Snøskredvarsel for Helgeland onsdag 12.01.2022

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold. Mange store og noen svært store naturlig utløste skred forventes. Hold avstand fra utløsnings-og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ekstremvær med store nedbørsmengder og kraftig vind fører til stor skredfare. Mildvær og regn svekker snødekket som fører til at våte skred kan løsne av seg selv. Det forventes at enkelte skred kan bli svært store og nå vei. I fjellet vil det bli stor pålagring av fokksnø i heng mot N-NØ. Tørre flakskred kan løsne av seg selv, enkelte kan bli svært store. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5.
50 mm i døgnet, opp mot 75 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 800 moh om formiddagen.
Sterk kuling fra sørvest, endring til liten storm fra vest om kvelden.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / D1801(NFK11) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

12.01.2022 kl. 13:22

66 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 4 °C Rafossen (500moh) kl 13:23

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området . FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt samme vær de neste dagene. .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv76 Rafossen - Barstad,

ObsID: 284548

Helgeland / GRANE

Snø

10.01.2022 kl. 12:01

471 moh

AJP (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AJP
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AJP Kommentar:  Bruddkanten

Skredhendelse

10. jan 12:05 Skavlfall 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 735 moh og sluttet på 497 moh Brattheng

ObsID: 284126

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org