Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 05.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Høyt vanninnhold i snøen gir fare for noen våte skred i lavlandet. I høyfjellet forventes det ferske nysnøflak i noen leområder.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil avta når nedbørintensiteten roer seg og temperaturen går litt ned. Over snøgrensa vil det legges seg opp noen nye ferske nysnøflak i leområder, særlig mot Ø og S. Nysnøflakene vil ha begrenset størrelse og omfang og ventes å stabilisere seg fort pga de milde temperaturene. Vann bruker gjerne litt tid på å trenge ned i snødekket etter mildvær og regn, enkelte naturlig utløste våte flakskred kan forekomme.
Fram til torsdag var det svært varierende snødekke i regionen. Mange steder var det avblåst og tynt snødekke. I leområder høyt til fjells, særlig i Nordfjord, hadde det samlet seg mye snø etter stormen rundt nyttår. Torsdag steg temperaturen med plussgrader og regn opp til ca 5-800 moh.
Fredag er det plussgrader til 13-1400 moh og regn.
40 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-3 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt synkende snøgrense utover dagen (1000-1200 m)

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.01.2019 kl. 13:29

1066 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen, tynt snødekke. Våt snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Smelteriller i overflata, her på 1000 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø, men greit skiføre.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er vått til bunns til over 1150 moh, og har stabilisert seg raskt. Lite ny nedbør i dag. I dei høgastliggande fjellområda kan det fortsatt være noko lagdelingar som brukar litt lenger tid på å stabilisere seg. Gunstige temperaturar for stabilisering av snødekket. Snødekket tåler nedbør som regn godt. Ved synkande temperatur utan nedbør av betydning vil det fryse på skare. Ved ny nedbør kan det i kombinasjon med vind danne ustabile nysnøflak over nysnøgrensa. Varslet faregrad er riktig Lite snø og stabile forhold så høgt som eg var i dag. Truleg riktig med faregrad 2 samla for regionen, med tanke på dei høgastliggande fjellområda.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det våte snødekket drenerer vatnet bra. Tendens til noko opphopning av vatn mellom fokksnøen frå tidlegare i veka og det gamle snødekket.

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 1300 moh

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt Tynt snødekke frå ca 400 moh. Lite snø på ryggar som har vore avblåst tidlegare. Generelt lite snø, men over skoggrensa, har fleire omgangar med kraftig vind fyllt opp søkk og leformasjonar, så det er noko meir snø i slike områder. Mykje oppstikkande stein. Snødekket er bærande og vått til bunns så høgt som eg var i dag, til 1150 moh.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174179

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.01.2019 kl. 12:51

1114 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Vått snødekke heilt til bunns. Stabilt. 1120 moh mot nordaust

Tester

CTN God

ObsID: 174167

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

05.01.2019 kl. 10:24

461 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ved Jølstravatnet, 200 moh. Snøfritt.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen i Jølster. Lågt skydekke, skodde og yr.

Vær

Yr 0 °C 0 m/s 100% skyer Mildvêr og regn i går. Skodde, dårleg sikt og yr i lufta på morgonen i dag.

ObsID: 174086

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

04.01.2019 kl. 14:03

329 moh

martin@svv (*****)

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst N, SV Observert fra veg.

ObsID: 174000

Indre Fjordane / HORNINDAL

Snø

03.01.2019 kl. 14:40

699 moh

endre@nortind (***)

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig

ObsID: 173829

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

03.01.2019 kl. 11:25

432 moh

rB (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  rB

Snødekke

50 cm totalt 4 cm nysnø Fuktig

Vær

100% skyer Lette snøbyger. Stigende temperatur

ObsID: 173802

Indre Fjordane / STRYN

Snø

03.01.2019 kl. 11:12

1011 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Vidar@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Tung løsnø/ myke flak som setter seg godt i gunstig temperatur. Kan tenkes mer vindfordeling og andre forhold på de høyeste toppene. På bakgrunn av snødekket og med forbehold om værmelding, virker faregrad 4 litt strengt for i morgen. Uten markante svake skikt og med begrenset vindfordeling i snødekket bør det kunne absorbere en del mildvær.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 900 moh Setter seg raskt

