Snøskredvarsel for Helgeland torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder og kraftig vind fra vest. Der hvor nedbøren kommer som regn, under ca 1000 moh, venter vi naturlig utløste store skred som løsner på grunn av vann som svekker bindinger i snødekket. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Der hvor nedbøren kommer som snø, ca over 1000 moh, vil det danne seg mange og store nysnøflak i nordlige og østlige leheng. En del naturlig utløste skred vil forekomme her. Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger dypt i snødekket. Der hvor det kommer mest regn kan denne belastningen /svekkelsen være nok til at skred løsner på dette dype laget. Skredene kan dermed bli svært store på de stedene som har fått mest snø de siste dagene. Under mildværsgrensen vil kraftig regn føre til mange mindre våte naturlige utløste skred.
Onsdag er det litt rolig vær, men de siste dagene før det, kom det mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind fra vest. Dette har gitt fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Snøen er kommet med byger så det er lokale variasjoner i snømengdene. Før nysnøen kom var snøoverflaten i fjellet preget av hard og kompakt fokksnø, og noen steder var det avblåst ned på skare etter mye kraftig vind fra SØ.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse er dekket av hard fokksnø og vurderes vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om mye skredaktivitet via Regobs, men ut fra været som harv vært og ut fra det som er meldt inn, så er det rimelig å anta at det har vært endel større naturlig utløste skred i regionen de siste dagene. Husk at skred som meldes inn i Regobs er en viktig del av vurderingen snøskredvarslingen gjør når vi varsler og det er viktig dokumentasjon for andre å vite hvor og når skred er gått i terrenget.
Snødekket og skredproblemene som har vært preges av lavtrykkene som har kommet inn den siste uka. Fronten som preger snøskredfaren torsdag ser ut til å treffe land omtrent ved midnatt.
30 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende vind utover formiddagen. Høyest temperatur midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 14:24

140 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). En del tåke opp i fjellet, men det ser ut for at det er lite snø i rasområdet. . FV76 Tosdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mindre regn det neste døgnet. .

Vær

Regn 4 °C Tosdalen (300moh) kl 14:25 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv76 Tosdalen - ,

ObsID: 180983

Helgeland / D1804(55160) Mo 2017-2022

Snø

14.02.2019 kl. 13:00

384 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værforhold . FV324 Skardlia - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Forventes kaldere temperatur utover ettermiddagen /kvelden .

Vær

Regn 4 °C Skarlia (400moh) kl 13:04

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv324 Skardlia - ,

ObsID: 180964

Helgeland / HEMNES

Snø

13.02.2019 kl. 15:59

480 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Ikke mulig å se skred på bilde men ligger like over tregrensa.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observerte et flakskred øst for Veten rett øst for Hysviktinden. Bruddkant på min 30m bredde. Anslagsvis 50 m langt el mer. Uvisst om dette var naturlig utløst. Ikke nerme nok til å se om der var skispor i nærheten.

ObsID: 180830

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 11:44

27 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skjæring/fjell. FV808 Austvikstia - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv808 Austvikstia - ,

ObsID: 180773

Helgeland / HEMNES

Snø

12.02.2019 kl. 19:13

567 moh

Morten Fineide (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Morten Fineide

Skredhendelse

12. feb 08:08 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt 30 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng

Snødekke

30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Snø 2 m/s fra S ↑ 60% skyer

ObsID: 180607

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

12.02.2019 kl. 11:21

66 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i rasområdet. . FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mildvær og regn..

Vær

Snø -1 °C Rafossen (500moh) kl 11:21 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180506

Helgeland / HEMNES

Snø

11.02.2019 kl. 16:35

791 moh

Håvard (Ukjent)

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra NV ↘ Dreining til nordvest vind. Stigende temperatur.

ObsID: 181024

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 09:22

66 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i rasområdet. . FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mildvær, og regn fra Onsdag. .

Vær

Snø -1 °C Rafossen (500moh) kl 09:22 12 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180265

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org