Snøskredvarsel for Indre Fjordane onsdag 09.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil finnes flakdannelser fra mandag og tirsdag som vil trenge tid for å stabilisere seg. Det ventes at det fortsatt vil være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i noen heng. Problemet vil være størst over tregrensen i leheng mot S og terrengformasjoner som har samlet mye snø de siste dagene. Nedbøren kom med bygevær og det kan være lokale variasjoner i hvor mye snø som har kommet.
Det gamle snødekket regnes som stabilisert opp til ca 1200 moh etter kraftig mildvær og regn før helgen. Det har siden kommet litt ny snø i høyden med synkende temperatur. Det er generelt lite snø i regionen.
Tirsdag formiddag ble det meldt om 10 cm ny snø over 250 moh siste døgn i Nordfjord. Fortsatt lokalt kraftige byger utover formiddagen og kuling fra N i høyden.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nord.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

09.01.2019 kl. 13:13

837 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra N ↓ 40% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh Lokalt på Utvikfjellet er det få heng som har nok snø til å gi store nok heng, men god sikt viste mer snø særlig nordover men også vestover i regionen.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Vindprega snøoverflate, noen steder avblåst ned til bakken andre steder ned til smelteskare. I skogen er nysnøen lite påvirka av vind. Det gamle snødekket er gjennomsmeltet og stabilisert.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er den ferske fokksnøen som er problemet og det virker som denne allerede har hatt stabilisering pga gunstige temperaturer. Blokktest gir brudd rundt nedføyket lag av løs snø, men det propagerer ikke og løsner ved middels belastning. Generelt er det fremdeles lite snø, noen steder helt avblåst, så skredproblemet fins i de områdene som har nok snø til å utgjøre flak av betydning og er sånn sett ganske greit å håndtere. Vind fra ny retning vil kunne lage nye leområder, men trolig ikke nok til å øke faregraden. Da må det i tilfelle komme en del ny snø i tillegg. Kanskje en kortvarig økning ved mildvær torsdag ettermiddag. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm F DF 2 mm/0 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F DF/RGlr 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 40 cm P MF 0 mm/0 mm M, 4 cm 1F FCxr/MF 0 mm/0 mm M, 26 cm P MF 0 mm/0 mm M -7,9 °C @ 0 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 18 cm, -0,3 °C @ 20 cm, 0,2 °C @ 30 cm, 0,3 °C @ 40 cm, 0,3 °C @ 50 cm, 0,3 °C @ 60 cm, 0,3 °C @ 70 cm, 0,2 °C @ 80 cm, 0,4 °C @ 90 cm

ObsID: 174755

Indre Fjordane / Stryn

Snø

09.01.2019 kl. 12:30

1534 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Isskare i profil
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Bruddkant etter større flakskred fredag/lørdag 1500 m SØ.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra N ↓ 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt mellom 1400 moh og 1200 moh Fant ikke svakt lag under flak av nysnø. Kun Under løssnø, men det kan ikke utelukkes.

Tester

CTV@1cmQ1 Dårlig 1200 og 1300 m Ø. 15 cm ubundet 4F,F over isskare

ECTX God 1550 m Ø

Snødekke

400 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø siden helgen har kommet på fallende temperatur og minkende vind. Den ligger tørr og ubundet over den mildværspåvirkede gammelsnøen, med varierende binding (ikke glatt skare). Fra ca 900 er det lommer av myke flak under løssnøen. Mellom 1200 og 1450 er det en ugunstig lagdeling i den mildværspåvirkede snøen med 1 cm tjukk isskare over et tynt løst lag (2mm) med 5-10 cm smelt/frys under. Det er bruddforplanting under isskaren(hørte svakt drønn på 1350). Fra 1400 øker snømengden markant og det er tjukkere flak under løs overflate. Klarte ikke å finne det svake isskare skiktet under fokksnøen på 1450 og 1550 (bare et enkelt smelt/frys skikt på 10/5 cm.)

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Enkelte løssnørutsjer. Det gikk noen større Ø,SØ flakskred over 12-1300 m i helga. Noen våte skred lengre nede.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Under 8-900 m er det ganske trygge forhold med tørr løssnø over mildværsstabilisert snødekke. Fra 11-1200 til 1400 m er det et markant svakt lag som blir skummelt når det kommer flakdannelse over. Mulig med løssnøskred i bratte renner. Fra 1400 er det større snømengder og fokksnøflak mot S og Ø. Varierte forhold i høyden, som kan være krevende å vurdere. Flakdannelse over omtalt isskarelag vil kunne utløse naturlig. Muligens også fjernutløses. Faregrad 2 kan være riktig for regionen som helhet. OVêr 1200 m er det faregrad 3.