Tester

CTN God 800 m S

ECTN25@25cmQ2 Middels 1000 m SV

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Snøfallet nyttårshelga kom med moderat NV vind fra temperaturen sank, så det er lite hard flakdannelse (observert på 1000 m hvor det burde vært lite le). Myke flak og ubundet snø setter seg godt med lite spenninger. Heller ikke observert skredaktivitet fra tirsdag, selv om sikten har vært begrenset. Målte snødybder på 1000 m er 110 i snitt. Under nyttårsnøen er det smelteomvandlet og noen smelt/frys lag som ikke lar seg påvirke (regnskare over romjulsnøen som ikke er helt gjennomfuktet). Ingen observert lagdeling i nyttårsnøen som bryter mot regnskare under.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 173790

Indre Fjordane / STRYN

Snø

03.01.2019 kl. 08:27

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 8 cm nysnø Fuktig

Vær

Snø -1,4 °C 0 m/s

ObsID: 173719

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

03.01.2019 kl. 07:31

46 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Forholdsvis lave temp og lite regn. FV722 Sunde - Flo er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigande tempraturer og økande nedbør.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 173715

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

02.01.2019 kl. 16:30

309 moh

rB (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 23 cm nysnø

ObsID: 173648

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

02.01.2019 kl. 12:02

1146 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Brudd i fokksnøen utan forplantning
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen mot aust
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Grovabreen, avblåste ryggar og framstikkande stein, men begynner å fylle opp søkk og leformasjonar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vindtransport i går har lagt opp fokksnø i leformasjonar. Virkar som denne stabiliserar seg raskt, men kan være variasjonar pga ulik vindpåvirkning og nysnømengde. Synkande skredfare og faregrad utover dagen og morgondagen med rolegare vêr. Laussnø tilgjengeleg for vindtransport bortsett frå utsatte ryggar som alt er avblåst. Varsla nytt mildvær og mykje regn fredag, hvis det slår til blir det fare for våte skred under nysnøgrensa og aukande skredfare igjen. Varslet faregrad er riktig Vurderer faregrad til 2 moderat i denne delen av regionen, men tenker det er sannsynleg med høgare faregrad i områda som fekk mest nedbør i går. Såg ut som Nordfjord hadde fått meir nysnø enn her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 600 moh. Vindtransport frå nord til nordvest i går. Periodevis lett snøfokk frå nordvest i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tester

ECTN18@26cmQ2 God Olahansen 1140 moh mot søraust

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Snødekket er prega av vinden i går. Vekslande overflate frå avblåste ryggar med skare, og fokksnø av ulik hardheit. Store områder med bærande fokksnø. I leområder laus og fin snø. Fortsatt forholdsvis lite snø, men begynner å fylle opp søkk og leformasjonar over skoggrensa etter kraftig vind i fleire omgangar.

Vær

8 m/s fra NV ↘ Skiftande skydekke og lokale snøbyger. Periodevis noko vind og lett snøfokk over utsatte ryggar.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173606

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

02.01.2019 kl. 10:47

341 moh

LarsO@obskorps (****)

Snødekke

30 cm nysnø Fuktig Ikke egen observasjon.

ObsID: 173574

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

02.01.2019 kl. 09:17

516 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen mot nordaust
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Eit dryss av nysnø heilt til fjorden. Tynt snødekke frå ca 3-400 moh. Vått i bunn etter mildvêret nyttårsaftan. 15 cm nysnø på 500 moh. Vore ein del vind, nysnøen er nesten avblåst frå bjørkeskogen. Meir nysnø på granskogen som ligg sørvendt.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 80% skyer Etter mildvêret nyttårsaftan var det synkande temperatur og nysnøgrense i går med bygevêr og periodevis kraftig vind. Eit dryss av nysnø heilt til fjorden i Førde seint tirsdag kveld. I dag er det skya og oppholdsvær.

ObsID: 173543

Indre Fjordane / STRYN

Snø

02.01.2019 kl. 08:14

397 moh

einar@nortindBOF (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -3 °C 0 m/s fra NV ↘

ObsID: 173534

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org