Snøskredvarsel for Indre Fjordane søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Bygevær fører til lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder hvor det samler seg mye snø.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vind og nedbør kombinert med løssnø som ligger i fjellet fra før fører til at det dannes nysnøflak i sør- og østvendte leområder og i forsenkninger i terrenget. I slike områder er det lett for en skiløper å løse ut skred. Skredfaren øker mest nord i regionen der det ventes mest nedbør.
Det har kommet en del nysnø den siste uka, det ligger opp mot ca 50 cm løs snø i terrenget på det meste, i noen leområder har det samlet seg mer. Nysnøen ligger stort sett på bar bakke så skiføret er foreløpig så som så med en del oppstikkende steiner og ingen såle. Snøoverflata er noen steder påvirket av vinden men de er mye løs snø som vind evt kan få tak på. Mildvær har påvirka snøoverflata opp til ca 7-900 moh.
I enkelte skjermede formasjoner over 1000-1200 moh ligger det en hard såle av gammelsnø fra oktober. Nysnøen antas å feste seg godt til denne gammelsnøen.
Ingen skredaktivitet observert siste døgn.
Lørdag formiddag var det plussgrader til ca 7-900 moh, litt nedbør.
6 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør nord i regionen. Litt synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Fjordane / D1403(35321) NORDFJORD 2010-2019

Snø

09.12.2018 kl. 14:09

56 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet og moderate mengder snø. FV664 Otterdal - Grodås er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kaldere vær .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

9. des. 1-14 (+01:00) Ingen skredaktivitet Gjelder Fv664 Otterdal - Grodås. Observasjon oppdatert av regobs-admin.

ObsID: 171283

Indre Fjordane / JØLSTER

Snø

07.12.2018 kl. 12:23

210 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og yr

Vær

Yr 2 °C 100% skyer Yr i lufta, og lågt skydekke. Mildt og høgare snøgrense i dag.

ObsID: 170433

Indre Fjordane / GLOPPEN

Snø

06.12.2018 kl. 08:11

70 moh

LarsO@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s Stjerneklart og kaldt.

ObsID: 170219
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.