Snøskredvarsel for Helgeland onsdag 08.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte naturlig utløste flakskred kan forekomme. I høyden ligger det ustabile flak. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert værprognosen tilsier mindre nedbør enn ventet på mandag. Skredfaren vurderes til 3-betydelig for onsdagen. Det ventes kraftig vind og regn. Under skoggrensen ventes det noen naturlig utløste våte skred der snødekket blir gjennomfuktet av regnet. Over skoggrensen vil vind kombinert med nysnø føre til dannelse av ustabile fokksnøflak. Flakene vil være lett å løse ut og det ventes noen naturlig utløste store skred. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / Mosjøen

Snø

08.04.2020 kl. 08:45

4 moh

Idamtg (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Mindre skred fra i Øyfjellet, rett sør for Stortuva / kilen

Notater

Det er dårlige siktforhold opp mot fjellet, og mye nedbør. I løpet av natten har det vært sterk vind, og det har gått flere mindre skred i Øyfjellet. Bildet i registreringen viser et skred som har gått mellom 01:00 og 08:00

ObsID: 228969

Helgeland / VEFSN

Snø

08.04.2020 kl. 08:19

30 moh

Vebjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vebjørn Kommentar:  Bilde tatt fra Rynesåsen. Største skred lengst høyre. Flere mindre skred mot venstre.

Skredhendelse

8. apr 04:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Ubunden snø I renne eller forsenkning Vått snøskred i renne nådd ned til fjorden. For dårlig sikt til å verifisere løsneområde, men trolig 500-600moh. Skredet er av middels størrelse, sannsynlig mer snø igjen i potensielt løsneområde. Flere like skred ( men noe mindre størrelse) i skredbaner i samme område.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 228962

Helgeland / Mosjøen

Snø

07.04.2020 kl. 08:30

4 moh

Idamtg (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skavler v/ Kilen / Stortuva
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl over Kilen v/ Stortuva
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skavl sør for Stortuva

Notater

Øyfjellet v/ Stortuva sett fra taket på rådhuset i Mosjøen.

ObsID: 228791

Helgeland / VEFSN

Snø

05.04.2020 kl. 13:16

593 moh

Caroline M Onarheim (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Caroline M Onarheim
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Caroline M Onarheim
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Caroline M Onarheim Kommentar:  Før test, se på de ulike lagene (4lag)
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Caroline M Onarheim Kommentar:  Før test, mens jeg holdt på å fjerne snø rundt blokk, skle den ut av seg selv q1. Gravde en ny siden jeg ikke fikk startet test.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Caroline M Onarheim Kommentar:  Blokk som skle ut før testen startet q1
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Caroline M Onarheim Kommentar:  Testen: Blå linje CT11, q3 Rød linje CT14, q2 Avsluttet test, men tok spaden å dro ut to lag til med til skare! Totalt 4lag
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Caroline M Onarheim Kommentar:  20cm føyk ut alene før jeg startet test. Likhet med begge testene er at bruddet skjedde på samme plass!
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Caroline M Onarheim

Vær

Ikke nedbør Sol

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Over 30 grader kan skredene bli store hvis terrengen er variert

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store Ulik lagdeling, skare, hagl osv

Tester

CTM11 Dårlig CTT 11, q3 første lag CT 14, q2 andre lag De to neste løsnet med en spadetest, q1

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 228543

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org