ø-vendt Skredet startet på 1259 moh I renne eller forsenkning To personer fjernutløste skredet og ble ført nedover. De ble ikke begravd. All info over er basert på samtale ved parkeringsplass etter hendelsen. Vi observerte turfølge fra avstand, men så ikke selve skredhendelsen.

Snødekke

114 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det finnes litt tørr løssnø i leformasjoner, andre steder så er fortsatt skaren fra forrige mildvær blottlagt.

Tester

ECTP11@30cmQ2 Middels En ECT ble også gjennomført der snødekket kun var 15 cm tykt over det problematiske laget, resultatet ble da ECTP1@15cm, Q2

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi hørte mange drønn i snødekket på vei opp. Vi har kun gått i mest utsatt sektor utenfor skredterreng. Utbredelse er vurdert til å gjelde noen heng, men vi kan ikke avkrefte at utbredelsen også kan gjelde mange heng som vil gi faregrad 3. Vi snakket med et turfølge på to personer som hadde fjernutløst et størrelse 1-2 skred i et brattere parti av østflanken til Sætreskarsfjellet. Vi fikk gjentatte ECTP resultater på nedføyket lag av nysnø med noen kantkorn-krystaller i laget. Vi vurderer skredfaren til å være en sterk 2'er. Skredfaren vil øke med pålagring av snø som er meldt de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Vi vurderer dagens faregrad til å være en særdeles sterk 2'er for det området vi har gått i.

Vær

Ikke nedbør 100% skyer Flatt lys, dårlig sikt. Lett snødryss til tider. Ingen merkbar vind.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen ECT ble gjentatt flere ganger med liknende resultat. Bruddet gikk mellom to skarelag der vi fant 0,5 cm med DF med antydning til kantkorndannelse. Vi har ingen god forklaring på hvorfor vi finner DF mellom to skarelag i snødekket. Denne profilen er fra 1300 moh, en profil fra 1100 moh ble også undersøkt. Nedre 50 cm av snøprofil er ikke undersøkt.

ObsID: 175270

Indre Fjordane / 1/2 Fra Fonnbu opp østflanken på Sætreskarsfjellet

Snø

12.01.2019 kl. 11:10

1101 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP4@34cmQ2 Dårlig

ECTP11@34cmQ2 Middels

Snøprofil

6 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175277

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

11.01.2019 kl. 17:47

1106 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen, overskya og oppholdsvær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen mot Fagredalen og Nyken. Avblåste ryggar og generelt tynt snødekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen på 1100 moh mot nordaust. Test gir utslag i nysnølaget når skarelaget i toppen bryt, men ser ikkje grunn til at dette skal kunne løyse ut som skred.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh Tenker at ein må over mildvêrsgrensa frå torsdag for å kunne finne skredproblemet.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Skare Tørr Tynt snødekke frå ca 400 moh. Generelt lite snø, men begynner å fylle opp søkk og leformasjonar over skoggrensa. Det gamle snødekket har vore gjennomvått av fleire omgangar med mildvêr og regn til over 1200 moh, og består av grovkorna smelteomvandla snø. Dei fleste plassar med eit skarelag oppå. Nysnøen som kom tirsdag - torsdag har etter mildvêret torsdag ettermiddag /kveld fått eit lokk av skare på toppen, mens nysnølaget under har tørka ut. Overflata består for det meste av denne mildværs-skaren med små felt av fokksnø oppå.

Tester

CTE5@17cmQ2 God Får utslag i nysnølaget når skarelaget i toppen bryt, men ser ikkje at dette skal kunne løyse ut som skred

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt lite snø, og denne er stabilisert etter mildvêr til over høgdenivået eg har observert i dag på 1100 moh. Opp til denne høgda fann eg kun svært små/tynne fokksnøansamlingar oppå mildværs-skaren, som ikkje utgjer noko skredfare. I dei høgastliggande fjellområda over mildvêrsgrensa i går, må ein anta at det er vindtransportert nysnø/fokksnø som kan løysast ut av skiløparar. Fokksnøen i høgfjellet vil gradvis stabilisere seg. Men ved ny vindtransport vil dette oppretthalde skredproblemet i dei høgastliggande fjellområda. I dei lågareliggande områda må det komme meir nysnø i kombinasjon med vind for å auke skredfaren. Dårleg binding mot glatt skare kan då bli eit problem. Varslet faregrad er riktig Vurderer faregrad til 1 liten, bortsett frå i dei høgastliggande fjellområda som låg over mildvêrsgrensa i går. Så samla for regionen blir varsla faregrad 2 riktig.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 80% skyer I dag synkande temperatur igjen og overskya oppholdsvær, etter kortvarig mildvêr med regn som gjekk høgt til fjells torsdag ettermiddag /kveld.

ObsID: 175166

Indre Fjordane / EID

Snø

11.01.2019 kl. 11:37

598 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

50 cm totalt 2 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 175090

Indre Fjordane / EID

Snø

10.01.2019 kl. 14:45

684 moh

Omi@nordfjordfhs (Ukjent)

Snødekke

140 cm totalt 10 cm nysnø Våt løssnø Våt Våt løssnø øvers i snødekket med en homogen såle som er gjennomgående fuktig

Vær

Regn 2 °C 100% skyer

ObsID: 174986

Indre Fjordane / Harpefossen skisenter

Snø

10.01.2019 kl. 14:00

616 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jan Hedges Kommentar:  Skytande sprekker

Faretegn

Ferske sprekker Skytande sprekker frå skia, ca 4m longe. Gjekk sannsynlegvis rett over det gamle snødekket der vatnet samler seg opp.

