Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 28.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

27.11.2020 kl. 11:53

1053 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøpakka heng godt i hop. Ingen brudd sjølv med hard belastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Snøgrense på ca 5-600 moh på Jølster. Nonsnipa til venstre med mest snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke i skogen, men grei såle av våt snø med bærande skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin nysnø i høgda. Dvergsdalsdalen mot Skei i nordaust
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ein del framstikkande stein på vindutsatte ryggar. Olahansen og Skryklingedalen, retning mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Olahansen. Tynt snødekke, men dekker ganske bra, sjøl om det fortsatt stikk fram ein del stein.
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Mot Årdal i Jølster på nordsida av Jølstravatnet. Delvis oppklarning mot Nordfjord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Ingen brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket framstår som stabilt med jevn hardheit nedover i snødekket, og utan tydelege svake lag. Liten skredfare. Det er laussnø tilgjengeleg for vindtransport, som kan gi pålagring og fare for ustabile nysnøflak i leområder ved vindauke. Ikkje venta mykje nedbør dei første dagane, så ventar ingen store endringar. Følge med på begynnande kantkorn i snøoverflata

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra S ↑ 70% skyer Skiftande skydekke, delvis blå himmel innimellom. Ser ut som det går nokon lokale snøbyger i fjella rundt. Så og seie vindstille

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø i vestlege delar av regionen under skoggrensa. I Førde delvis snødekke frå skoggrensa og mot toppane som ligg på ca 7-800 moh. Tynt snødekke frå ca 500 moh i Dvergsdalsdalen og sidedalane rundt Jølstravatnet. I skogen ein såle av våt snø med bærande skare oppå, etter skiftande temperatur og skifte mellom snø og regn siste veka. Frå ca 600 - 700 moh nokre cm nysnø oppå skaren, aukande til 10-12 cm nysnø frå 800 moh. Tendens til ei tynn porøs smelt/frys hinne i overflata med litt begynnande kantkorndanning. Snødekket er stabilt, utan tydelege svake lag.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små over 900 moh Kan være mulig å utløyse små laussnøskred i svært bratt terreng.

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm 4F DF/FCxr 2 mm D, 10 cm F PP 2 mm D, 10 cm P MFcr 2 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 3 cm P MFcr 2 mm D, 35 cm P RG 1 mm D -5 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 50 cm

ObsID: 242988

Indre Fjordane / Stryn

Snø

26.11.2020 kl. 14:17

613 moh

Simen2v1 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Simen2v1

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

Mye vann i snøen Område: På dette stedet

Vær

Yr 2 °C Mildt, lett yr og tåke

Skredhendelse

26. nov 14:10 Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 907 moh og sluttet på 683 moh I renne eller forsenkning

ObsID: 242933

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org