Snøskredvarsel for Helgeland torsdag 10.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vind, snøbyger, mildvær og regn vil føre til stor ekstrabelastning på snødekket. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind med opp til storm styrke og opp mot 45 mm nedbør vil føre til betydelig pålagring av ustabil vindtransportert snø til leområder mot Ø og SØ, samt formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Det vil være svært lett å løse ut skred i den nyeste fokksnøen og naturlig utløste skred kan ventes. Raskt stigende temperaturer, og nedbør som regn høyt til fjells når temperaturen er på det høyeste, vil føre til at bindingene i snøen svekkes ytterligere. Det er sannsynlig med naturlig utløste våte skred når mildværet er på det mest intense. Det vedvarende svake laget med kantkorn kan fortsatt være til stede over 800 moh, og mildværet og nedbøren kan muligens trigge naturlig utløste skred på dette laget. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av dette. All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5.
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til storm fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org