Snøskredvarsel for Indre Fjordane tirsdag 31.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og kraftig vind frå sørvest vil byggje ferske fokksnøflak i nordaustlege og austlege leområder. Stigande temperatur og nedbør som regn under 1000 moh vil svekke bindingar og auke faren for våte laussnøskred. Ein lyt vere merksam på store skavlar i nord- og austlege fjellsider.
Det har kome ein del nysnø siste dagane med store regionale variasjonar. Det har snødd til havnivå, men den samanhengande snøen er frå omlag 5-600 moh. Sterk vind frå nordvest har i helga lagt opp snø i søraustlege heng. Måndag dreia vinden vestleg og no finn ein dei ferskaste flaka i aust. I lågareliggjande fjellområder virkar snøpakken å vere gjennomfukta med god drenering og stabil oppbygnad.
Eventuelle svake lag av kantkorn er truleg mest utbredt i nordvendte heng over 1100-1200 moh. Desse vil truleg vere vanskeleg å påverke då dei ligg under fleire lag med bærande fokksnø.
Det er store skalvar i aust og nordaustlege fjellsider ein lyt vere merksam på.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Om kvelden vest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

31.03.2020 kl. 14:47

40 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5724 Olden - Briksdalen,

ObsID: 226585

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

31.03.2020 kl. 14:47

46 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildere og regn. FV5722 Veslebygda - Flo er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Regn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5722 Veslebygda - Flo,

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 6 °C Stryn (100moh) kl 14:54

ObsID: 226586

Indre Fjordane / D1405(35321) Indre Sunnfjord 2015-2020

Snø

31.03.2020 kl. 14:12

197 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev39 Våtedalen - , Blir følgd fortløpande

ObsID: 226578

Indre Fjordane / D1405(35321) Indre Sunnfjord 2015-2020

Snø

31.03.2020 kl. 14:12

217 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv5 Kjøsnesfjorden - , Blir følgd fortløpande

ObsID: 226579

Indre Fjordane / D1405(35321) Indre Sunnfjord 2015-2020

Snø

31.03.2020 kl. 14:12

208 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). I dag er det liten fare for snøskred, ut i frå observasjoner som er gjort. Økende skredfare neste døgn: Det er meldt forholdsvis store nedbørsmengder og aukande vind.

ObsID: 226580

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

31.03.2020 kl. 13:36

337 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

5 cm vått nysnø på 300moh. Snødd til havnivå, men ikkje skiføre før 5-600moh. Regnar høgt til fjells no, men lette byger. Mindre enn varsla førebels her.Lågtliggande stasjonært skydekke, høg luftfuktigheit. Ingen vind. Ein del vatn i elvene tyder på god avsmelting.

ObsID: 226573

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

30.03.2020 kl. 19:24

871 moh

torbjørnjarl (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torbjørnjarl Kommentar:  Sjiktovergang øverst(15cm) og overgang til skarelag nederst(30cm)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1000 moh

Tester

ECTN12@30cmQ2 God

ECTN8@15cmQ2 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. SØ, S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. SØ over 700 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sørleg vendte sider

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 20% skyer

ObsID: 226471

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

30.03.2020 kl. 19:18

5 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 226466

Indre Fjordane / Stryn

Snø

30.03.2020 kl. 15:45

875 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Våte løssnø skred fra i går.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Lite SØ flakskred under skavl 1200 m. Fra i går.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps

Tester

CTN God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels S, SV, V

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Ø, SØ, S over 1000 moh Antagelser. Ubundet så høyt som jeg var.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Relativt lite vind med snøværet i går. 30 cm helt ubundet på denne høyden, men ser tegn til vindpåvirkning utsatte steder øverst (flakskred 1200 m). Slo over på mildvær sent i går kveld og så tilfrysing i natt. Fuktigheten taper seg og klabbeføret begynner fra 5-600 m. Velutviklet overflaterim (5 mm ) overalt på fjellet. Helt tynn skare under nysnøen og så 15cm 1-4F tørr over eldre kompakt mildværspåvirket. Kunne ikke identifisere kant under skaren (jf observasjon i gloppen), og heller ingen reaksjon i den myke snøen.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s 80% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye ubundet innerst i Nordfjord. Flak under toppene og skavlene. Ikke sett kantkorn under skare i dag, som rapportert i gloppen, men det kan jo finnes. Snøværet som begynner nå i kveld med lite vind, legger seg på et utviklet rimlag. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 226465

Indre Fjordane / Gloppen

Snø

30.03.2020 kl. 14:29

847 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsO@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Over tregrensa har det komt ganske mye snø siste døgn, ca 20cm, og i kombinasjon med vind fra V-NV har dette ført til store fokksnøansamlinger i Ø,SØ. Et nedføyket lag av løsere snø bryter lett, og antar at dette gir flakskred opp mot str 2. Skredproblemet er lett gjenkjennelig og vil gradvis stabiliseres pga gunstige temperaturer og rolige værforhold idag. Rett under skaren fra forrige mildvær (fredag-lørdag) er det dannet kantkorn og dette laget bryter lett på LBT, men vil i praksis være tildels beskyttet av mildværsskaren. Bryter dette laget vil det imidlertid kunne gi skred av str 3. Det antas at utbredelsen på dette svake laget er stor pga prosessene som ligger bak dannelsen. Gradvis stabilisering utover ettermiddagen, før temp.stigning og nedbør vil gjøre situasjonen verre i dagene som kommer. Antar at det kan gå naturlig utløste skred av betydelig str de neste dagene, både pga nytilført snø og pga kantkornet som allerede er tilstede.

