Snøskredvarsel for Helgeland søndag 18.03.2018

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er krevende forhold i fjellet! Snøbyger i kombinasjon med sterk vind medfører dannelse av ferske fokksnøflak i leområder i fjellet. Det er store lokale variasjoner hvor nedbøren vil komme, men det ser ut som det er de midtre deler av regionen som er mest utsatt. Vedvarende svake lag nede i snødekket gjør at fjernutløsning er mulig og at skred kan bli store. Naturlig utløste skred kan forekomme og disse kan nå ned til vei. Det kan gå noen våte skred under mildværsgrensen. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5.
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest, endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.
Store lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / HATTFJELLDAL

Snø

18.03.2018 kl. 16:46

594 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard

Snødekke

Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye regn opp til vi passerte 400 moh langs vegen i krutådalen. Oppe ved krutvatnet og øvre krutvatn var det tørr snø hele dagen, 500 moh. Kitet på øvre krutvatn. Sterk vind og snøfokk hele dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sterk vind og mye snøføyk over 400 moh

ObsID: 151916

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org