Snøskredvarsel for Helgeland fredag 11.01.2019

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred kan ventes. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind med storm styrke fra V og NV og betydelig nedbørmengder vil føre til fortsatt stor pålagring av fokksnø i leformasjoner og formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Østvendte leformasjoner er spesielt utsatt siden mesteparten av nedbøren har kommet og kommer samtidig med sterk vind fra V, men når vinden dreier og kommer fra NV vil også SØ områder være særlig utsatt. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen, og med fortsatt vind og mye nedbør er det fremdeles sannsynlig med naturlig utløste skred. Skredfaren er størst der det kommer mest nedbør, og all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med fare . I skogen er skredfaren lavere. Vedvarende svakt laget med kantkorn kan være til stede over 800 moh. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av dette, men om skred løsner på dette laget kan skredene bli store. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5.
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til storm fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / D1801(55160) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

11.01.2019 kl. 10:22

66 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 1 °C Rafossen (500moh) kl 10:23 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. . FV76 Rafossen - Barstad er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området, melder samme været de første dagene. .

ObsID: 175062

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org