Snøskredvarsel for Helgeland lørdag 15.01.2022

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile forhold. Unngå leområde med fersk fokksnø høyt til fjells. Vær også obs på økende fare for våte skred i lavlandet når temperaturen stiger.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfare er minkende men fortsatt betydelig. De siste dagene har vært preget av store nedbørsmengder og kraftig vind. Det finnes ustabil fokksnøflak høyt til fjells hvor nedbør har kommet som snø. Tørre flakskred kan bli svært store. En ny runde med mildvær og regn i lavlandet utover kvelden vil svekker binding i nysnø fra i går og fører til at våte skred kan løsne av seg selv. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun i forbindelse med faregrad 4 og 5.
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 300 moh om formiddagen.
Sterk kuling fra vest.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 700 moh om kvelden.
Bris fra vest.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / VEFSN

Snø

15.01.2022 kl. 08:45

4 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Trolig bruddkant og avsetninge markert. Skredavsetning til venstre for rød markering er gammel.

Skredhendelse

14. jan 20:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 698 moh og sluttet på 283 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 60 m bred bruddkant Brattheng Stortuva sør, nordre renne Ny skredavsetning siden i går. Ser trolig bruddkant i bratt felt rett nord for renna (men sør for markert botn). Bruddbredde målt på kart etter dette. Skredet har stoppa umiddelbart ved utflating, så jeg antar at det hovedsakelig har vært innblåst tørr RG/DF som har sklidd på DF av annen hardhet.

ObsID: 285151

Helgeland / VEFSN

Snø

14.01.2022 kl. 11:56

4 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredavsetninger trolig ved Rapneset under Øyfjellet.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Under 700 moh Med sikt og kamera nordover langs Øyfjellet så jeg at det ligger skredmasser fra skred trolig helt ned i fjorden ved Rapneset. Jeg har ikke lagt merke til skredmassene før, så jeg vet ikke om de har gått nylig (altså i forbindelse med ekstremværet Gyda) eller tidligere. Jeg satte utsatt område fra 700 og ned, siden skredene har løsnet på ca. 700 og gått til havnivå.

ObsID: 284974

Helgeland / VEFSN

Snø

14.01.2022 kl. 11:30

396 moh

Lars@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Lars@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lars@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Lavt skydekke, ikke så veldig god sikt.

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Varierende, tidvis avblåste ned til gammelt skarelag og andre plasser vindpakket hard. Men hovedsaklig vindpakket myk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Snøprofil

Ø 9 cm F PP M, 20 cm 4F DF M, 4 cm P MFcr M, 19 cm 1F RG M, 1 cm K MFcr M, 6 cm 4F FC M, 9 cm 1F RG M, 2 cm K MFcr M, 30 cm 1F FCxr/FCxr M

ObsID: 285063

Helgeland / VEFSN

Snø

14.01.2022 kl. 11:21

393 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@wyssen Kommentar:  Temp/nedbør Mosjøen Lh, og forslag/gjetting på datering av skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Snøprofil med tentativ datering av skarelag.

Notater

Obstur for skredvarsling på Øyfjellet. Kom ikke over 400moh grunnet vær.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ikke observert skredaktivitet, men veldig begrenset sikt

Vær

Snø fra NV ↘ Kraftige vindkast fra nordvestlig retning, kan være styrt lokalt av terrenget. Stundtals tett snøfall eller sprøhagl. Overskya og varme temeperaturer, rundt null på parkeringen.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Under 300moh 15cm W PP/DF m noen lag PPgp, på gammel såle av våte FC, av og til under tynn skare. I lo av vinden danner nedbør og vind PPrm og ising på snøoverflaten. En plass mellom 300 moh og 400mog blir snødekket mer lagdelt, med tydelige skarelag fra feks. 17.12. Mange forskjellige FC-lag, alle fuktige men fortsatt gjenkjennbar kant. Fersk snø er fuktig og binder raskt, våt snø fra 12/1 begynner å danne MFcr i ovre halvdel av dette laget. Kraftig pålagring av fokksnø i forventede formasjoner, men ikke veldig reaktive opp til 400moh grunnet gunstige temperaturer.

Snøprofil

8 cm F PP/PPgp M, 15 cm 4F DF M, 2 cm 4F- PPgp/DF M, 8 cm 1F RG M, 6 cm K/1F MFcr W Jeg tenker dette er våt snø/regn fra 12.1 som begynner å fryse til MFcr nå. Dette laget vil være svært utbrett i terrenget fra 200-300møh og opp., 6 cm 4F MFsl W, 35 cm P RG M, 1 cm P MFcr M Noe sprø. Tenker dette er 19.12 MFcr, 2 cm 4F FC/MF 1 mm/3 mm W PST27/100 (end) på dette laget. Ikke godt å se hvor vel utviklet FC er grunnet mye fukt i dette laget., 5 cm 1F RG M, 5 cm K MFcr M-W Noe lag med FC/MF i denne pakken. Kan være dagene rundt 17.12, 4 cm 4F FC 2 mm M-W PST35/100(end) i toppen av dette laget., 2 cm K MFcr M, 4 cm F FC 2 mm/3 mm M-W Mye busk å gress i dette laget Gravd i skydd bak trær, ikke påvirket av vind og varken lo eller le.

ObsID: 285020

Helgeland / Vefsn rådhus

Snø

14.01.2022 kl. 08:44

4 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredmasser nederst i Marsørbekken som ikke var der i går.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Under 300 moh Synlige skredmasser i Marsørbekken 100 moh som ikke var der i går. Jeg antar at det har løsnet flere skred i løsneområdene som sammen har gått ned bekkeløpet. Jeg ser ikke skredrester utenfor bekken, så skredmassene virker å ha vært våte, og derfor trolig treige før massene stanset.

ObsID: 284925

Helgeland / D1801(NFK11) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

13.01.2022 kl. 11:43

66 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Rafossen (500moh) kl 11:44

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 284709

Helgeland / VEFSN

Snø

13.01.2022 kl. 07:35

4 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Mulig bruddkant såvidt synlig under rød strek.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Ø. Over 700 moh Ser én mulig bruddkant i løsneområdet Stortuva sør. Det er mørkt per 08:00 men den hvite bruddkanten lyser litt opp. Flakskredet antas fuktig på bakgrunn av temperatur. Det er ingen nye tunger av skredmasser som går ned i tregrensa. Skredmassene i hovedskredbanen fra Stortuva har heller ikke blitt forlenget sammenlignet med tidligere bilder.

ObsID: 284607

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org