ObsID: 174987

Indre Fjordane / EID

Snø

10.01.2019 kl. 11:02

487 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

10 cm nysnø Våt løssnø Våt

Vær

Regn 2,4 °C 100% skyer Lett regn.

ObsID: 174912

Indre Fjordane / STRYN

Snø

10.01.2019 kl. 06:57

392 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

4 cm nysnø Fuktig Noe kram snø

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s fra NV ↘

ObsID: 174862

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

09.01.2019 kl. 13:13

837 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh Lokalt på Utvikfjellet er det få heng som har nok snø til å gi store nok heng, men god sikt viste mer snø særlig nordover men også vestover i regionen.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Vindprega snøoverflate, noen steder avblåst ned til bakken andre steder ned til smelteskare. I skogen er nysnøen lite påvirka av vind. Det gamle snødekket er gjennomsmeltet og stabilisert.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er den ferske fokksnøen som er problemet og det virker som denne allerede har hatt stabilisering pga gunstige temperaturer. Blokktest gir brudd rundt nedføyket lag av løs snø, men det propagerer ikke og løsner ved middels belastning. Generelt er det fremdeles lite snø, noen steder helt avblåst, så skredproblemet fins i de områdene som har nok snø til å utgjøre flak av betydning og er sånn sett ganske greit å håndtere. Vind fra ny retning vil kunne lage nye leområder, men trolig ikke nok til å øke faregraden. Da må det i tilfelle komme en del ny snø i tillegg. Kanskje en kortvarig økning ved mildvær torsdag ettermiddag. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra N ↓ 40% skyer

Snøprofil

7 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert

ObsID: 174755

Indre Fjordane / STRYN

Snø

09.01.2019 kl. 12:30

1534 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Isskare i profil
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Bruddkant etter større flakskred fredag/lørdag 1500 m SØ.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt mellom 1400 moh og 1200 moh Fant ikke svakt lag under flak av nysnø. Kun Under løssnø, men det kan ikke utelukkes.

Snødekke

400 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø siden helgen har kommet på fallende temperatur og minkende vind. Den ligger tørr og ubundet over den mildværspåvirkede gammelsnøen, med varierende binding (ikke glatt skare). Fra ca 900 er det lommer av myke flak under løssnøen. Mellom 1200 og 1450 er det en ugunstig lagdeling i den mildværspåvirkede snøen med 1 cm tjukk isskare over et tynt løst lag (2mm) med 5-10 cm smelt/frys under. Det er bruddforplanting under isskaren(hørte svakt drønn på 1350). Fra 1400 øker snømengden markant og det er tjukkere flak under løs overflate. Klarte ikke å finne det svake isskare skiktet under fokksnøen på 1450 og 1550 (bare et enkelt smelt/frys skikt på 10/5 cm.)

Tester

CTV@1cmQ1 Dårlig 1200 og 1300 m Ø. 15 cm ubundet 4F,F over isskare

ECTX God 1550 m Ø

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Enkelte løssnørutsjer. Det gikk noen større Ø,SØ flakskred over 12-1300 m i helga. Noen våte skred lengre nede.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Under 8-900 m er det ganske trygge forhold med tørr løssnø over mildværsstabilisert snødekke. Fra 11-1200 til 1400 m er det et markant svakt lag som blir skummelt når det kommer flakdannelse over. Mulig med løssnøskred i bratte renner. Fra 1400 er det større snømengder og fokksnøflak mot S og Ø. Varierte forhold i høyden, som kan være krevende å vurdere. Flakdannelse over omtalt isskarelag vil kunne utløse naturlig. Muligens også fjernutløses. Faregrad 2 kan være riktig for regionen som helhet. OVêr 1200 m er det faregrad 3.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra N ↓ 70% skyer

ObsID: 174767

Indre Fjordane / STRYN

Snø

09.01.2019 kl. 11:34

1097 moh

endre@nortind (***)

Snødekke

20 cm totalt 22 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 174724

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

09.01.2019 kl. 10:29

541 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Profil kommer
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 600 moh Her i området har vinden lasta mot Ø-S. Usikker hvordan det er i vestlig del.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Omtrent 5cm laussnø ved parkering som virker å være relativt jevnt fordelt i terrenget i dalbunnen, men på rygger og konvekse formasjoner har vinden flyttet snøen til søkk i terrenget og dannet myke flak (4F-F).

Tester

ECTN2@8cmQ3 God Ingen bruddforplantning på test, men snøen sprekker opp rundt ski

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Den gamle snøen ser ut til å være gjennomfuktet opp mot 1200 moh (smelteriller) slik at det kun er snøen i toppen som potensielt kan være problematisk. Nysnøen driver å stabiliserer seg og flakene som dannes er små og virker å ha liten forplantingsevne Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s fra N ↓ 70% skyer

Snøprofil

5 lagdelinger observert 4 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Fuktig snø i nedre del av profilen

ObsID: 174749

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

09.01.2019 kl. 10:04

634 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Tørr

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s 40% skyer

ObsID: 174692

Indre Fjordane / STRYN

Snø

09.01.2019 kl. 09:50

599 moh

endre@nortind (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 18 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 174685

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

09.01.2019 kl. 08:58

33 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

Lett snøfokk Noe snøfokk på toppene.

Vær

Ikke nedbør 2,1 °C 40% skyer Lite vind nede ved fjorden, men ser noe snøfokk på fjelltoppene på Sørstranda så antar det tar mer i høyden. Ikke snø igjen på trærne.

ObsID: 174681

Indre Fjordane / STRYN

Snø

09.01.2019 kl. 06:17

392 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

8 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -3 °C 1 m/s fra NV ↘

ObsID: 174673
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.