Snøskredvarsel for Helgeland fredag 18.01.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

17.01.2019 kl. 12:01

66 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. . FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området. .

Vær

Ikke nedbør -4 °C Rafossen (500moh) kl 12:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 176134

Helgeland / VEFSN

Snø

16.01.2019 kl. 18:35

703 moh

Lars Berge (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite skred, anslås til ca 1 uke gammelt

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utløst skred

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 176037

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org