Snøskredvarsel for Helgeland lørdag 29.01.2022

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / VEFSN

Snø

29.01.2022 kl. 08:50

4 moh

paul@wyssen (****)

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Ser på kamera at det har kommet noen cm nysnø siden i går. Vanskelig å anslå, men tipper jeg treffer hvis jeg sier at det er mellom 10-30 cm. Nysnøen har fått ligge i fred på trær, mens er en anelse mer vindpåvirket lenger opp i skredløpene. Jeg antar at det er mye løs nysnø her også.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser ingen ny skredaktivitet siste 24t. Jeg ser ikke helt øverste del av løsneområdene, uten at dette er snakk om særlig store områder.

ObsID: 287841

Helgeland / VEFSN

Snø

28.01.2022 kl. 08:42

4 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Snødekket i noe mer vindutsatt område av Øyfjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Med webkamera ser jeg at snøoverflaten har blitt eksponert for vind (trolig NV) siden i går. På bakgrunn av hva jeg ser, virker det som at nysnø fra i forgårs har blitt fraktet inn i forsekninger i le nært fjellryggen på Øyfjellet. Om det er avblåst til skare eller fokksnø klarer jeg ikke å se. Trolig ligger innblåst snø som vindpakkede myke dyner i forsenkninger nær ryggen. Trolig er snø bunden i mindre grad lenger ned i skredbanene hvor det er mer skog og mer le for NV fra terrenget omkring.

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser ingen ny skredaktivitet fra Øyfjellet siden i går morgen. Hadde god sikt med webkamera, også med konturer i snøoverflaten.

ObsID: 287669

Helgeland / VEFSN

Snø

27.01.2022 kl. 09:52

4 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser ingen skredaktivitet fra Øyfjellet med god sikt på webkamera.

ObsID: 287475

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org