ObsID: 174767

Indre Fjordane / Stryn

Snø

09.01.2019 kl. 11:34

1097 moh

endre@nortind (***)

Snødekke

20 cm totalt 22 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 174724

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.01.2019 kl. 10:29

541 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Profil kommer
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s fra N ↓ 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 600 moh Her i området har vinden lasta mot Ø-S. Usikker hvordan det er i vestlig del.

Tester

ECTN2@8cmQ3 God Ingen bruddforplantning på test, men snøen sprekker opp rundt ski

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Omtrent 5cm laussnø ved parkering som virker å være relativt jevnt fordelt i terrenget i dalbunnen, men på rygger og konvekse formasjoner har vinden flyttet snøen til søkk i terrenget og dannet myke flak (4F-F).

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Den gamle snøen ser ut til å være gjennomfuktet opp mot 1200 moh (smelteriller) slik at det kun er snøen i toppen som potensielt kan være problematisk. Nysnøen driver å stabiliserer seg og flakene som dannes er små og virker å ha liten forplantingsevne Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

8 cm F DF 2 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm D, 9,5 cm 1F MF 2 mm/0 mm D, 55 cm 1F MF 2 mm/0 mm M -3,5 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -1 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Fuktig snø i nedre del av profilen

ObsID: 174749

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

09.01.2019 kl. 10:04

634 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s 40% skyer

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Tørr

ObsID: 174692

Indre Fjordane / Stryn

Snø

09.01.2019 kl. 09:50

599 moh

endre@nortind (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 18 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 174685

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

09.01.2019 kl. 08:58

33 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør 2,1 °C 40% skyer Lite vind nede ved fjorden, men ser noe snøfokk på fjelltoppene på Sørstranda så antar det tar mer i høyden. Ikke snø igjen på trærne.

Snødekke

Lett snøfokk Noe snøfokk på toppene.

ObsID: 174681

Indre Fjordane / Stryn

Snø

09.01.2019 kl. 06:17

392 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Snø -3 °C 1 m/s fra NV ↘

Snødekke

8 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 174673

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

08.01.2019 kl. 11:45

421 moh

erlend@nordfjordfhs (Ukjent)

Snødekke

20 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 250 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 174553

Indre Fjordane / Volda

Snø

08.01.2019 kl. 08:41

376 moh

endre@nortind (***)

Snødekke

4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 174508

Indre Fjordane / Stryn

Snø

08.01.2019 kl. 07:52

399 moh

einar@nortindBOF (***)

Vær

Snø -0,4 °C 3 m/s fra NV ↘

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 174505

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.01.2019 kl. 16:11

1075 moh

LPLænn (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåste fra SØ

Vær

7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 800 moh

Tester

ECTX

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Skare Fuktig Dreneringslinjer opp til 1100. Gjennomfuktet snødekke på 1100. Begynt å bli vindpakket myk i lesidene.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Skred fra lørdag

ObsID: 174458

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.01.2019 kl. 16:08

1076 moh

endre@nortind (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra øst/sørøst

Vær

Snø 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 800 moh

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 450 moh Skare Dreneringsriller opp til 1100 moh. Gjennomfukta snøpakke snø opp til 1100 moh. Vindpakka myk enkelte steder

Tester

ECTX

Skredaktivitet

5. jan. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Skred fra lørdagen sannsynligvis

ObsID: 174455

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

07.01.2019 kl. 14:53

225 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV

Vær

Sludd 2 °C fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 174445

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.01.2019 kl. 14:31

1092 moh

D.E.snøbrett (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Begynte å snø på formiddagen, økte utover dagen og vinden transporterte snø på rabbene/toppene. Vind fra SØ.

Vær

Snø 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 800 moh

Tester

ECTX

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Drenerings riller opp til 1100m, som var så høyt vi gikk før vi snudde. Begynt å bli vindpakket myk snø i lesidene.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Sansynelig fra lørdagen.

ObsID: 174456

Indre Fjordane / Stryn

Snø

07.01.2019 kl. 14:30

1095 moh

Eirin (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind frå nord-aust

Vær

Snø 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 800 moh

Tester

ECTX

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 400 moh Skare Vi observerte dreneringsriller opp til 1100 moh. Gjennomfukta snødekke opp til 1100 moh. Begynt å danne seg vindpakka og mjuke fokksnølag.

Skredaktivitet

5. jan. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst S Skredaktivitet mest sannsynlig fra laurdag 5 jan.

ObsID: 174457

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org