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt i alle himmelretninger, ingen skredaktivitet.

Tester

LBT@20cmQ2 Dårlig Bryter lett, men ikke glatt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Antar at dette laget er utbredt siden det er dannet under skarelag fra forrige mildvær. Det gamle snødekket er vått og det er derfor mye fukt tilgjengelig for videre kanting.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Over ca 500moh har det meste av nedbøren siste døgn komt som snø. Opp mot 80cm innblåst i heng mot S, SØ, Ø. Sola tar godt og fukter snødekket i de himmelretninger den tar. Den ferskeste snøen er 1f-4f fast og lett fuktig. Mildværsskare fra forrige mildvær fredag-lørdag ligger på 20-60cm dyp og har kantkorn under.

Vær

Ikke nedbør 3,2 °C 2 m/s fra SV ↗ 60% skyer Lettskya og sol fra morgenen, men gradvis tilskyende utover dagen.

Snøprofil

1 cm F PPgp 2 mm/0 mm D, 31 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 13 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 2 cm F RGxf 2 mm/0 mm M, 10 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 10 cm 4F/4F FCxr 1 mm/2 mm M -0,2 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 5 cm, -3 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 15 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 25 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 35 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 45 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 55 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 65 cm, -0,3 °C @ 70 cm

ObsID: 226430

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

30.03.2020 kl. 14:07

879 moh

Kruss (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kruss

Skredhendelse

30. mar 03:09 3 - Store Naturlig utløst Skredet startet på 877 moh og sluttet på 765 moh 400 cm høy bruddkant Solid.

ObsID: 226420

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

29.03.2020 kl. 16:24

1070 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ved Svidalen. Lågt skydekke og dårleg sikt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Lågt skydekke og dårleg sikt. Ikkje mykje å ta bilete av i dag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det gamle snødekket er generelt stabilisert, etter mildvêr som gjekk høgt tidlegare i veka, og gjenfrysing til overflate av skare. Det er i den siste innblåste nysnøen det kan være lett å løyse ut små til mellomstore flakskred, spesielt i overgangen til brattare terreng, bak ryggar og kantar i terrenget, og inngangen til renner og leformasjonar. Rolegare vêr og mindre nedbør det neste døgnet, vil gi gradvis stabilisering av den ferske fokksnøen. Fortsatt laussnø tilgjengeleg for vindtransport mange stader, kan oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Stigande temperatur og ny nedbør tirsdag og dei neste dagane gir noko auka skredfare igjen. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårleg sikt, så var ikkje muleg å sjå evt fersk skredaktivitet i dag.

Tester

LBT@20cmQ2 Bryter lett, men ikkje glatt ved svært liten belastning. Brudd i nyaste innblåste snøen, men mjukt flak som heng dårleg i hop. Fann ikkje så mange plassar med ferske fokksnøansamlingar av betydning. Dei fleste plassar små tynne flakdannelsar.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Utifrå mine observasjonar små tynne flakdannelsar, gir muligheiter for små skred. Stader med store henteområder vil kunne ha lagt opp større flakdannelsar, og auke skredstr til 2.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Over skoggrensa. Vindtransport frå nordvest.

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Litt nysnø heilt til fjorden på morgonen og formiddagen, våtare i løpet av dagen. Underlag av gammal snø frå ca 3-400 moh. På 400 moh 12 cm tørr nysnø på gjenfryst snødekke. Over skoggrensa varierande nysnømengde pga vind frå nordvest. Flakdannelsar som enkelte stader sprekk opp rundt skia. For ein stor del mjuke flak. Dei mest vindutsatte ryggane er avblåst ned på gammal skare.

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har snødd jevnt i heile dag. Lettare vêr etter at eg kom heim att. Aukande vind og snøfokk langs bakken frå ca 6-700 moh og oppover. Lågt skydekke og dårleg sikt.

Snøprofil

10 cm 4F DF 2 mm D, 10 cm F PP 2 mm D, 2 cm 4F DF 2 mm D, 2 cm K MFcr 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D, 30 cm P RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226256

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

29.03.2020 kl. 15:18

74 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv5723 Loen - Bødal, Ingen skred

ObsID: 226217

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snø

29.03.2020 kl. 15:18

40 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 2 °C Loen (100moh) kl 15:20 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall. FV5724 Olden - Briksdalen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meir snø .

ObsID: 226218

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org