Snøskredvarsel for Helgeland fredag 12.02.2021

4
Stor
Publisert:

Det forventes store naturlig utløste skred. Fokksnøflak kan legge seg over et vedvarende svakt lag med rim, som gir meget ustabile forhold!

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5. Det ventes store naturlige utløste skred fredag. Det kommer mye snø i kombinasjon med vind som vil bygge opp store fokksnøflak. I naboregioner er det observert et utbredt vedvarende svakt med rimkrystaller. Dette antas også å være tilfelle i regionen Helgeland. Rim gjør at fokksnøflakene blir vesentlig mer ustabile. Hold avstand til alt skredterreng!
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Mildest ved kysten

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / VEFSN

Snø

12.02.2021 kl. 17:44

538 moh

Lars Berge (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Bruddkant ca 100cm på dey meste. Ca. 15m bredt og 20m langt
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Snøfokk og sterk vind

Skredfarevurdering

Høy skredfare Vedvarendeå Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønning og store arealer som sank i hop

Ferske skred Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Naturlig utløst 1 - Små

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Ganske ok vær opp til 500m her tiltok vind og mye snøfokk

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Varierende fra mykt vindpakket til steder med hard vindpakket

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ

ObsID: 255034

Helgeland / HEMNES

Snø

12.02.2021 kl. 11:42

658 moh

Ruben@vossvgs (Ukjent)

Tester

ECTP7@23cmQ1 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Rask temperaturstigning Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Temperatur hat steget fra - 17 til - 2 på kort tid.

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 50 cm nysnø

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre løssnøskred Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut N, S, SV, V, NV

Vær

Snø -2 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Mye nedbør og skiftende vindretning

Snødekke

Moderat snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

ObsID: 254966

Helgeland / VEFSN

Snø

11.02.2021 kl. 19:50

393 moh

Lars Berge (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  I bratthenget øverst i skogen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Beuddkant ca 30cm. Bredde 15m,
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lars Berge
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Lars Berge

Skredfarevurdering

Høy skredfare Økende

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere små skred i henget ved overgang skog / bardjell.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ

Vær

Hagl 0 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Tiltakende vind

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Notater

Drønn i snøen helt fra start. Skytende sprekker og store partier sank sank i hop når jeg gikk oppover. Snudde ved henget når terrenget nærmet seg 30gr.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ

ObsID: 254799

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org